Kontohantering för utbildning

Förnya åtkomst till utbildningsprogram


Din tillgång till Education-avtalet går ut efter ett år. Du kan förnya din åtkomst årligen så länge du är berättigad.

 

Trettio dagar innan ditt ettåriga Education-avtal löper ut kommer du att få en påminnelse via e-post. Du hittar även ditt utgångsdatum i det personliga banderollmeddelandet när du loggar in på ditt konto på sidan Hämta produkter (engelska) på webbplatsen Autodesk Education Community (engelska).

 

Om du inte förnyar din åtkomst upphör din kostnadsfria åtkomst när ditt Education-avtal går ut. Om du har filer lagrade i Drive kan du fortsätta att komma åt dem, men du kommer inte att kunna redigera dem eller överföra nya filer.

 

Obs! Dokument som lagras i Autodesks molntjänst är fortfarande tillgängliga i 30 dagar efter att din tillgång till Education-avtalet går ut. Se till att du hämtar alla filer som lagrats i Autodesks molntjänster innan den här perioden är slut.


Starta om åtkomst

  1. Se till att du fortfarande är berättigad till utbildningsåtkomst genom att granska vem som är berättigad.
  2. På sidan Hämta produkter (engelska) loggar du in på ditt konto.
  3. Klicka på Starta om åtkomst i det personliga banderollmeddelandet.
  4. När du bekräftar din behörighet, förlängs din åtkomst automatiskt i ett år till.

När du har startat om åtkomsten måste du följa stegen för att starta om en prenumeration för att kunna fortsätta använda produkterna som tidigare erhållits.


Starta om en prenumeration

När du har slutfört följande steg, tilldelas ditt konto en ny prenumeration.

  1. Gå till sidan Hämta produkter (engelska).
  2. Klicka på Kom igång och logga in.
  3. Bläddra nedåt till kortet för din produkt.
  4. Klicka på Hämta produkt.
  5. Klicka på Installera/hämta. Ditt konto tilldelas en ny ettårig prenumeration.

Obs! Även om din produkt redan är installerad så måste du klicka på Installera/hämta för att generera en ny prenumeration. (Du kan avbryta nedladdningen om du inte behöver den.)


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer