Plant 3D -työkalut sisältyvät nyt AutoCAD 2025:een

Luo ja muokkaa PI-kaavioita ja 3D-malleja ja poimi putkisto-ortografisia ja isometrisia piirustuksia toimialakohtaisilla laitossuunnittelutyökaluilla. Plant 3D -työkalusarjan avulla voidaan käyttää seuraavia toimintoja:

  • Tee yhteistyötä turvallisesti yhteisessä pilvipohjaisessa dataympäristössä.  

  • Nopeuta ja automatisoi P&ID-luonnos ja 3D-mallinnus kontekstin sisäisillä komennoilla.  

  • Luo automaattisesti putkistojen isometriset piirustukset suoraan 3D-mallista.  


Plant 3D -työkaluilla suunniteltu laitos

Plant 3D -työkalujen ominaisuudet

Yhteistyö & P&ID:t

Plant 3D -yhteistyö

Projektitiimit voivat tehdä yhteistyötä tehdassuunnittelumallien avulla vaatimustenmukaisesti pilvipohjaisessa yhteisessä tietoympäristössä.


Nopea PI-luonnosteleminen

Asiayhteydessä olevat AutoCAD-käskyt auttavat tekemään P&ID-luonnostelemisesta entistä yksinkertaisempaa (video: 58 s).


Kirjastot standardien mukaisilla symboleilla

Plant 3D -työkalut toimitetaan valmiilla vakiosymbolikirjastoilla. Näihin kuuluvat PIP, ISA, ISO/DIN ja JIS.


Tietojen validoiminen

Tunnista mahdolliset virheet nopeasti tarkistamalla PI-kaaviot epäjohdonmukaisten tietojen varalta mukautettavien sääntöjen avulla.


3D-mallinnus

Nopea 3D-laitosmallinnus

Luo nopeasti 3D-laitosmalleja parametrisen laitemallinnuksen, rakenneteräskirjastojen sekä projektikohtaisten putkistomääritysten ja standardien mukaisten putkistojen luettelojen avulla (video: 1 min 26 s).


Parametriset laitemallit

Luo ja muokkaa laitteita parametristen mallien avulla ja suunnittele tehtaita nopeammin.


Rakenteiden mallinnus

Suunnittele rakenteet, portaat, tikkaat ja kaiteet käyttäen mm. AISC-, CISC- ja DIN-teollisuusstandardien mukaisia teräsosia.


Luo projektikohtaisia putkistomerkintöjä

Mukauta putkistomäärityksiä projektikohtaisten vaatimusten mukaisesti. Käytä sekä teollisuusstandardeihin perustuvia että mukautettuja komponentteja.


Putkistodokumentaatio

Luo ja muokkaa ortografisia putkistopiirustuksia

Poimi ortografiset putkistopiirustukset suoraan 3D-mallista ja päivitä ne samalla kun päivität mallia.


Isometristen putkistopiirustusten automatisoitu tuotanto

Luo teollisuus- tai projektistandardin mukaiset isometriset putkistopiirustukset suoraan 3D-mallista.


Automatisoitu projektikohtainen raportointi

Määritä raportin muoto projektikohtaisesti ja täytä tiedot automaattisesti 3D-mallista.


BIM-mallidokumentaatio

Luo tehtaasta BIM-malleja yhdessä muiden alojen suunnittelijoiden kanssa.


Sylinteriputket tehtaalla

Plant 3D -työkalujen edut

Tässä tutkimuksessa Plant 3D -työkalut paransivat tuottavuutta jopa 74 %* nopeuttaen merkittävästi tavallisimpia AutoCAD-laitossuunnittelun tehtäviä.

Plant 3D -työnkulut

Plant 3D -työkalut ja BIM 360 Design

Tehdassuunnittelijat käyttävät BIM 360 Designia projektitiimien välisessä yhteistyössä yhteisessä pilvipohjaisessa tietoympäristössä. 


Plant 3D -työkalut, Revit, Navisworks ja InfraWorks

Käytä Plant 3D:tä AEC Collectionissa määrityspohjaiseen suunnitteluun, analysointiin ja rakennusvalmiisiin isometrioihin.


3D-grafiikka kaupunkikuvasta vaimeissa sävyissä

Autodesk AEC Collection

Virtaviivaista työnkulkuasi Plant 3D-, Civil 3D-, InfraWorks-, Revit- ja muilla BIM-ohjelmistoilla sekä työkaluilla.


*Vastuuvapausilmoitus

Tuottavuustiedot perustuvat tutkimuksiin, jotka Autodesk on tilannut ulkopuoliselta konsultilta. Seitsemässä työkalututkimuksessa verrattiin AutoCAD-ohjelmiston perusversiota ja AutoCADin erikoistyökaluja kokeneille AutoCAD-käyttäjille tavanomaisissa tehtävissä. *Kuten kaikissa suorituskykytesteissä, tulokset voivat vaihdella koneen, käyttöjärjestelmän, suodattimien ja jopa lähdemateriaalin mukaan. Vaikka testit pyritään aina tekemään objektiivisesti, tuloksissa voi olla vaihtelua. Tuotetietoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Autodesk toimittaa nämä tiedot sellaisenaan ilman minkäänlaista suoraa tai hiljaista takuuta.