Vertaa AutoCADia ja Revitiä

Vertaa AutoCADin ja Revitin ominaisuuksia ja selvitä, mikä CAD-ohjelmisto on oikea ratkaisu suunnittelutyönkulullesi.

Suositeltava vertailu

Sisältää Revitin, AutoCADin, Civil 3D:n ja paljon muuta

Paketti

Hinnat

Kuukausittainen 291 € 418 € 515 €
Vuosittainen 2 342 € 3 358 € 4 102 €
3 vuotta 7 025 € 10 074 € 12 306 €

Yleiskatsaus

Ohjelmisto 2D- ja 3D CAD -suunnitteluun Tilaus sisältää AutoCADin, erikoistyökaluja ja sovelluksia.

Suunnittele, rakenna ja hallinnoi rakennuksia tehokkailla rakennusalan tietomallinnustyökaluilla.

Tehokkaat BIM- ja CAD-työkalut avaavat työnkulkuja suunnittelijoille, insinööreille ja urakoitsijoille.

Rakennussuunnittelumallinnus

Seinät, lattiat, katot, välikatot, pylväät Checkmark Checkmark Checkmark
Komponentit: ovet, ikkunat jne. Checkmark Checkmark Checkmark
Suunnitelmavaihtoehdot Checkmark Checkmark Checkmark
Huoneet ja alueet Checkmark Checkmark Checkmark
Kohdemallinnus Checkmark Checkmark Checkmark
Portaat ja rampit Checkmark Checkmark Checkmark
Kaiteet Checkmark Checkmark Checkmark
Massantutkimus Checkmark Checkmark Checkmark
Pohjapiirrokset, leikkaukset, korkeustasot
Rajoitettu
Kattava
Kattava
Geometrian luonti pohjapiirroksista Checkmark Checkmark
Yli 8 500 älykästä arkkitehtuuriobjektia Checkmark Checkmark
Tukee: AIAn 2. painoksen tasostandardit Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, ISYBAU Long Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Short Format ja STLB Checkmark Checkmark

Rakennemallinnus

Kantavat seinät, lattialaatat Checkmark Checkmark Checkmark
Rakenteiden kantavat seinät ja irralliset
Rajoitettu
Kattava
Kattava
Kantavat pylväät, palkit ja tuet Checkmark Checkmark Checkmark
Kallistetut pilarit Checkmark Checkmark
Ristikot Checkmark Checkmark
Teräsliitokset Checkmark Checkmark
Vahvikkeet, raudoitusmuotojen mallinnus Checkmark Checkmark

Talotekniikan mallinnus

LVI-putkijärjestelmät Checkmark Checkmark Checkmark
Mekaaniset laitteet Checkmark Checkmark Checkmark
Putkistojärjestelmät Checkmark Checkmark Checkmark
Valmistusosat Checkmark Checkmark Checkmark
Sähkö- ja valaistusjärjestelmät Checkmark Checkmark Checkmark
Tarkka MEP-dokumentaatio Checkmark Checkmark Checkmark
MEP-piirustusten luominen Checkmark Checkmark Checkmark
MEP-, LVI-symbolikirjastot Checkmark Checkmark Checkmark
Yli 10 500 älykästä MEP-objektia Checkmark Checkmark Checkmark
Tukee: AIAn 2. painos, BS1192 Descriptive Checkmark Checkmark Checkmark
Tukee: BS1192 – AUG Version 2 -standardit Checkmark Checkmark Checkmark
Putkiston osien kohdistus Checkmark Checkmark Checkmark
Osien ja objektien voimien laskenta Checkmark Checkmark Checkmark
Materiaaliraportit Checkmark Checkmark Checkmark

Rakennusmallinnus

Osat Checkmark Checkmark Checkmark
Kokoonpanot Checkmark Checkmark Checkmark
Vaiheet Checkmark Checkmark
Korjaukset Checkmark Checkmark Checkmark

Edistynyt mallinnus

Ryhmien luonti toistuville elementeille Checkmark Checkmark Checkmark
Family Editor -ympäristö Checkmark Checkmark
Lähetä Revit-sisältöä FormIt Pro’hon Checkmark Checkmark
Piirustuksessa tapahtuva mallinnus Checkmark Checkmark Checkmark
Muotoon muokatut lattiat ja katot Checkmark Checkmark Checkmark
Yleiset parametrit Checkmark Checkmark Checkmark
Rakennusmassat, mukautuvat komponentit Checkmark Checkmark Checkmark

MAP 3D -työkalut

GIS-topologian sisällyttäminen Checkmark Checkmark
CAD- ja GIS-tietojen luonti ja ylläpito Checkmark Checkmark
GIS- ja suunnittelutietojen koostaminen Checkmark Checkmark
Useiden lähteiden paikkatietojen käyttö Checkmark Checkmark
Pohjois-Amerikan/Euroopan sähkötietokaaviot Checkmark Checkmark
Veden, jäteveden ja kaasun raportit Checkmark Checkmark
Geometrioiden luonti geokarttatiedoista Checkmark Checkmark
Geokartoitustietojen lisääminen Checkmark Checkmark

Sähkösuunnittelu

Paneeliasettelujen ja kaavioiden luominen Checkmark Checkmark Checkmark
Projektipohjaiseen rakenteeseen järjestäminen Checkmark Checkmark Checkmark
Johdonmukaisten projektistandardien käyttäminen Checkmark Checkmark Checkmark
Kytkentäkaavion virheentarkistus Checkmark Checkmark Checkmark
Älykkäitä sähkösymboleita Checkmark Checkmark Checkmark
AS-, GB-, IEC-, JIC- ja IEEE-standardit Checkmark Checkmark

Mekaaninen suunnittelu

Osien, kokoonpanojen ja tuotteiden suunnittelu Checkmark Checkmark
Älykkäät työkalupaletit Checkmark Checkmark
Ulkoisen CAD-geometrian tuominen Checkmark Checkmark
Materiaaliluetteloiden luomisen automatisointi Checkmark Checkmark
Osien päivitysten automatisointi Checkmark Checkmark
Parametristen rajoitusten määrittäminen osille Checkmark Checkmark
Objektimateriaalit ja massaominaisuudet Checkmark Checkmark
Yli 700 000 älykästä valmistusosaa Checkmark Checkmark
ISO-, ANSI-, DIN-, JIS-, BSI-, CSN- ja GB-tuki Checkmark Checkmark

Yhteistyö

Päällekkäisyyksien tarkistaminen, kopiointi/valvonta Checkmark Checkmark Checkmark
Jaettu näkymä Checkmark Checkmark Checkmark
Blokkien vieminen Inventoriin, BIM 360:een Checkmark Checkmark Checkmark
Piirustusten tuominen BIM 360:een, Inventoriin ja niistä vieminen Checkmark Checkmark Checkmark
Tuominen Revitiin, Fusion 360:een ja niistä vieminen Checkmark Checkmark Checkmark
Pistepilvien liittäminen, muokkaaminen ja näyttäminen Checkmark Checkmark Checkmark
Pilvimallit Revitille Checkmark Checkmark
Worksharing-työryhmäominaisuus (usean käyttäjän ympäristö) Checkmark Checkmark
Projektien välillä jaetut koordinaatit Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
Koordinoitujen BIM-mallien integrointi Checkmark Checkmark
PDF-tiedostojen tuominen ja muuntaminen Checkmark Checkmark

Simulointi ja analyysi

Pinta-ala-analyysi Checkmark Checkmark
Reittianalyysi Checkmark Checkmark
Sähkön kuormitusanalyysi Checkmark Checkmark
MEP-järjestelmien analyysi Checkmark Checkmark
Revitin energian optimointi Checkmark Checkmark
Valaistusanalyysi Autodesk-renderöinnillä Checkmark Checkmark
Aurinkoanalyysi Checkmark Checkmark
Aurinko- ja varjotutkimukset Checkmark Checkmark
Rakenneanalyyttinen malli Checkmark Checkmark
Rakenneanalyysin tuloksiin tutustuminen Checkmark Checkmark
Rakenteiden analysointi Checkmark Checkmark

Esitykset ja visualisoinnit

Parannettu 2D-tasoitus ja linjanäyttö Checkmark Checkmark Checkmark
Muunto DWG-objekteiksi Checkmark Checkmark Checkmark
Objektien määrittäminen tasoille käyttäen värejä Checkmark Checkmark Checkmark
Laadukas 3D-grafiikan kierto/panorointi Checkmark Checkmark Checkmark
Realistiset geometriset 3D-konseptinäkymät Checkmark Checkmark Checkmark
Ammattimaisten renderöintien luonti Checkmark Checkmark Checkmark
Konseptien luonti ja detaljointi Checkmark Checkmark Checkmark
Yhteensopiva 3D-tulostuksen kanssa Checkmark Checkmark Checkmark
Luonnosteluviivat Checkmark Checkmark
Varjot ja ympäristövarjot Checkmark Checkmark
Rakennussuunnittelun syvyysvaikutelma Checkmark Checkmark
Väärin sijoitetut elementit Checkmark Checkmark
Realistiset näkymätyylit Checkmark Checkmark
Ortografia, perspektiivi, läpikävelyt Checkmark Checkmark
Viivojen tekeminen tasaisemmiksi poistamalla sahalaitaisuus Checkmark Checkmark
Okluusioiden poiminta Checkmark Checkmark
Pilvirenderöinti Checkmark Checkmark
Fotorealistiset materiaalit Checkmark Checkmark
Renderöinti tuotteessa Checkmark Checkmark
Siirtokuvat Checkmark Checkmark
Skannausten muokkaaminen rasteri- ja vektorityökaluilla Checkmark Checkmark

Plant 3D

Kaavioiden luonti ja laitosten suunnittelu Checkmark Checkmark Checkmark
Materiaaliraportit Checkmark Checkmark Checkmark
40 standardin tuki rakennuselementeillä Checkmark Checkmark Checkmark
Laitossuunnittelupiirustusten luonti ja ylläpito Checkmark Checkmark
P&ID-automatisointi Checkmark Checkmark
Isometristen ja ortografisten raporttien jakaminen Checkmark Checkmark
Yli 400 älykästä laitosobjektia Checkmark Checkmark
Sisältää laitteita ja tukimalleja Checkmark Checkmark

Pilvi ja liikkuvuus

Etäkäyttö, -tarkastelu tai -muokkaus Checkmark Checkmark Checkmark
Julkaiseminen, jakaminen ja yhteistyö verkossa Checkmark Checkmark Checkmark
Toimii suosittujen pilvipalveluiden kanssa Checkmark Checkmark Checkmark
Yhtenäinen käyttökokemus Checkmark Checkmark Checkmark
Lisää merkintöjä dwg-tiedostoihin lentokonetilassa Checkmark Checkmark
AutoCAD mobile app -mobiilisovellus Checkmark Checkmark
AutoCAD web app -verkkosovellus Checkmark Checkmark

Tuki ja vakaus

Päivitysten ja ilmoitusten automatisointi Checkmark Checkmark Checkmark
Sisältää Service Pack -paketit ja päivitykset Checkmark Checkmark Checkmark
Sertifioitu laitteistotuki Checkmark Checkmark Checkmark
Käytettävissä oleva erityinen puhelintuki Checkmark Checkmark Checkmark
Laaja käyttäjäyhteisö Checkmark Checkmark Checkmark
Oppaat, opetusohjelmat ja koulutuskeskus Checkmark Checkmark Checkmark
Pääsy aiempien vuosien julkaisuihin Checkmark Checkmark Checkmark
Mukauta asennuksia yrityksellesi Checkmark Checkmark
Käyttöönotto verkon kautta Checkmark Checkmark

Käyttöliittymä

Valikon ja valintanauhan käyttöliittymien mukauttaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Kontekstisidonnaiset valintanauhat Checkmark Checkmark Checkmark
Kirjaston lohkojen tunnistus ja asetus Checkmark Checkmark Checkmark
Loogisten piirustusjoukkojen muokkaaminen ja tulostaminen Checkmark Checkmark Checkmark
CAD-blokkien tuominen, muokkaaminen ja luominen Checkmark Checkmark Checkmark
Nopea pääsy viimeaikaisiin blokkeihin tai suosikkiblokkeihin Checkmark Checkmark Checkmark
Autodesk Family -selaimen lataaminen Checkmark Checkmark
Räätälöity käyttökokemus Checkmark Checkmark

Dokumentointi

Älykkäät merkintätyökalut Checkmark Checkmark Checkmark
Mitoitus, täyttökuviointi, korjausmerkinnät Checkmark Checkmark Checkmark
Piirustuserien tulostaminen Checkmark Checkmark Checkmark
2D-detaljiviivat, 2D-detaljikomponentit Checkmark Checkmark
Versioiden jäljitystoiminto Checkmark Checkmark
Mitat, merkinnät, huomautukset ja teksti Checkmark Checkmark
Vaiheistus Checkmark Checkmark
Määrä- ja materiaaliluettelot Checkmark Checkmark
Raudoitusmuotokuvat Checkmark Checkmark
Upotetut luettelot Checkmark Checkmark
Paneeliluettelot Checkmark Checkmark
Kanavien ja putkien painehäviöraportit Checkmark Checkmark
Näkymäsuodattimet Checkmark Checkmark
Graafiset pylväsluettelot Checkmark Checkmark
Xref-vertailu Checkmark Checkmark
TrustedDWG™-tiedostovahvistus Checkmark Checkmark
Uudelleenkäytettävien blokkikirjastojen luominen Checkmark Checkmark
CAD-standardien havaitseminen ja noudattaminen Checkmark Checkmark
Muutosten seuranta piirustuksissa Checkmark Checkmark

Yhteentoimivuus

DWG- ja DXF-tiedostomuoto Checkmark Checkmark Checkmark
Kuvat (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF ja DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
PDF-tiedostojen tuonti ja vienti Checkmark Checkmark Checkmark
Läpikäynnit ja kuvat, FBX ja NWC Checkmark Checkmark
Huone-/alueraportit ja luettelot Checkmark Checkmark
Linkitetyt Rhino 3DM- ja FormIt AXM -tiedostot Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp ja DWF-merkinnät Checkmark Checkmark
Pistepilvet Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, family-tyypit Checkmark Checkmark

Tiedonhallinta

Tunniste- ja luetteloelementit linkitetyissä tiedostoissa Checkmark Checkmark Checkmark
Elementtien kopiointi ja liittäminen linkeistä Checkmark Checkmark Checkmark
Linkitettyjen mallien näkyvyyden mukauttaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Kaikkien Revit-tiedostotyyppien avaaminen ja muokkaaminen Checkmark Checkmark
Revit-tiedostojen linkittäminen Checkmark Checkmark
Työskenteleminen käyttämällä ei-natiiveja tietoja Checkmark Checkmark

Ohjelmointirajapinnat ja automaatio

Mukautettujen näppäinpainallusten komentojen luominen Checkmark Checkmark Checkmark
Useiden objektien ominaisuuksien muokkaaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Toistuvien näppäinpainallusjaksojen tallentaminen Checkmark Checkmark Checkmark
Toimialakohtaiset objektikirjastot Checkmark Checkmark Checkmark
Autodesk App Storen käyttö Checkmark Checkmark Checkmark
Kolmannen osapuolen ohjelmointirajapintalaajennukset Checkmark Checkmark Checkmark
Makrot Checkmark Checkmark Checkmark
Generatiivinen suunnittelu Revitissä Checkmark Checkmark
Ohjelmistokehittäjäpaketti (SDK) Checkmark Checkmark
Dynamo for Revit Checkmark Checkmark
Blokkien vieminen Inventoriin, BIM 360:een Checkmark Checkmark
Koordinoitujen BIM-mallien integrointi Checkmark Checkmark
Piirustusten tuominen BIM 360:een, Inventoriin ja niistä vieminen Checkmark Checkmark
Tuominen Revitiin, Fusion 360:een ja niistä vieminen Checkmark Checkmark
Pistepilvien liittäminen, muokkaaminen ja näyttäminen Checkmark Checkmark
AutoLISP-ohjelmointi ja -automaatio Checkmark Checkmark
Visual LISP -toiminnot Checkmark Checkmark
Visual Basic -sovellukset Checkmark Checkmark

Järjestelmävaatimukset

Suoritin
2,5–3 GHz+
2,5–3 GHz+
2,5–3 GHz+
Microsoft Windows
10, 64-bittiset
10, 64-bittiset
10, 64-bittiset
Apple macOS
Big Sur v11, kaikki AutoCAD-työkalut edellyttävät Windowsia
Big Sur v11, edellyttää Windowsia
Big Sur v11, edellyttää Windowsia
Virtualisointi
VMware tai Parallels
VMware tai Parallels
Linux
Levytila
9–16 Gt
30 Gt
30 Gt
RAM-muisti
8–16 Gt
8–32 Gt
8–32 Gt
Näytönohjain
DirectX 11 -yhteensopiva
DirectX 11 -yhteensopiva, Shader Model 5, vähintään 4 Gt videomuistia
DirectX 11 -yhteensopiva, Shader Model 5, vähintään 4 Gt videomuistia
Selaimet
Chrome
Chrome
Chrome