Sada nástrojů Map 3D je součástí aplikace AutoCAD 2025

Náš mapovací software GIS na bázi modelů poskytuje přístup k datům CAD a GIS a pomáhá tak při plánování, navrhování i správě. Pomocí sady nástrojů Map 3D můžete:

  • Přímo používat prostorová data pomocí technologie FDO (Feature Data Objects)

  • Přímo upravovat geoprostorová data

  • Spravovat systémy infrastruktury pomocí oborových modelů


CAD pomocí sady nástrojů Map 3D

Funkce sady nástrojů Map 3D

Snadná agregace dat CAD a GIS

Použití technologie FDO (Feature Data Objects)

Pracujte s prostorovými daty z různých formátů CAD a GIS a souřadnicových systémů.


Připojení k službě ArcGIS

Zjednodušte tok dat mezi službou ArcGIS a aplikací Map 3D a udržujte informace o prvcích v aktuálním stavu.


Převod dat mezi formáty DWG a GIS

Pomocí funkcí pro import a export map můžete provádět vysoce věrné převody dat.


Přesné kreslení a úpravy dat

Přímé úpravy geoprostorových dat

Pomocí standardních příkazů aplikace AutoCAD můžete upravovat data ze zdrojů dat GIS, jako jsou ESRI SHP, MapInfo či Oracle.


Použití souřadnicové geometrie

Pomocí příkazů souřadnicové geometrie (COGO) můžete zadávat přesnou geometrii při tvorbě objektů.


Spouštění akcí začištění výkresu

Pomocí začištění výkresu můžete automatizovat časově náročné opravy běžných chyb při kreslení a digitalizaci.


Efektivní navrhování a správa prvků infrastruktury

Použití oborových modulů

Pomocí inteligentních modulů aplikace můžete efektivně spravovat širokou řadu infrastrukturních systémů.


Převod dat na inteligentní oborové modely

Vytvářejte a spravujte inteligentní oborové modely převodem dat GIS.


Výkonné vytváření, analýzy a vizualizace map

Použití stylů a témat

Pomocí editoru stylů můžete snadno aktualizovat styly a pomocí témat můžete zobrazovat data tak, aby udávala různé hodnoty.


Vytváření topologií

Vytvářejte topologie pro účely užitečných výpočtů, například k identifikaci zákazníků, kterých se dotkne závada na zdroji vody.


Analýza dat pomocí nástrojů

Využijte robustní funkce pro analýzu dat, včetně okolí, překrytí a prostorových dotazů.


Letecký pohled na úpravy pozemku

Výhody sady nástrojů Map 3D

Sada nástrojů Map 3D v této studii zvýšila produktivitu až o 60 %* díky výrazné časové úspoře při běžných úkonech navrhování map v aplikaci AutoCAD.

*Omezení odpovědnosti

Údaje o produktivitě vycházejí z několika studií, kterými společnost Autodesk pověřila externího poradce. Sedm studií sad nástrojů porovnalo základní verzi aplikace AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů v aplikaci AutoCAD při úkonech běžně prováděných zkušenými uživateli aplikace AutoCAD. Stejně jako u všech testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na počítači, operačním systému, filtrech a zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané.