Civil 3D ja InfraWorks

Vertaa Civil 3D:n ja InfraWorksin ominaisuuksia ja lue tietoja näiden kahden yhdyskuntasuunnitteluohjelmiston välisistä eroista.

Suositeltava vertailu

Sisältää Revitin, AutoCADin, Civil 3D:n ja paljon muuta

Paketti

Hinnat

Kuukausittainen 303 € 400 € 515 €
Vuosittainen 2 408 € 3 207 € 4 102 €
3 vuotta 7 224 € 9 620 € 12 306 €

Yleiskatsaus

Ohjelmiston avulla voit mallintaa, analysoida ja visualisoida infrastruktuurisuunnittelukonsepteja rakennetun ympäristön ja luonnonympäristön kontekstissa.

Tässä yhdyskuntarakentamisen suunnitteluohjelmistossa on integroituja ominaisuuksia, jotka parantavat luonnostelua, suunnittelua ja rakennusdokumentaatiota.

Tehokkaat BIM- ja CAD-työkalut avaavat työnkulkuja suunnittelijoille, insinööreille ja urakoitsijoille.

Raidesuunnittelu

Kohdistus ja profiilin suunnittelu Checkmark Checkmark
Väylämallinnus Checkmark Checkmark
Suunnittelun automatisointi Checkmark Checkmark
Laiturin reunan suunnittelu Checkmark Checkmark
Erityinen ratasuunnittelu Checkmark Checkmark
Project Explorer Checkmark
Kevytraide- ja raitiovaunuajoneuvojen seuranta Checkmark

Tie- ja valtatiesuunnittelu

Materiaalit ja määrät Checkmark Checkmark Checkmark
Liikenneympyröiden suunnittelu Checkmark Checkmark Checkmark
Väylämallinnus Checkmark Checkmark
Suunnittelun automatisointi Checkmark Checkmark
Viemärisuunnittelu Checkmark Checkmark
Risteysten suunnittelu Checkmark Checkmark
Teiden kunnostus Checkmark Checkmark
Civil 3D:n Project Explorer -työkalu Checkmark
Pyyhkäisyalan analysointi Checkmark

Työmaasuunnittelu

Materiaalit ja määrät Checkmark Checkmark Checkmark
Pysäköintialueiden asettelu Checkmark Checkmark Checkmark
Liikenneympyröiden suunnittelu Checkmark Checkmark Checkmark
Sadevesi- ja saniteettiviemärien yksityiskohtainen suunnittelu Checkmark Checkmark
Väylämallinnus Checkmark Checkmark
Suunnittelun automatisointi Checkmark Checkmark
Paineistetut laitokset Checkmark Checkmark
Maanmittaus Checkmark Checkmark
Maaston mallintaminen Checkmark Checkmark
Tasaukset ja luiskat Checkmark Checkmark
Pyyhkäisyalan analysointi Checkmark
Kallistusten optimointi Checkmark
Project Explorer Checkmark

Siltasuunnittelu

Sillan kohdistus, profiili ja osien mallinnus Checkmark Checkmark Checkmark
Parametrinen siltamallinnus Checkmark Checkmark
Toistuvien tehtävien laskentataulukot Checkmark Checkmark
Rakenneanalyysi Checkmark Checkmark
Kannatinpalkkien laskelmat optiointia varten Checkmark Checkmark
Hybridisäleikkö / äärelliset elementtimallit Checkmark Checkmark
Siltamallin julkaiseminen Revitiin Checkmark Checkmark
Raudoituksen yksityiskohdat ja piirustustuotanto Checkmark

Konseptisuunnittelu

Sadevesi- ja saniteettiviemärin käsitteellinen suunnittelu Checkmark Checkmark Checkmark
Tienvarsien tasaukset Checkmark Checkmark Checkmark
Teemapaletit Checkmark Checkmark
Poikkileikkausnäkymät Checkmark Checkmark
Tiekomponentit Checkmark Checkmark
Liikenneympyröiden suunnittelu Checkmark Checkmark
Komponenttipohjainen siltasuunnittelu Checkmark Checkmark

Kontekstimallinnus

Käytäväsuunnittelu Checkmark Checkmark Checkmark
Olemassa olevan ympäristön mallintaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Kolmiulotteisten mallien tuonti Checkmark Checkmark Checkmark
Revit-mallin integrointi Checkmark Checkmark

Analyysi ja simulaatio

Materiaalimäärät Checkmark Checkmark Checkmark
Sadevesianalyysi Checkmark Checkmark
Tasaus ja profiilin optimointi Checkmark Checkmark
Näköyhteysanalyysi Checkmark Checkmark
Sillan linjakannatuspalkin analyysi Checkmark Checkmark
Tulvasimulaatio Checkmark Checkmark
Liikkuvuussimulaatio Checkmark Checkmark
Liikennesimulaatio Checkmark Checkmark

Visualisointi

Animaatio (vie 3dsMaxiin) Checkmark Checkmark Checkmark
Ilmakehävaikutukset Checkmark Checkmark
Kuvakäsikirjoitus ja animaatiot Checkmark Checkmark

Todellisuuden tallennus

Maaston luominen pistepilvistä Checkmark Checkmark Checkmark
Ominaisuuden luominen pistepilvistä Checkmark Checkmark
Verkoksi skannaaminen Checkmark
Pistepilvien luominen Checkmark
Valokuvien käsittely Checkmark

Tuotannon ja dokumentoinnin suunnittelu

Arkkien luonnin suunnitteleminen ja profiloiminen Checkmark Checkmark
QTO- ja maanrakennuslaskelmat Checkmark Checkmark
Rakentamisen dokumentointi Checkmark Checkmark

Yhteistyö ja yhteentoimivuus

Liitin ArcGIS:lle Checkmark Checkmark Checkmark
Civil 3D -yhteistyö Checkmark Checkmark
Väylämallinnuksen tietojen pikavalinta (DREF) Checkmark Checkmark
IFC-tuonti ja -vienti Checkmark Checkmark

Järjestelmävaatimukset

Suoritin
Kaksiytiminen Intel® Core™2 tai vastaava AMD; suorittimen on tuettava SSE 4.1:tä
Vähintään: 2,5–2,9 GHz Suositus: 3+ GHz
Vähintään: 2,5–2,9 GHz Suositus: 3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64-bittiset
10, 64-bittiset
10, 64-bittiset
Apple macOS
Linux
Levytila
16 Gt
16+ Gt
16–30 Gt
RAM-muisti
8–16 Gt
8–16 Gt
8–16 Gt
Näytönohjain
DirectX® 10.1 -yhteensopiva 2 Gt+ VRAM-muistia
DirectX 12 -yhteensopiva 1–4+ Gt VRAM-muistia
DirectX 12 -yhteensopiva 1–4+ Gt VRAM-muistia
Selaimet
Chrome, Firefox
Chrome
Chrome