Kunstig intelligens

Autodesk AI

Din AI-drevne design- og skap-partner

Vi investerer i AI for å hjelpe deg med å gjøre mer, med mindre.

Etterspørselen etter nye måter å designe og skape på øker raskt. Kundene våre blir bedt om å gjøre ting raskere, mer bærekraftig, til lavere kostnader og med høyere kvalitet. Våre fremskritt innen AI hjelper deg å følge med på det som skjer – ikke bare ved å øke produktiviteten, men ved å gi deg verktøy som hjelper deg å flytte grensene for hva som er mulig. Vi har investert i kunstig intelligens i over ti år. I dag er Autodesk AI tilgjengelig for å øke kreativ problemløsing og utforsking, automatisere kjedelig og rutinepreget arbeid og gi enkeltpersoner og team tilgang til kraftige analyseverktøy for veloverveid beslutningstaking.

AI er den neste revolusjonen innen menneskelig innovasjon

I en ny undersøkelse spår 66 % av industriledere at AI vil være en integrert del av virksomheten deres innen 2−3 år. De ser på AI som et viktig verktøy for å holde tritt med etterspørselen, redusere feil og svinn og akselerere effektiviteten.

Med Autodesk AI kan du automatisere, analysere og forbedre Design og Skap-arbeidsflyter

Autodesks AI-teknologi muliggjør egenskaper i Autodesks Design and Make Platform og andre Autodesk-produkter, og hver dag kommer det flere.

 

Autodesk Forma

Analyse i sanntid

Utfør prediktiv analyse for vind, støy og driftsenergi i sanntid, slik at du kan ta smarte designbeslutninger som forbedrer resultatene.

 

Autodesk Autocad

Markeringshjelp

Konverter kommentarer, identifiser håndskrevet tekst, legg til objekter og automatiser redigering gjennom gjenkjent instruksjonstekst og gjennomstrekinger fra markeringsfiler.

 

Autodesk InfoDrainage

Flomverktøy med maskinlæring

Forutsi flomkart raskt og nøyaktig når det påføres vann på anleggsoverflaten, samtidig som du utnytter ny innebygd kunstig intelligens.

 

Autodesk konstruksjonssky

Konstruksjons-IQ

Analyser prosjektdata for å identifisere og prioritere design-, kvalitets-, sikkerhets- og prosjektkontrollrisikoer for å løse problemer og ta beslutninger tidligere.

 

Autodesk Fusion

Automatisering av tegninger

Automatiser 2D-dokumentasjon med interaktiv opplevelse ved produksjon av tegninger, og reduser tiden som brukes på unyttige oppgaver.

 

Autodesk Fusion

Generativ design

Utforsk flere designalternativer med én arbeidsflyt som bruker produksjonprosessrelaterte kriterier, uten å måtte modellere og validere hver enkelt av dem.

 

Autodesk Flame

Maskinlæring

Spar timevis med rutinearbeid ved å automatisere oppgaver som inntasting, utskifting av himmel og estetiske forbedringer. 

 

Autodesk Maya

AI-assisterte arbeidsflyter (beta)

Kontroller scener automatisk i Maya ved hjelp av ledetekst med naturlig språk for oppgaver som kopiering av et objekt eller øke størrelsen på objektet.

 

Autodesk AI for din bransje

Arkitekter og ingeniører

Fra miljøanalyser i sanntid i Forma til raskere repetisjoner i AutoCAD: Autodesk AI gjør det mulig for arkitekter og ingeniører å levere prosjekter med bærekraftige resultater.


Bygg og anlegg

Autodesk AI hjelper bygg- og anleggsteam å forutsi og hindre risiko, forbedre beslutningstaking, spare tid på assisterende arbeidsflyter og få tilgang til prosjektinformasjon raskere og tidligere.

 


Design og produksjon

Autodesk AI er integrert i alle deler av design- og produksjonsprosessen, automatiserer kjedelig arbeid og frigjør tid for teamene dine som kan brukes til innovasjon, helt fra toppetasjen til butikkgulvet.

 


Media og underholdning

Moderne innholdsproduksjon er arbeidskrevende, og tradisjonelle produksjonsmetoder er ikke lenger skalerbare. Med Autodesk AI kan kunstnere fokusere på kunsten.

 


Autodesk-plattform

Autodesks Design and Make Platform er skytilkoblet programvare som hjelper alle, overalt, med å designe og skape hva som helst ved å forene data og arbeidsflyter og utnytte AI-drevet innsikt og automatisering for bedre resultater i AEC-, produksjons- og underholdningsbransjen. Den inneholder Autodesk Platform Services og våre tre bransjeskyer: Forma, Fusion og Flow.

Vanlige spørsmål (FAQ)

Hva er Autodesk AI?

Autodesks AI-teknologi er tilgjengelig i Autodesk-produkter og innebygd i Autodesks Design and Make Platform. Autodesk AI forsterker kreativ utforsking og problemløsing, automatiserer kjedelig og rutinepreget arbeid og analyserer prosjektdata for å tilby prediktiv innsikt.  

Hvor lenge har Autodesk jobbet med AI?

De siste 10 årene har Autodesk investert i kunstig intelligens fordi vi ser den transformative kraften til AI for bransjene vi jobber med. Det hjelper allerede kundene våre med å oppnå mer med mindre. I dag driver Autodesk AI arbeidsflyter og funksjoner på tvers av Autodesk-programvare og Autodesk-plattformen, og hver dag kommer det flere funksjoner.

Hvordan får jeg tilgang til Autodesk AI-teknologi?

Autodesk AI er innebygd i Autodesks Design and Make Platform og finnes i mange av våre skrivebords- og skyprodukter som AutoCAD, Maya, Fusion og Forma. Hver dag utvikler og anskaffer vi flere AI-drevne arbeidsflyter.