Sada nástrojů MEP je součástí aplikace AutoCAD 2025 

Usnadněte si práci se systémy vzduchotechniky a technologií budov díky specializované sadě nástrojů MEP (mechanické, elektrické a potrubní komponenty), která zvyšuje produktivitu až o 85 %.* Pomocí sady nástrojů MEP můžete:

  • Pracovat s naší knihovnou více než 10 500 inteligentních objektů TZB

  • Optimalizovat své pracovní postupy pomocí individuálních palet a oborově specifických pásů karet

  • Automaticky aktualizovat výkresy, listy a výkazy, pokud dojde ke změnám


null

Funkce sady nástrojů MEP

Seznamte se se specializovanými nástroji pro TZB

Více než 10 500 inteligentních objektů TZB

Při navrhování využívejte rozsáhlou knihovnu objektů, které představují skutečné komponenty v mechanických, elektrických a potrubních systémech.


Pracovní prostory sady nástrojů TZB

Prostředí pracovního prostoru pro TZB zahrnují jednotlivé palety a doménově specifické pásy karet, které optimalizují vaše pracovní postupy a ušetří vám čas.


Automatické aktualizace objektů

Výkresy, listy a výkazy lze v případě změn automaticky aktualizovat, což umožňuje snadno minimalizovat chyby. Můžete také kopírovat vlastnosti jiných objektů. Tuto funkci můžete podle svých potřeb či potřeb projektu aktivovat nebo deaktivovat.


Správa verzí výkresu

Díky vydávání a zařazování souborů lze spravovat verzování, zabránit neoprávněným úpravám a zajistit integritu výkresů. Kdykoli se můžete snadno vrátit ke starší verzi výkresu.


Navrhování pomocí objektů prostorů a zón

Rozšiřte své možnosti navrhování – uspořádejte výkazy a zóny s využitím prostorů tak, aby byly prostory zařazeny do různých skupin podle jednotlivých schémat.


Podpora standardů hladin

Začleňte do svých projektových standardů společné standardy hladin, přizpůsobte si je, případně si vytvořte vlastní.


Systém zobrazení

V systému zobrazení stačí nakreslit každý objekt pouze jednou. Vzhled daného objektu se automaticky mění tak, aby odpovídal požadavkům zobrazení různých typů výkresů, směrů pohledů nebo hladin detailu.


Správce komponent detailů

Pomocí dialogového okna Správce komponent detailů můžete hladce přecházet mezi různými databázemi komponent detailů. Hierarchické stromové zobrazení a funkce filtrování usnadňují hledání jednotlivých komponent v databázi.


Pohled do interiéru kanceláře společnosti Autodesk v Dublinu

Výhody sady nástrojů MEP

V této studii sada nástrojů MEP zvýšila produktivitu až o 85 %* díky výrazné časové úspoře při běžných úkonech navrhování TZB v aplikaci AutoCAD.

*Omezení odpovědnosti

Údaje o produktivitě vycházejí z několika studií, kterými společnost Autodesk pověřila externího poradce. Sedm studií sad nástrojů porovnalo základní verzi aplikace AutoCAD se specializovanými sadami nástrojů v aplikaci AutoCAD při úkonech běžně prováděných zkušenými uživateli aplikace AutoCAD. Stejně jako u všech testů výkonu se výsledky mohou lišit v závislosti na počítači, operačním systému, filtrech a zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané.