AUTODESK TANDEM FOR AEC MED AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Transformer med digital tvillingprogramvare

Forbedre levering av AEC-prosjekter med Tandem for AEC

Hva er Tandem for AEC?

Autodesk Tandem for AEC er en skybasert digital tvillingprogramvare tilgjengelig med et abonnement på BIM Collaborate Pro som gjør det mulig for AEC-firmaer å

  • bygge, levere og vedlikeholde digitale tvillinger

  • visualisere bygningssystemer sett i sammenheng med områder

  • måle ytelsen til designbeslutninger etter overlevering

Oversikt over Tandem for AEC (video: 3:35 min)

Hvorfor bruke Autodesk Tandem for AEC?

Oppdag nye muligheter

Tilby nye tjenester som å bygge, levere og vedlikeholde digitale tvillinger til kundens bruk.

Styrk forholdet til kunder

Forbedre utveksling og synlighet av data og reduser feil gjennom digitalisert overlevering.

Få ytelsesinnsikt

Samle tilbakemelding på ytelse om beslutninger som tas under den tekniske designprosessen.

Nøkkelfunksjoner

Rask og repeterbar tvillingbygning

Informasjonsmodell for objekt

Strukturer data på en meningsfull måte. Bruk klassifiseringssystemer av bransjestandard til å spesifisere fordelingsstrukturen for objekter eller definere klassifiseringsplanen.


Anleggsmaler

Etabler en repeterbar prosess for å bygge digitale tvillinger. Strukturer data og sikre overensstemmelse. Velg maler fra biblioteket vårt, eller tilpass dine egne til bruk på tvers av flere anlegg.


Parameterbibliotek

Konstruer dataene dine for maksimal verdi. Definer egenskapene til din digitale tvilling for å sikre at den er en nøyaktig representasjon av anlegget og samsvarer med de ønskede resultatene. Bruk standardparametere og egendefinerte parametere for å raskt importere ønskede data fra eksisterende Revit-filer.


Merk objekter

Administrer objektdata med Tandem digital tvillingprogramvare. Finn eller oppdater dataene og dokumentasjonen for objektene dine raskt, og gjør de daglige administrasjons- og vedlikeholdsoppgavene enklere. (video: 1:44 min)

Video: Demonstrasjon av objektpanelet i Autodesk Tandem

Dokumentsammenkobling

Koble objekter til nødvendig dokumentasjon som drifts- og vedlikeholdshåndbøker, garantier, produktdatablad, laserskanninger og mer. (video: 1:40 min)

Video: Demonstrasjon av dokumentkobling i Autodesk Tandem

Områder

Se gjennom og administrer alle data knyttet til en bygnings områder ved hjelp av en dedikert liste over rom og nivåer. Visualiser etter nivå, vis alle tilknyttede objekter eller se trender i strømningsdata for å ta velinformerte driftsbeslutninger. (video: 1:45 min)

Video: Demonstrasjon av områdepanelet i Autodesk Tandem

Importer BIM-data 

Finn frem prosjekt med data fra Autodesk Docs gjennom integrasjonen med Tandem for AEC eller importer IFC- og Revit-modeller manuelt.


Forstå bygningssystemer gjennom kontekst

Strømmer

Koble IoT- og BMS-data til den digitale tvillingen for å forstå bygningsdriften gjennom varmekart brukt på områder og systemer og gjennom tidsseriediagrammer som viser opptil 14 dager med data. Bruk terskler for å opprette rask innsikt og varsler om systemytelse.


Systemer

Opprett et sporbart nettverk av bygningssystemer. Kombiner 3D BIM-modeller med automatisering for å speile en bygnings distribusjonssystemer, visualisere nettverk og korrigere brudd. Gå oppstrøms eller nedstrøms gjennom et system for å se objekter i kontekst og forstå områdene de betjener.


Systemsporing

Visualiser og forstå systemer i kontekst. Systemsporing forenkler navigeringen av komplekse modeller ved å illustrere banen og elementene i et system automatisk.


Naviger raskt i data

Globalt søk

I Tandem digital tvillingprogramvare kan du raskt finne dokumenter, objekter etter type, spesifikke objekter, områder, lagrede visninger og skrivebord. (video: 1:26 min)

Video: Demonstrasjon av digital tvillingsøkefunksjon i Autodesk Tandem

Filter

Isoler data raskt til det du trenger ved hjelp av filterpanelet. (video: 3 min)

Video: Demonstrasjon av Autodesk Tandem-filtre

Visninger

Del opp enorme datasett i enkle visninger på sekunder. Filtrer, fargelegg og lagre 3D-visualiseringene av tvillingen basert på data. Klargjør dedikerte delsett med data for registrering, bekreft arbeidsflyter og tilpass visningene dine for bare å se det som er relevant.


Materialliste

Få en omfattende oversikt over anleggets data i et kjent tabellformat. Med masseimport, enkel redigering og enkel søke- og filterfunksjonalitet er det raskt og enkelt å navigere eller konfigurere på nytt. (video: 2:17 min)

Video: Demonstrasjon av egenskaper og material-liste i Autodesk Tandem

Administrer byggeprosessen av tvillingen

instrumentbord

Få fart på byggeprosessen av tvillingen med instrumentbord ved å vise fullstendigheten til objektdataene i diagrammer. (video: 1:20 min)

Video: Demonstrasjon av dataskrivebord i Autodesk Tandem

Historikk

Hold øye med alle endringer som er gjort i din digitale tvilling med en omfattende logg over brukerne og deres respektive endringer. (video: 1:09 min)

Video: Demonstrasjon av historikk for digitale tvillinger i Autodesk Tandem

Administrer team og bruk

Administratorer kan administrere teammedlemmer og tillatelsesnivåer og spore din bruk av Tandem på tvers av en organisasjon. (video: 2 min)

Video: Oversikt over administrasjon for Autodesk Tandem

Overføring av anlegg

Når den digitale tvillingen er fullført, gir Autodesk Tandem muligheten til å overføre tvillingen til anleggseieren.


Video: Slik løste Windover Construction overleveringsgapet fra konstruksjon til anleggsadministrasjon

«Tandem gir oss en flott mulighet til å skape verdi for eier og anleggsledere som ikke er eksperter på BIM.»

– Amr Raafat, innovasjonsdirektør, Windover Construction

Utforsk viktige arbeidsflyter for Tandem for AEC

Video: Demonstrasjon av prosessen for å angi datakrav

Angi datakrav

Opprett anleggsmaler med egendefinerte klassifiseringer og parametere for å strukturere FM-data.

 


Video: Konfigurere en tilkobling i Autodesk Tanem

Opprett tilkoblinger for strømmer

Konfigurer tilkoblinger i Tandem-strømmer, tilordne parametere og kartlegg data for visualisering av anleggsdrift.

 


Vanlige spørsmål

Hva brukes Tandem for AEC til?

Tandem for AEC brukes til opprettelse, levering og vedlikehold av en digital tvilling. 

Hvem bruker Tandem for AEC?

Tandem for AEC betjener et bredt spekter av fagfolk innen AEC-firmaer, inkludert prosjektledere, arkitekter/designere, ingeniører, entreprenører og byggeledere, VDC-ledere og BIM-ledere. Det ivaretar deres spesifikke behov og roller i prosjektets livssyklus.

Hvor har Tandem for AEC-dataene dine vertstjeneste?

Tandem for AEC har vertstjeneste i USA.

Hvor mye koster et abonnement på Tandem for AEC?

Tandem for AEC tilbys som en rettighet med abonnementer på BIM Collaborate Pro, så du får tilgang til Tandem for AEC som en del av abonnementet på BIM Collaborate Pro. Tandem for AEC inkluderer et ubegrenset antall anlegg, merkede objekter og strømmer, med en grense for visning på opptil 14 dager med tidsseriehistorikk. Antall Tandem for AEC-brukere er pakkeavhengig basert på antall BIM Collaborate Pro-abonnementer. For EBA-kunder er det et frittstående tilbud du kan be om å bli gjort tilgjengelig under Token Flex-avtalen.