Funksjoner i Navisworks 2023

Navisworks Manage inneholder verktøy for håndtering av sammenstøt og forstyrrelser pluss kjernefunksjonene i Navisworks Simulate for modellrevidering, kvantifisering og koordinering.

Koordinering

Oppdag kollisjoner og koordiner modeller.

KUN NAVISWORKS MANAGE
Se kollisjoner i sammenheng med Navisworks Clash Detective. Overvåk, inspiser og rapporter forstyrrelser (konflikter) i en 3D-prosjektmodell, med integreringsproblemer i Autodesk Construction Cloud, Revit og mer.


Integrering av koordineringsproblemer

Identifiser og finn løsninger raskt på konstruksjonsproblematikk. Vis, opprett og svar på problemer på modeller i modellkoordinering, både i Autodesk Construction Cloud og Autodesk BIM Collaborate Pro. (video: 3:24 min.)


Oppdatert IFC-filleser

Bruk den samme åpne kildekoden fra Revit til å håndtere IFC-filer, med tillegg for hierarki, Pset og dataforbedringer.


Støtte for over 60 filformater

Åpne og arbeid med en rekke forskjellige CAD-filformater i én altomfattende applikasjon.


Koordinering med Autodesk-produkter

Åpne Navisworks-filer i Autodesk AutoCAD, Revit og ReCap Pro.


Navisworks + Point Layout

Legg automatisk til oppsettspunkt i koordinerte modeller. Importer, eksporter og sammenlign direkte i Navisworks. (video: 1:03 min)


Modellrevidering

Slå sammen data i én enkelt modell

Kombiner design og konstruksjonsdata i én enkelt modell.


Modellsimulering og animering

Få prosjektsimuleringer av topp kvalitet ved å koble animerte modellobjekter til konstruksjonsplanene. Animer oppgavefullføring, mottak og bruk av materiell og tilgang til stedet for kjøretøy.


Prosjektrevidering for hele teamet

Kombiner data fra team fra forskjellige disipliner, for å se nærmere på og vurdere komplekse modeller i sanntid.


Publiser og del NWD- og DWF-filer

Publiser modeller i distribuerbare filformater med detaljert designinformasjon.


Måleverktøy

Rask måling mellom punkter ved hjelp av flate, festing, låsing av akse og hurtig-zoom.


Rødmarkeringsverktøy

Få mer oversikt og kontroll når du legger til rødmarkeringer.


Kvantifisering

Integrert kvantifiseringsberegning

Mål linjer, arealer og antall med 2D- og 3D-beregninger, heller enn å utføre manuelle beregninger.


Kvantifisering fra PDF-ark

Tegn eksisterende geometri på et 2D-arbeidsark, så som en gulvplan, for å kunne hente ut beregningsverdier automatisk.


Navisworks + Assemble

Overfør modeller fra Navisworks til Assemble til bruk i estimering, planlegging og andre deler av arbeidet. (video: 53 sek)


Modellsimulering og visning

5D-prosjektfortegnelser

Simuler konstruksjonsplaner og logistikk i 5D.


Gjengivelse av virkelige forhold

Arbeid med forbedret nettskyintegrasjon for å oppdage og verifisere konflikter og konstruksjon. Bruk Autodesk ReCap Pro med bilde- og laserskanningsenheter for å kartlegge og identifisere fysiske objekter og eksisterende forhold på byggeplassen.


Fotorealistisk gjengivelse av modell

Utvikle tiltalende 3D-animasjoner og bilder.


Gjengivelse i nettskyen

Lag gjengivelser for prosjektmodeller som kan lagres og deles i nettskyen.


Sanntidsnavigering

Utforsk en integrert prosjektmodell etter hvert som den bygges.


Utseendeprofiler

Oppnå større klarhet ved å fargelegge prosjektmodeller ut fra egenskaper og bruk dem på hele prosjektet ditt.