Propojte návrh a detailování systémů TZB

Proč projektanti TZB používají sadu AEC Collection

Integrace více oborů

Díky integrované analýze návrhu, dokumentaci, koordinaci, detailování a výrobě můžete dodávat výkonnější a udržitelnější systémy TZB.

Navrhování komplexních systémů TZB

Definujte požadavky na prostor a zónu, počítejte zatížení a modelujte potrubí a vedení s konstrukčním kontextem.

Modelování rodin TZB

Podrobným modelováním TZB můžete podpořit odhadování, protože dokážete vyrábět pomocí jediného konzistentního zdroje materiálu, práce a výroby.

Jak projektanti TZB používají sadu AEC Collection

Rozhraní energetické analýzy – obrázek ve vlastnictví společnosti KlingStubbins


Rozhraní energetické analýzy – obrázek ve vlastnictví společnosti KlingStubbins


Jak projektanti TZB používají sadu AEC Collection

3D vizualizace vybavení výrobního závodu


3D vizualizace vybavení výrobního závodu


Spojte se s experty společnosti Autodesk živě a na vyžádání


Zúčastněte se webináře, na němž se dozvíte, jak vám sada AEC Collection může pomoci zvýšit produktivitu, podpořit spolupráci a omezit výskyt chyb.

„Ušetřili jsme téměř 30–40 % našeho času.“ „Bez pracovního postupu BIM by nebylo možné dodržet náročný harmonogram.“ Jelikož jsme mohli optimalizovat návrh, dosáhli jsme 20% úspory nákladů a vlastníci ušetřili mnohem víc.“

– Bimal Patwari, zakladatel a generální ředitel společnosti Pinnacle Infotech

Jste připraveni udělat další krok?