Autodesk Fusion Manage

Pilvipohjaisen PLM:n koontinäytöt ja tunnusluvut Fusion Managessa

Keskitetyt PLM-prosessit ja
-tiedot

Vähennä aikaa vieviä toimintoja (esimerkiksi tietojen syöttäminen, sähköpostit, kokoukset ja tiedonhaku).

Uuden tuotteen lanseeraus

Pääset markkinoille nopeammin, kun voit pienentää viiveitä konfiguroitavien projektimallien, standardoitujen vaiheportti-välitavoitteiden ja automaattisten työnkulkujen avulla.

Laadunhallinta

Automatisoi laatutyönkulut, seuraa ja kirjaa muutoksia sekä analysoi laatumittareita ongelmien ehkäisemiseksi.

Koontinäytöt ja tunnusluvut

Luo mukautettuja, graafisesti monipuolisia koontinäyttöjä ja raportteja tärkeimpien mittareiden ja trendien seuraamiseen.

Ideoiden hallinta

Edistä innovointia keräämällä ideoita ja soveltamalla muodollista prosessia näiden ideoiden katselmointiin ja toteuttamiseen.

Toimittajayhteistyö

Anna sidosryhmille reaaliaikainen pääsy tietoihin, joita he tarvitsevat tarjousten tekemiseen, hankintaan ja tuotekehitykseen.

Muutosten hallinta

Saat selkeän näkymän tietoihin, joita sinun on lähetettävä ja seurattava ja joiden muutospyyntöjä ja -tilauksia sinun on hyväksyttävä.

Vaatimusten hallinta

Varmista, että tuotteesi täyttävät markkinoiden ja asiakkaiden odotukset, hallitsemalla kaikkia vaatimuksia yhdistetyssä ympäristössä.

Kattava prosessimallikirjasto

Lisää tuottavuutta ja lyhennä toteutusaikaa hyödyntämällä maksutonta liiketoimintaprosessien kokoelmaa ja esimääritettyjä työtiloja.

Tuoteportfolion hallinta

Rakenna kilpailukykyisiä tuoteportfolioita integroidun muutostenhallinnan ja tuotekehityksen seurannan avulla.

Tuoterakenne (BOM)

Jaa ja hallitse tuoterakenteita keskitetysti ja varmista, että sidosryhmillä on käytössään viimeisimmät tiedot.

Avoin API-liittymä integraatioille

Kasvata datasi arvoa integroimalla PLM muihin liiketoimintajärjestelmiin, kuten ERP- ja CRM-järjestelmiin.

Lisää Autodesk Fusion Managen ominaisuuksia

Prosessien hallinta

Tuoteportfolion hallinta

Rakenna kilpailukykyinen tuoteportfolio integroidun muutostenhallinnan ja tuotekehityksen seurannan avulla. Tallenna täydellinen tuotespesifikaatio ja tuo se kaikkien sidosryhmien saataville reaaliajassa. Hallitse tuotteiden koko elinkaarta ideoinnista kehityksen kautta lanseeraukseen ja markkinoilta poistamiseen.


Ideoiden hallinta

Edistä innovointia keräämällä ideoita ja soveltamalla muodollista prosessia niiden katselmointiin ja toteuttamiseen. Tämä standardoitu, saumaton ja joustava liiketoimintaprosessi edistää online-yhteistyötä, tietojen jakamista, päätöksentekoa ja tulosten dokumentointia.


Vaatimusten hallinta

Varmista, että tuotteesi täyttävät markkinoiden ja asiakkaiden odotukset, hallitsemalla kaikkia vaatimuksia yhdistetyssä ympäristössä. Priorisoi vaatimukset keskittyäksesi relevantteihin ja toteutettavissa oleviin pyyntöihin. Automatisoidut työnkulut hallitsevat hyväksyntäkuittauksia ja versionhallintaa sekä jäljittävät muutoksia.


Uuden tuotteen lanseeraus

Pidä tuotekehitysprojektit organisoituina hallinnoimalla eri osastojen sidosryhmiä. Pysy ajan tasalla tehtävistä ja toimituksista, joita tarvitaan uuden tuotteen määrittelyyn, kehittämiseen ja lanseeraamiseen. Konfiguroitavien projektimallien, standardoitujen vaiheportti-välitavoitteiden ja automaattisten työnkulkujen avulla voit vähentää viiveitä ja päästä markkinoille nopeammin.


Laadunhallinta

Paranna tuotteiden laatua ja jäljitettävyyttä automatisoiduilla prosesseilla, joilla hallitaan poikkeamia vaatimustenmukaisuudesta, tavaroiden palautusvaltuutuksia (RMA), korjaavia/ehkäiseviä toimenpiteitä (CAPA), vikatilan ja vaikutusten analysointia (FMEA) sekä toimittajien laatutoimintaraportteja (SCAR). Laadunhallinnalla ja suunnittelulla on suljetun silmukan muutosprosessi tuotesuunnittelun parantamiseksi, toimittajaongelmien tunnistamiseksi ja korjausten tekemiseksi.


Tuoterakenteet

Määritä ja hallitse nimikkeitä ja jäsenneltyjä tuoterakenteita keskitetyssä järjestelmässä. Versionhallinta varmistaa, että kaikki käyttävät viimeisimpiä tietoja. Ylläpidä kattavia tuoterakenteita, joissa on tietoja ostoa, kokoonpanoa, tuotannon suunnittelua, valmistusta ja muita toimintoja varten.


Muutosten hallinta

Hallitse muutoksia tehokkaasti suorittamalla esimerkiksi muutospyynnöt, muutostilaukset, muutostehtävät, sähköiset hyväksynnät ja ongelmaraportit automaattisten prosessien avulla. Hyödynnä kaikkien toimintojen täydellistä jäljitettävyyttä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tunnuslukuanalyysin, muutosten perussyiden määrittämisen ja muutosdokumentaation toimittamisen auditointeja varten.


Toimittajayhteistyö

Pysy yhteydessä toimitusketjuusi ja käytä milloin ja missä tahansa tietoja, joita laajennetut sidosryhmäsi tarvitsevat tarjous-, hankinta- ja tuotekehitysprosesseihin. Sen sijaan, että lähettäisit asiakirjoja, jotka voivat kadota sähköpostitulvaan, pyydä tai jaa tietoja suoraan Fusion Managessa. Dynaamiset työnkulut mahdollistavat turvallisen yhteistyön ja pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin.


Kattava prosessi

mallikirjasto

Lisää tuottavuutta ja lyhennä toteutusaikaa hyödyntämällä Fusion Manage -mallikirjastoa, maksutonta käyttövalmiiden liiketoimintaprosessien kokoelmaa ja esimääritettyjä työtiloja. Mukauta jokainen liiketoimintaprosessi helposti organisaatiosi tarpeiden mukaan.


Tuottavuus

Visuaalinen työnkulun konfiguraatioeditori

Aloita nopeasti helppokäyttöisellä konfiguraatioeditorilla, jolla voit muodostaa räätälöityjä työnkulkuja ilman koodausta.


Koontinäytöt ja tunnusluvut

Seuraa tuotekehityksen edistymistä reaaliajassa monipuolista grafiikkaa sisältävistä koontinäytöistä, joiden avulla voit havaita ongelmat ja ehkäistä viiveet ennen niiden toteutumista. Vie tilaraportit nopeasti yhdellä napsautuksella vaivattomia tilannepäivityksiä varten.


Mobiilikäyttö

Tarkastele tuotetietoja tabletiltasi. Voit katselmoida suunnitelmia, tarkastella tuoterakenteita, muuttaa elinkaaritiloja sekä luoda muutostilauksia ja osallistua niihin.


Integraatiot

Avoin API-liittymä integraatioille

Kasvata tietojesi arvoa eri osastojen välillä integroimalla Fusion Manage muihin liiketoimintajärjestelmiin, kuten ERP- ja CRM-järjestelmiin.


Mukautetut integraatiot

Ohjelmoi mukautettuja ratkaisuja tehokkailla ohjelmointirajapinnoilla, jotka on suunniteltu erityisesti ohjelmoitavien palvelujen toteuttamiseen verkon kautta sekä yhteyksien rakentamiseen muiden yrityssovellusten rajapintojen avulla.


Pilvipohjainen tiedonhallinta Upchainin avulla

Multi-CAD-integraatio

Käsittele, jaa ja hallitse tietoja CAD-tiedostojen tyypistä riippumatta integroitujen CAD-laajennusten avulla, ja anna tiimien jatkaa työskentelyä jo tuntemillaan CAD-työkaluilla.


Tuoterakenne (BOM)

Luo tuoterakenteita automaattisesti CAD-tiedoista, paranna tuoterakenteita muilla kuin CAD-nimikkeillä tai luo kokonaan muita kuin CAD-tuoterakenteita. Vie tuoterakenteita loppupään tuotekehitysprosesseja varten.


Keskitetyt tiedot

Hallitse kaikkia tiedostotyyppejä ja tuotteeseen liittyviä tietoja, kuten asiakirjoja, laskentataulukoita, kuvia, PDF-tiedostoja, teknisiä tietoja ja niihin liittyviä metatietoja, yhdessä organisoidussa järjestelmässä.


Automaattinen osanumerointi

Numeroi nimikkeet automaattisesti osien tunnistusjärjestelmällä, joka voidaan konfiguroida yrityksesi tarpeiden mukaan.


Automaattinen versionhallinta

Etsi ja käytä CAD-tiedostoja uudelleen nopeasti, seuraa versioita ja tallenna muutosten koko historia automaattisesti, kun jatkat työskentelyä.


Suunnitteluyhteistyö ja katselmointi

Jaa reaaliaikaisia tietoja 3D-suunnitelman tarkoituksen kontekstissa. Kerää ja pyydä palautetta helposti merkintöjen ja kommenttien avulla ilman CAD-lisenssejä.


Mukautettavat julkaisutyönkulut

Mukauta teknisen julkaisun työnkulkua kaikille liittyville CAD-tiedoille. Julkaisutyönkulku voi olla yksinkertainen tai monimutkainen, jolloin yrityksesi voi valvoa omia standardejaan tietojen luonti-, katselmointi- ja julkaisuprosesseissa.