Nøkkelfunksjoner i Civil 3D

Tegning av tomtekorridorer i Civil 3D

Arbeidsflyter for område og undersøkelser

Last ned, opprett, analyser og juster undersøkelsesdata, samt overfør feltregistrerte data til kontoret

Terrengmodellering

Opprett digitale modeller av topografi for arealbrukstudier, transportsystemplanlegging og vannflytsimuleringer 

Korridormodellering

Skap dynamiske og datarike korridormodeller for hovedveier, veier og jernbanespor

Veikryssdesign

Skap dynamiske modeller av 3-veis (T-formet) eller 4-veis veikryss, samt rundkjøringer

Konstruksjon og analyse av drenering

Håndter konstruksjon av overvann- og spillvannsledninger. Definer rørledningsveier, optimalisert med hydraulikk-/hydrologianalyse

Trykknettverk

Legg opp horisontale og vertikale trykknettverkdesign, modeller rørsegmenter med avbøyd kurve og bruk design- og dybdesjekker

Planproduksjon og -dokumentasjon

Du kan raskt opprette konstruksjonsdokumenter fra tegninger, inkludert plan/profil, kun plan(er), kun profil(er) og seksjonsark

Interoperabilitet

Civil 3D støtter import, eksport og koblinger til ofte brukte CAD-formater, inkludert IFC, og kobles sammen med Esri ArcGIS- og Bentley-data

Designautomatisering

Bruk visuell programmering for å generere skript som automatiserer repetitive og komplekse oppgaver, inkludert elektrifisering og signalisering

Geoteknisk modellering

Visualiser og analyser data av det som er under en overflate og benytt enkelt disse dataene direkte i Civil 3D-designmodellen

Materialer og mengder

Bruk materialer og tomte- eller profilinformasjon for å skape rapporter for volum, sammenligning av design og eksisterende overflater og mengdeuttrekk

Brodesign

Koordiner arbeidsflyt mer effektivt på tvers av de forskjellige fagområdene som jobber med komplekse brodesignprosjekter

Flere funksjoner i Civil 3D

Flatemodellering

Verktøy for overflatemodellering

Opprett overflater som består av en kombinasjon av punkter, bruddlinjer, grenser og konturer med støtte for TIN, Rutenett, Beskåret og Korridoroverflater.


Verktøy for punktskyer

Benytt en stor samling av punkter anskaffet av laserskannere og andre oppfangstteknologier for å skape digitale representasjoner av eksisterende forhold og strukturer. Importer punktdataene i Civil 3D for å generere en 3D-modell som skal brukes i designprosjektet ditt.


Overflateredigering

Arbeid med redigeringsverktøy som legger redigeringer til en overflatedefinisjon som redigeringshandlinger, og ikke til noen av de eksisterende komponentene for overflatedata.


Overflatemasker

Et fremvisningsverktøy som lar deg blokkere områder av en overflate og forhindre at de vises, eller som lar deg gjengi et område av overflaten ved hjelp av et angitt gjengivelsesmateriale.


Vannskille på overflate

Analyser hvordan vann flyter langs og av en overflate for å fastslå dreneringsmål og vannskiller på en bedre måte.


Overflatevolumer

Bruk Volumer-instrumentbordet for å beregne og analysere volumoverflater og avgrensede områder innenfor disse overflatene.


Overflateanalyse

Utfør overflaterelatert analyse, inkludert kontur, retninger, forhøyninger, skråninger, skråningpiler, vannskiller og vanndråpebane.


Område og undersøkelse

Verktøy for stedsdesign

Administrer objekter (pakker, justeringer, graderinger og funksjonslinjer) med en felles topologi i en områdesamling.


Undersøkelsesverktøy

Strømlinjeform nedlasting, oppretting, analyse og justering av undersøkelsesdata registrert i felten.


Arbeidsflyt fra felt til ferdig

Behandle undersøkelsesdata registrert i felten på en mer effektiv måte for å skape et intelligent grunnkart i Civil 3D.


Geoteknisk modellering

Visualiser og analyser geotekniske data, og bruk deretter disse dataene direkte i Civil 3D-designmodellen.


Graderingsverktøy

Graderingsverktøy og -kommandoer tilrettelegger for effektivt design av ferdige bakkeoverflater.


Gradert optimalisering

Automatiser prosessen for å utføre graderingsdesignstudier for landområder basert på etablerte designprosjektkriterier.


Korridormodellering

NYTT

Distribusjon
og administrasjon av delmontasje

Distribuer både delmontasjer og sammensetninger mer effektivt ved å dele en egendefinert delmontasje i en delt prosjektlokalisering. Korridorer som bruker delmontasjen kan enkelt oppdateres for å bruke den nye versjonen.


FORBEDRET

Korridoroverganger

Opprett og rediger korridorovergang når du vil overføre en parameter i en delmontasje fra én verdi til en annen. Flere kontroller er lagt til for å tillate enkel bevegelse av overganger og omorganisere rekkefølgen på overgangene.


Verktøy for korridordesign

Opprett dynamiske og datarike korridormodeller for motorveier og andre veier. Bygg korridormodeller for jernbanespor, og inkorporer design for skifter, sporveksling og dosseringsberegninger.


Eksporter korridordata

Hent enkelt ut korridorfunksjonslinjer som kan brukes til å skape graderingsobjekter eller andre designprosjekter. Uthenting av funksjonslinjer kan gjøres alt på én gang, velges én etter én eller ved å velge et delsett i en korridorregion eller en polygon.


Montasjer og delmontasjer

Bruk montasjer og delmontasjer på en effektiv måte for å fastslå de grunnleggende byggeklossene for en vei eller annen innrettingsbasert design.


Veikryss og rundkjøringer

Skap dynamiske 3-veis-, 4-veis- eller rundkjøringskryss.


Avansert rundkjøringsdesign

Modellrundkjøringer i henhold til angitte standarder. Bygg rundkjøringene dine inn i eksisterende korridormodeller, slik at designet ditt automatisk kan oppdateres når du utfører endringer i korridorinnrettingene.


Overflatevann og avløp

FORBEDRET

Trykknettverkdesign

Generer 3D-modeller av trykknettverk, som vannoverføringssystemer. Flere kontroller er lagt til for layout- og redigeringsarbeidsflyter, inkludert sammenslåing av trykknettverk, forbedringer av DREF-synkronisering og visning av partsymboler.


Modellering av rørnettverk

Tegn 2D- og 3D-modeller av hjelpesystemer på en effektiv måte, f.eks. overvannsledninger, spillvannsledninger m.m.


Hydraulikk- og hydrologiverktøy

Utfør en rekke oppgaver for håndtering av overflatevann, inkludert design av spillvannsledninger, vannskilleanalyse, modellering av dammer som forebygger oversvømmelse, og analyse av kulvert, kanal og vik.


Trykknettverkdesign

Generer 3D-modeller av trykknettverk, som vannoverføringssystemer. Flere kontroller er lagt til for layout- og redigeringsarbeidsflyter, inkludert sammenslåing av trykknettverk, forbedringer av DREF-synkronisering og visning av partsymboler.


Planproduksjon og -dokumentasjon

Planproduksjon og konstruksjonsdokumentasjon

Opprett kun plan, plan og profil, kun profil og seksjonsark ved å inkludere flere plan- eller profilvisninger på ett enkelt ark.


QTO og masseberegninger

Trekk ut og rapporter materialvolumer og analyser mengder fra materialer og seksjonsvis eller profilmessig informasjon.


Produktivitet og automatisering

Dynamo for Civil 3D

Bruk Dynamo-miljøet for visuell skripting til å utvikle rutiner som automatiserer repetitive designoppgaver og fremskynder arbeidsflyter. (video: 1.16 min)


FORBEDRET

Project Explorer

Administrer overveldende mengder designdata i Civil 3D-modeller i dette alt-i-ett-verktøyet. Du kan enkelt vurdere, validere, rapportere, eksportere og redigere modeller. Det er gjort forbedringer i navigasjonsfunksjonene og -verktøyene for å gjøre administrasjon og rapportering av egendefinerte egenskapsdata mer effektiv.


Interoperabilitet

Korridordatasnarvei (DREF)

Opprett og del datasnarveier for korridorer.


3ds Max-interoperabilitet

Skap profesjonelle visualiseringer.


IFC-import og -eksport

Importer og eksporter AutoCAD-faststoffer til filformatet IFC.


Utveksle data med InfraWorks

Hent kontekstmodellering og konseptuelt design inn i designprosessen din. Ta bedre avgjørelser med kontekst fra eksisterende forhold i den virkelige verden, vurder alternativer på en mer effektiv måte, og fullfør detaljert design og dokumentasjon i Civil 3D.