Navrhujte nejlepší stavební řešení

Proč statikové používají tuto sadu

Zkrácení celkové doby navrhování

Zkraťte čas trávený pracnými a opakujícími se úlohami modelování. Minimalizujte nutnost oprav a přepracování.

Snížení počtu chyb a přepracování

Vytvářejte detailní 3D konstrukce a 2D dokumentaci. Umožněte přechod od navrhování k propracovaným modelům.

Zlepšení spolupráce

Bezpečně propojte mezioborové týmy s jediným zdrojem pravdy. Snadno vytvářejte, přiřazujte a sledujte změny a vady.

Jak statikové používají sadu AEC Collection

Integrovaná konstrukční analýza v aplikaci Revit


Optimalizace konstrukčního návrhu v aplikaci Robot Structural Analysis Professional


Navrhování betonových konstrukcí v aplikaci Revit


Navrhování ocelových přípojů v aplikaci Revit


Integrovaná konstrukční analýza v aplikaci Revit


Optimalizace konstrukčního návrhu v aplikaci Robot Structural Analysis Professional


Navrhování betonových konstrukcí v aplikaci Revit


Navrhování ocelových přípojů v aplikaci Revit


Jak statikové používají sadu AEC Collection

Automatizace ocelových přípojů


Zakřivený konstrukční rám


Spravujte všechny dokumenty návrhu v softwaru Autodesk Docs


Revize návrhů a detekce kolizí


Automatizace ocelových přípojů


Zakřivený konstrukční rám


Spravujte všechny dokumenty návrhu v softwaru Autodesk Docs


Revize návrhů a detekce kolizí


Spojte se s experty společnosti Autodesk živě a na vyžádání


Připojte se k našim webinářům a zjistěte, jak může sada AEC Collection zlepšit produktivitu a spolupráci a zároveň omezit výskyt chyb.

„Využíváme ty nejlepší funkce každého softwaru a staráme se o to, aby vzájemně spolupracovaly v průběhu celého projektu. Synchronizace a propojení informací s 3D prostředím je opravdu úžasná věc.“

– Michael Vogel, ředitel, Graef

Jste připraveni udělat další krok?