Sada nástrojů Electrical je součástí aplikace AutoCAD 2025

Zvyšte produktivitu až o 95 %* díky funkcím pro navrhování elektroinstalace, které vám pomohou vytvářet, upravovat a dokumentovat elektrické řídicí systémy. Pomocí sady nástrojů Electrical můžete:

  • Pracovat s knihovnou více než 65 000 inteligentních elektrických symbolů

  • Automatizovat číslování vodičů a generování štítků komponent

  • Automaticky generovat a aktualizovat několik přizpůsobených výkazů


Elektrický rozvaděč navržený pomocí sady nástrojů Electrical

Funkce sady nástrojů Electrical

Seznamte se se specializovanými nástroji pro navrhování elektroinstalace

Více než 65 000 elektrických symbolů

Vybírejte si z rozsáhlé knihovny snadno použitelných, barevných a přizpůsobitelných elektrických symbolů, které můžete použít ve svých projektech. Pokud existující značka nevyhovuje vašim potřebám, můžete pomocí nástroje Vytváření značek v průběhu práce převádět značky nebo vytvářet vlastní komponenty.


Automatizace označování vodičů a komponent

Díky rozšířené automatizaci ušetříte čas a budete moci automaticky číslovat vodiče nebo generovat štítky komponent.


Automatické výkazy

Automatickým generováním a aktualizací více přizpůsobených výkazů zjednodušíte svůj pracovní postup a ušetříte čas.


Podpora elektrotechnických norem

Sada nástrojů Electrical kromě podpory nejnovějších elektrotechnických norem i nadále poskytuje knihovny značek JIC a starší knihovny značek IEC, které umožňují podporu starších verzí.


Snadná správa projektů

Funkce Správce projektu, které šetří čas, vám pomohou zvýšit produktivitu a zjednodušit projekt. Komponenty můžete znovu opatřovat štítky, můžete snadno měnit soubory a můžete využívat jednoduché možnosti exportu.


Navrhování a opakované použití obvodů

Zjednodušte si navrhování elektroinstalace pomocí nástroje Generátor obvodu. Využívejte předvyplněná data k sestavování a popisování vzorků obvodů pro řízení motoru či napájení.


Podpora katalogu SQL

Ušetřete čas díky podpoře katalogu ve formě databáze SQL. Při generování rozpisky v aplikaci Autodesk Vault budou data z výkresů sady AutoCAD Electrical automaticky přidána do výkazu, a to včetně podrobností v databázi katalogu.


Křížové odkazy na vinutí a kontakt

Zjednodušte své projekty pomocí sledování nadřazených a podřízených kontaktů v reálném čase, zatímco Generátor obvodu dynamicky vytváří obvod a každé komponentě přiřazuje štítek komponenty.


Výkresy PLC I/O z tabulek

Urychlete svůj pracovní postup pomocí jednoho datového souboru, který slouží ke generování více výkresů. Definujte přiřazení I/O v projektu a automaticky vytvářejte výkresy PLC z tabulkového, databázového nebo čárkami odděleného textového souboru.


Muž pracující v elektrikářské dílně

Výhody sady nástrojů Electrical

V této studii sada nástrojů Electrical zvýšila produktivitu až o 95 %* díky výrazné úspoře času potřebného pro běžné úlohy aplikace AutoCAD při tvorbě návrhu elektroinstalace.

*Omezení odpovědnosti

Údaje o produktivitě vycházejí z několika studií, kterými společnost Autodesk pověřila externího poradce. Sedm studií sad nástrojů porovnalo základní verzi aplikace AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů v aplikaci AutoCAD při úkonech běžně prováděných zkušenými uživateli aplikace AutoCAD. Stejně jako u všech testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na počítači, operačním systému, filtrech a zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané.