KONTOHANTERING FÖR UTBILDNING

Administratörsguide till Education-avtalet


Om du är en administratör eller IT-tekniker som är kvalificerad för Autodesk Education-avtalet, kan du distribuera Autodesk-produkter till ett nätverk med delade datorer för användning i ett labb. Du kommer att använda en nätverkslicensserver för att distribuera licenser för upp till 3 000 studenter samtidigt per produkt. Delade labbmaskiner hanteras med hjälp av serienummer.


Administratörer som får produkter till sin skola

Följ instruktionerna i Konfigurera ett labb som administratör för att få Autodesk-produkter och distribuera dem i ett labb eller klassrum på din skola. Sammanfattningsvis omfattar denna process följande steg:

  1. Bekräfta att du är behörig och skapa ett konto. Du skapar ett konto och bekräftar din behörighet. Observera att du kan behöva skicka in ytterligare dokumentation för att fastställa din behörighet.
  2. Skaffa en nätverkslicens. Du får en licens för den eller de produkter som du behöver till din skola.
  3. Distribuera produkterna. Du hämtar och installerar produktfilerna på datorerna i ditt klassrum eller labb.
  4. Hjälp dina lärare och studenter att komma igång. Vid behov kan du vägleda dem när de ska skapa sina konton, fastställa sin behörighet och logga in på produkterna som installerats i ditt labb.

Håll produkterna uppdaterade

Om du inte använder webbläsarversioner av Autodesk-produkter ska du konfigurera en process som håller dina utvalda Autodesk-produkter uppdaterade på varje dator. Detta är viktigt eftersom vissa produkter, som Fusion 360, uppdateras var 4–8:e vecka och snabbt kan hamna på efterkälken. Därigenom säkerställs att programvaruversionen som studenterna använder på sina skolenheter är samma som den de använder på sina hemenheter.


Förnya produktåtkomst

För att fortlöpande kunna uppdatera Autodesks produkter, kan du behöva förnya din utbildningsbehörighet årligen. Som skoladministratör kan du förnya upp till tre månader före förnyelsedatumet. När du förnyar kommer ditt datum för bekräftelse av behörighet att flyttas ett helt år från ditt tidigare bekräftelsedatum och inte från ditt förnyelsedatum. Du förlorar alltså ingenting om du väljer att förnya tidigt.

 

För institutioners förnyelser av Education-avtalet, se Förnya institutionsåtkomsten till Education-programvara.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer