Maya Creativen tärkeimmät ominaisuudet

Maya Creative -ohjelmisto tarjoaa tehokkaat mallinnus-, animointi- ja renderointityökalut, joiden avulla voit ylittää luovuuden rajat elokuva-, TV- tai pelituotannoissa.

Ritarit kokoontuneena pöydän ympärille miekat kohotettuina, tehty Maya Creativella

Mallinnus

Luo 3D-rekvisiittaa, -ympäristöjä ja -hahmoja tehokkailla polygoni- ja NURBS-mallinnustyökaluilla.

Riggaus ja animointi

Herätä hahmot eloon keyframe-animaation, epälineaarisen animaation ja liikkeenkaappausanimaation kaltaisilla ominaisuuksilla.

Ulkoasun kehitys

Luo proseduraalisia materiaaleja useilla työkaluilla käyttäen LookdevX-materiaalinluontilaajennusta.

Renderointi

Tarkastele reaaliaikaisia kohtauksen muutoksia, mukaan lukien valaistus ja materiaalit, Arnold-renderoijan integraation avulla.

OpenUSD-työnkulut

Paranna yhteistyötä integroitujen avoimien standardien, kuten OpenUSD (Universal Scene Description) -standardin avulla.

Putki

Viritä työkalujasi komentosarjoilla ja laajennuksilla. 

Lisää Maya Creativen ominaisuuksia

Mallinnus

Älykäs pursotus

Pursota verkon pinta-alkiot joustavasti ja ennustettavasti, ja minimoi tuloksena saatavan geometrian manuaalisen puhdistuksen tarve.


Polygonimallinnus

Luo 3D-malleja kärkipisteisiin, reunoihin ja pinta-alkioihin perustuvaa geometriaa käyttäen.


NURBS-mallinnus

Rakenna 3D-malleja geometrisista primitiiveistä ja piirretyistä käyristä.


UV-muokkaus ja -työkalut

Tarkastele ja muokkaa UV-tekstuurikoordinaatteja polygoni-, NURBS- ja alaosiopinnoille 2D-näkymässä.


Muovaustyökalut

Muovaa ja veistä malleja aiempaa taiteellisemmin ja intuitiivisemmin.


Riggaus ja animointi

Luurangot

Aseta asentoihin ja animoi malleja, joissa on hierarkkisia, nivellettyjä rakenteita, joita kutsutaan luurangoiksi.


Pinnoitus

Sido mallinnettu pinta luurankoon sileällä, jäykällä tai epäsuoralla pinnoituksella.


Uudelleenkohdistus

Kohdista animaatio helposti uudelleen erikokoisten, mittasuhteiltaan ja luurankohierarkialtaan erilaisten hahmojen välillä HumanIK:n avulla.


Keyframe-animointi

Animoi objekteja tai luurankoja asettamalla merkkejä (avaimia), jotka ilmaisevat ajoituksen ja sijainnin.


Time Editor

Luo ja muokkaa animaatiosarjoja millä tahansa keyframe-animoitavalla objektilla tai määritteellä Maya Creativessa.


Epälineaarinen animointi

Kokoa animaatioita sarjoiksi, joita voit järjestää uudelleen ja muokata kuten elokuvaleikkeitä epälineaarisessa editorissa.


Graph Editor

Katso graafinen esitys muokattavissa olevien animointiavainten välisestä interpoloinnista.


Deformoijat

Lisää hahmoihin ja objekteihin deformointitehosteita säätääksesi niiden ulkonäköä ja parantaaksesi niiden animointia.


Liikkeenkaappausanimaatio

Luo animaatioita Maya Creativessa liikkeenkaappausjärjestelmien (mocap-järjestelmien) avulla.


Välimuistia hyödyntävä toisto

Näe animaatioon tehdyt muutokset ilman tarvetta luoda playblastia.


Ulkoasun kehitys

LookdevX

Luo useissa renderoijissa toimivia materiaaleja käyttämällä Maya Creativen LookdevX-laajennusta. Se on Autodeskin työkaluriippumaton materiaalinluontilaajennus, jota OpenUSD tukee.


LookdevX Graph Editor

Tarkastele, laadi ja muokkaa Maya Creative -geometrian materiaaleja yhdessä solmupohjaisessa visuaalisessa ohjelmointiympäristössä.


Alkuperäinen USD- ja MaterialX-materiaalinluonti

Käytä alkuperäisiä USD- ja MaterialX-varjostuskäyriä samanaikaisesti samassa Maya Creative -istunnossa.


MaterialX-tietorakenteet

MaterialX:n automaattiset pino- ja dokumenttitietorakenteet varmistavat, että voit käyttää MaterialX:ää mukavasti päivittäisissä tehtävissäsi.


Värien hallinta

Voit luottaa värien tarkkuuteen USD-tiedostoihin tarkasti upotettujen värinhallintatietojen ansiosta, ja voit hallita näitä tietoja Maya Creativen värinhallinta-asetuksissa.


Arnold-integrointi

Hyödynnä edistyneempiä käyriä integroitujen Arnold-varjostuskäyrien avulla.


Renderointi

Integroitu Arnold-renderoija

Arnoldin Render View -toiminnon avulla voit tarkastella reaaliaikaisesti näkymien muutoksia, mukaan lukien valaistus, materiaalit ja kamerat.


GPU- ja CPU-renderointi

Käytä Arnoldia sekä GPU- että CPU-pohjaiseen tuotantorenderointiin.


Varjostimet

Luo ja käytä monenlaisia materiaaleja Maya Creativessa Arnold-varjostimien, kuten standard_surface tai etäisyys, avulla.


Kamerat

Simuloi valotuksen, tarkennusetäisyyden, aukon koon ja muiden ominaisuuksien vaikutusta kameroissa, kuten lieriömäisessä kamerassa ja kalansilmäkamerassa.


Valaistus

Valitse useista valaistusasetuksista simuloidaksesi kohtauksen valaistusta. Voit hyödyntää tehokkaita tekniikoita, kuten globaalia valaistusnäytteenottoa.


Kohinanpoisto

Vähennä kohinaa nopeasti säilyttäen renderoitujen kuvien yksityiskohdat hyödyntämällä kohinanpoistoasetuksia, kuten OptiX Denoiseria.


Värien hallinta

Esikatsele lopullisia värejä tarkasti näyttöikkunassa ja Render View -näkymässä, jossa on OpenColorIO v2.


Arnold USD

Hyödynnä Arnoldia USD-pohjaisissa työnkuluissa siirtääksesi 3D-dataa tehokkaasti tuotantoskenaarioissa.


OpenUSD-työnkulut

Salamannopea

Lataa ja muokkaa suuria tietojoukkoja muutamassa sekunnissa hyödyntämällä Maya Creativen OpenUSD-työnkulkuja.


Saumaton tuonti ja vienti

Tuo USD-tietoja alkuperäisinä Maya Creative -tietoina ja vie alkuperäisiä Maya Creative -tietoja USD-tietoina.


Kevyet esikatselut

Esikatsele USD-näkymien rakennetta nopeasti uuden Hierarchy View -ikkunan avulla.


Alkuperäinen OpenUSD-tuki

Käsittele USD-tietoja suoraan yleisissä Maya Creative -editoreissa, kuten Outlinerissa, Attribute Editorissa ja Channel Boxissa.


OpenUSD näyttöikkunassa

Tarkastele USD-tietoja natiivisti Maya Creative -tietojen ohella näyttöikkunassa.


Lähdekoodiltaan avoin ja täysin muokattavissa

Mayan USD-laajennus on saatavana avoimen lähdekoodin projektina, jota studiot voivat mukauttaa tarpeen mukaan.


Putki

Käskytiedostojen käyttäminen

Luo Maya Creativen komentosarjoja ja kirjoita laajennuksia Python 3:n avulla.


Kohtauksen kokoonpano

Luo suuria, monimutkaisia maailmoja hidastamatta työnkulkua.


Räätälöinti

Mukauta käyttöliittymää, pikanäppäimiä, hakua ja muita ominaisuuksia räätälöidäksesi Maya Creativen mieltymystesi ja työnkulkusi mukaan.


Laajennusten hallinta

Tunnista ja hallitse helposti, mitkä laajennukset Maya Creativeen on ladattu.


Flow Production Tracking -integraatio

Käytä tuotannonhallintatyökaluja suoraan Maya Creativessa Flow Production Tracking (aiemmin ShotGrid) -tilauksella.