REVIT FOR BYGG OG ANLEGG

BIM-verktøy for generelle og spesialiserte entreprenører

Bruk Revit i alle faser av et byggeprosjekt, fra design til snorklipping.

Hvorfor bruke Revit?

Effektiviser design

Arbeid effektivt ved å samarbeide om design i skyen.

Sørg for god samordning

Dere kan enkelt dele Revit-modeller for å synkronisere konstruksjonsteamene.

Lever prosjekter av høy kvalitet

Bruk et førsteklasses designverktøy du sømløst kan koble til Autodesk Construction Cloud.

Egenskaper

Revits nøkkelegenskaper for konstruksjon

Ta mer veloverveide beslutninger

Bruk datarike 3D-modeller til å ta planleggings- og prekonstruksjonsbeslutninger tidligere. Tilpass konstruksjonsmodelleringen til flere bruksområder.


Knytt sammen design og detaljering

Modeller stålforbindelser i større detalj. Bruk verktøy som gir en bedre oversikt over enkeltdeler i bygningskonstruksjonen, slik at du raskere kan starte tilvirkningsarbeidet.


Forbered for fabrikasjon

Få tilgang til produktdata og spesifikasjoner i Revit-modeller for å avklare og gå fra designintensjon til tilvirkning og installering.


Forbedre kommunikasjon

Bruk Revit-modeller til å koordinere operasjoner på stedet, oppdage konflikter, dele opp i faser og effektivisere overgangen fra kontor til felt. Utfør kvalitetssikring og kvalitetskontroll.