Kontohantering för utbildning

Konfigurera ett labb som administratör


Om du är en administratör eller IT-tekniker som är kvalificerad för Autodesk Education-avtalet, kan du distribuera Autodesk-produkter till ett nätverk med delade datorer för användning i ett labb. Du kommer att använda en nätverkslicensserver för att distribuera licenser för upp till 3 000 studenter samtidigt per produkt. Delade labbmaskiner hanteras med hjälp av serienummer.


Skapa ett konto och bekräfta din behörighet

Om du inte har arbetat med Autodesk tidigare, kan du skapa ett Autodesk Account-konto för att använda produkter under Education-avtalet. Om du redan har ett Autodesk Account-konto loggar du in på ditt konto på sidan Hämta produkter (engelska) och går vidare till Bekräfta att administratörer är berättigade.

 

Så här skapar du ett konto:

 1. Gå till autodesk.com/eligibility för att skapa ett utbildningskonto och bekräfta din behörighet.

 2. Se videon ”Så fungerar det” på den sidan för en fullständig beskrivning av processen.

 3. Klicka på Kom igång.

 4. Följ instruktionerna på skärmen och ange grundläggande information om din institution och dig själv.

 5. När din kontoinformation har skickats får du ett e-postmeddelande för att verifiera din e-postadress. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att aktivera ditt konto.

 6. Följ stegen i Bekräfta behörighet som administratör.

Skaffa en nätverkslicens och distribuera dina produkter

 1. Logga in på sidan Hämta produkter (engelska) och välj fliken Klass/Labb.

 2. Välj Hämta licens för produkten du behöver.

 3. Välj distributionstyp, operativsystem, version och språk. Se Licens- och prenumerationsvillkor.

 4. Klicka på Ladda ned.

 5. Installera produktfilerna för labbet.

 6. Kontrollera din e-post avseende din licensinformation och registrera den inledande licensen på Autodesks produktregistreringssida. Mer information om hur du installerar en licensfil finns i Skaffa och installera en licensfil.

Hjälp lärare och studenter att komma igång

Alla studenter och lärare i din organisation som kommer att använda en Autodesk-produkt i din klass eller ditt labb behöver ett Autodesk Account-konto med produktbehörighet. Gör följande för att hjälpa dem:

 1. Be varje lärare och student att skapa ett Autodesk Account-konto och fastställa sin behörighet. Hänvisa dem till Komma igång som student eller lärare.
  Obs! Lärare och studenter vet att deras behörighet har bekräftats när de loggar in på sidan Hämta produkter (engelska) och ser ett utgångsdatum för behörigheten i den anpassade bannern.

 2. Se till att alla lärare och studenter loggar in på produkterna som finns installerade i ditt labb via sina Autodesk Account-konton.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer