Civil 3D för markprojektering

Utför omfattande och noggrann markprojektering

Förbered och forma terräng för vägar, fastigheter, sektioner och andra projekt inom civil infrastruktur.

Civil 3D funktioner för markprojektering

Funktioner

Fältmätning

Ladda ned, skapa, analysera och justera fältmätningsdata. Strömlinjeforma överföringen av fältdata till och från kontoret. (video: 11 sek.)


Terrängmodellering

Skapa omfångsrika digitala modeller av marktopografi för studier av t.ex. möjligheten att använda landområdet, planering av lokaltrafiksystem och simuleringar av vattenflöden. (video: 14 sek.)


Modellering av vägkorridorer

Skapa dynamiska och innehållsrika vägkorridormodeller med design av gator, trottoarkanter och vägrenar inom ett underavsnitt samt parkeringsplatsdesign. (video: 10 sek.)

Mer information (engelska)


Vehicle Tracking

Använd swept path-analys för att snabba upp planering och utvärdera hur säkerhetsstandarder efterlevs. Animera fordonsbanor med 2D- eller 3D-animeringar med flera kameravinklar. (video: 20 sek.)


Dagvatten och avlopp

Modellera dagvatten- och avloppssystem. Analysera system för att kunna ändra storlek på rör, nollställa inverteringar och beräkna Energy Grade och Hydraulic Grade i enlighet med standarden HEC-22.


Dagvattenanalys

Integrera analys av dagvatten och avfallsvatten under planering och design av dräneringssystem i stadsmiljö, dagvattensystem och avloppssystem. (video: 39 sek.)


Trycksatta system

Formge horisontell och vertikal 3D-design av tryckledningssystem. Modellera rörsegment med deformerad kurva och använd konstruktions- och djupkontroller för att uppfylla projektstandarder. (video: 11 sek.)


Automatiserad konstruktion

Använd en programvara för visuell programmering för att generera skript som automatiserar repetitiva och komplexa uppgifter. Spara skripten i ett bibliotek och återanvänd vid behov. (video: 1:49 min.)


Material och kvantiteter

Använd material- och avsnitts- eller profilinformation för att skapa volymrapporter för en väglinje med jämförelser mellan design och befintliga markytor samt materialval. (video: 13 sek.)


Anslut till andra Autodesk-produkter för projektering av byggarbetsplatser

Effektivisera arbetet vid projektering av byggplatser, slänter och dränering

Skapa snabbt layouter i Civil 3D utifrån innehållsrik information från InfraWorks och ReCap Pro. (video 1:49 min.)

 


Förbättra koordineringen mellan byggprojektering och byggnad

Förbättra samordningen mellan arkitekter och civilingenjörer med hjälp av delade koordinatsystem. (video 1:59 min.)