Civil 3D:n tärkeimmät ominaisuudet

Piirustus alaosioväylistä Civil 3D:ssä

Työmaan ja maanmittauksen työnkulku

Lataa palvelimesta, luo, analysoi ja säädä maanmittaustietoja sekä siirrä kentällä kerättyjä tietoja toimistoon

Maaston mallintaminen

Luo digitaalisia topografiamalleja maankäyttötutkimuksia, liikennejärjestelmien suunnittelua ja veden virtaussimulaatioita varten 

Väylämallinnus

Luo dynaamisia ja runsaasti tietoa sisältäviä käytävämalleja valtatielle, teille ja rautateille

Risteyksen suunnittelu

Luo dynaamisia malleja kolmisuuntaisista (T-muotoisista) tai nelisuuntaisista risteyksistä sekä kiertoliittymistä

Viemärisuunnittelu ja -analysointi

Hallitse sadevesi- ja saniteettiviemärien suunnittelua. Määritä putkiston reitit, jotka on optimoitu hydrauliikka-/hydrologia-analyysillä

Paineverkostot

Laadi vaaka- ja pystysuuntaiset paineverkostosuunnitelmat; mallinna taipuneen käyrän putkisegmenttejä ja käytä suunnittelu- ja syvyystarkastuksia

Suunnittele tuotanto ja dokumentointi

Luo nopeasti rakennusasiakirjoja piirustuksista, mukaan lukien suunnitelma/profiili, vain suunnitelma(t), vain profiili(t) ja poikkileikkausarkit

Yhteentoimivuus

Civil 3D tukee tuontia, vientiä ja linkkejä yleisesti käytettyihin CAD-muotoihin, mukaan lukien IFC, ja yhdistää Esri ArcGIS- ja Bentley-tietoihin

Suunnittelun automatisointi

Käytä visuaalista ohjelmointia luodaksesi komentojonoja, jotka automatisoivat toistuvia ja monimutkaisia tehtäviä, mukaan lukien sähköä ja signalointia

Geotekninen mallinnus

Visualisoi ja analysoi maanpinnan alapuolista dataa ja hyödynnä sitä helposti suoraan Civil 3D -suunnittelumallissa

Materiaalit ja määrät

Käytä materiaaleja ja poikkileikkaus- tai profiilitietoja luodaksesi raportteja tilavuuksista, vertaamalla suunnittelua ja olemassa olevia pintoja ja määrälaskelmia

Siltasuunnittelu

Koordinoi työnkulkuja tehokkaammin monimutkaisten siltojen suunnitteluprojekteissa työskentelevien eri alojen välillä.

Lisää Civil 3D:n ominaisuuksia

Pintamallinnus

Pintamallinnuksen työkalut

Luo pintoja, jotka koostuvat pisteiden, murtoviivojen, rajojen ja käyräviivojen yhdistelmästä, käyttäen TIN-, Grid-, Cropped- ja Corridor-pintojen tukea.


Pistepilvityökalut

Käytä laajaa kokoelmaa laserskannereilla ja muilla kaappaustekniikoilla hankittuja pisteitä luodaksesi digitaalisia esityksiä olemassa olevista olosuhteista ja rakenteista. Tuo pistetiedot Civil 3D:hen luodaksesi 3D-mallin käytettäväksi suunnitteluprojektissasi.


Pinnan muokkaaminen

Työskentele muokkaustyökaluilla, jotka lisäävät muokkauksia pinnan määritelmään muokkaustoimintoina eivätkä mihinkään olemassa oleviin pintatietokomponentteihin.


Pintamaskit

Näyttötyökalu, jonka avulla voit sulkea pois pinnan alueita ja estää niiden näyttämisen tai renderöidä pinnan leikkauksen käyttämällä määritettyä renderöintimateriaalia.


Pintavaluma-alueet

Analysoi, miten vesi virtaa pintaa pitkin ja pois pinnalta, jotta voit määrittää juoksutuskohteet ja valuma-alueet tarkemmin.


Pintatilavuudet

Laske ja analysoi Volumes Dashboard -koontinäytöllä tilavuuspintoja ja kyseisten pintojen sisään rajattuja alueita.


Pinnan analysointi

Suorita pintaan liittyviä analyyseja, mukaan käyrät, suunnat, korkeustasot, kaltevuudet, kaltevuusnuolet, valuma-alueet ja vedenkulkupolku.


Työmaa ja maanmittaus

Työmaan suunnittelutyökalut

Hallitse objekteja (tontteja, kohdistuksia, luiskia ja ominaisuusviivoja), joilla on yhteinen topologia työmaakokoelmassa.


Maanmittaustyökalut

Yksinkertaista kentällä kerättyjen maanmittaustietojen lataamista palvelimesta, luomista, analysointia ja säätämistä.


Työnkulku kentältä lopputulokseen saakka

Käsittele kentällä kerättyä tutkimustietoa tehokkaammin luodaksesi älykkään peruskartan Civil 3D:ssä.


Geotekninen mallinnus

Visualisoi ja analysoi geoteknisiä tietoja ja käytä sitten niitä suoraan Civil 3D -suunnittelumallissa.


Kallistustyökalut

Kallistustyökalut ja -käskyt helpottavat viimeisteltyjen maapintojen tehokasta suunnittelua.


Kallistusten optimointi

Automatisoi maa-alueiden luiskasuunnittelututkimusten suorittamisprosessi vahvistettujen suunnitteluprojektikriteerien perusteella.


Väylämallinnus

UUTTA

Alikokoonpanon käyttöönotto
ja hallinta

Ota käyttöön sekä alikokoonpanoja että kokoonpanoja tehokkaammin jakamalla mukautettu alikokoonpano jaetussa projektisijainnissa. Alikokoonpanoa kuluttavat käytävät voidaan helposti päivittää käyttämään uutta versiota.


PARANNUS

Käytävän siirtymät

Luo ja muokkaa käytäväsiirtymää, kun haluat siirtää alikokoonpanon parametrin arvosta toiseen. Lisää säätimiä on lisätty, jotta siirtymiä voidaan siirtää helposti ja siirtymien järjestystä voidaan järjestää uudelleen.


Väyläsuunnittelutyökalut

Luo dynaamisia ja runsaasti tietoa sisältäviä väylämalleja valtateille ja teille. Rakenna raidekäytävämalleja, jotka sisältävät vaihteiden, risteysten ja kallistuslaskelmien suunnitelmia.


Vie väylätiedot

Poimi väylien ominaisuusviivoja helposti käytettäväksi luiskaobjektien tai muiden suunnitteluprojektien perustana. Ominaisuusviivojen poimiminen voidaan tehdä yhdellä kertaa, ne voidaan valita yksitellen tai voidaan valita osajoukko väylän alueella tai monikulmiossa.


Kokoonpanot ja osakokoonpanot

Käytä kokoonpanoja ja osakokoonpanoja tehokkaasti ajoradan tai muun kohdistukseen perustuvan suunnittelun perusrakennusblokkien luomiseen.


Risteykset ja kiertoliittymät

Luo dynaamisia kolmisuuntaisia tai nelisuuntaisia risteyksiä tai kiertoliittymiä.


Edistynyt kiertoliittymien suunnittelu

Mallinna kiertoliittymiä määriteltyjen standardien mukaan. Rakenna kiertoliittymäsi olemassa oleviksi käytävämalleiksi, jolloin suunnittelusi päivittyy automaattisesti, kun teet muutoksia käytävien linjauksiin.


Sadevesi ja viemäröinti

PARANNUS

Paineverkoston suunnittelu

Luo 3D-malleja paineverkostoista, kuten vedensiirtojärjestelmistä. Lisää ohjausobjekteja on lisätty asettelu- ja muokkaustyönkulkuihin, mukaan lukien paineverkkojen yhdistäminen, DREF-synkronointiparannukset ja juhlasymbolien näyttö.


Putkiverkkojen mallintaminen

Piirrä tehokkaasti 2D- ja 3D-malleja sähkö-, kaasu- ja vesijärjestelmistä, kuten sadeviemäreistä, saniteettiviemäristä ja monista muista.


Hydrauliikka ja hydrologiatyökalut

Suorita erilaisia sadevesien hallintatehtäviä, mukaan lukien sadevesiviemärien suunnittelu, valuma-alueanalyysi, viivytysallasmallinnus sekä tierummun, kanavan ja sisääntulon analyysi.


Paineverkoston suunnittelu

Luo 3D-malleja paineverkostoista, kuten vedensiirtojärjestelmistä. Lisää ohjausobjekteja on lisätty asettelu- ja muokkaustyönkulkuihin, mukaan lukien paineverkkojen yhdistäminen, DREF-synkronointiparannukset ja juhlasymbolien näyttö.


Suunnittele tuotanto ja dokumentointi

Suunnittele tuotanto- ja rakennusdokumentaatio

Luo vain suunnitelma-, suunnitelma- ja profiili-, vain profiili- ja leikkausarkkeja sisällyttämällä yhteen arkkiin useita suunnitelma- tai profiilinäkymiä.


QTO- ja maanrakennuslaskelmat

Poimi ja raportoi materiaalimäärät ja analysoi määriä materiaaleista ja poikkileikkaus- tai profiilitiedoista.


Tuottavuus ja automaatio

Dynamo for Civil 3D

Kehitä Dynamon visuaalisen komentojonoympäristön avulla rutiineja, jotka automatisoivat toistuvia suunnittelutehtäviä ja nopeuttavat työnkulkuja
(video: 1 min 16 s).


PARANNUS

Project Explorer

Hallitse valtavaa määrää paljon suunnitteludataa Civil 3D -malleissa tässä työkalussa. Voit helposti tarkistaa, vahvistaa, raportoida, viedä ja muokata malleja. Navigointiominaisuuksiin ja -työkaluihin on tehty parannuksia, jotka tehostavat mukautettujen ominaisuustietojen hallintaa ja raportointia.


Yhteentoimivuus

Väylämallinnuksen tietojen
pikavalinta (DREF)

Luo ja jaa tietojen pikavalintoja väylille.


3ds Max -yhteiskäytettävyys

Luo ammattilaislaatuisia visualisointeja.


IFC-tuonti ja -vienti

Voit tuoda ja viedä AutoCAD-tilavuusobjekteja IFC-tiedostoihin ja -tiedostoista.


Vaihda tietoja InfraWorksin kanssa

Tuo kontekstimallinnus ja konseptisuunnittelu suunnitteluprosessiisi. Tee parempia päätöksiä olemassa olevien olosuhteiden todellisen maailman kontekstissa, harkitse vaihtoehtoja tehokkaammin ja viimeistele yksityiskohtainen suunnittelu ja dokumentaatio Civil 3D:ssä.