Installation för enskilda personer

Nedladdningsmetoder


Välj den nedladdningsmetod som passar din installation bäst.

Du väljer en metod under avsnittet Produkter och tjänster i ditt Autodesk Account-konto.

I produktrutan ser du den aktuella metoden, plus alla metoder som finns tillgängliga för produkten. För vissa produkter och plattformar är nedladdning det enda alternativet.

 

Nedladdningsmetoder:

 • Installera: Den här metoden är avsedd för att installera Autodesks produkter på en enskild dator. Nedladdning och installation sker på en och samma gång.
  Med den här metoden installeras de senaste produktuppdateringarna automatiskt. 
 • Ladda ned: Den här metoden kan användas för att installera valfri produktversion på en eller flera datorer. Nedladdning respektive installation sker i två separata steg, så att du kan slutföra nedladdningen men vänta med installationen. 
  Precis som metoden Installera kommer metoden Ladda ned att installera de senaste produktuppdateringarna. 
 • Direkt nedladdning: Den här metoden tillhandahåller en enstaka självextraherande exekverbar fil som kan extraheras och installeras offline. För att få tillgång till det här alternativet:
  1. Klicka på en produkt på sidan Alla produkter och tjänster.
  2. På produktinformationssidan väljer du metodendirekt nedladdning.
 • Anpassad installation: Den här metoden styrs av verktyget Anpassad installation under Produkter och tjänster i Autodesk Account-kontot och låter dig installera produkter med anpassade inställningar på enskilda datorer. Du kan också skapa anpassade distributioner till flera datorer. Du väljer produkter och anger installationsinställningar i Autodesk Account-kontot före nedladdningen. Gå till Anpassad installation från Autodesk Account-kontot för mer information.

 

Metodöversikt

I följande tabell sammanfattas egenskaperna hos de fyra nedladdningsmetoderna, samtidigt som lämpliga metoder rekommenderas för utbildningsändamål. 

Metod För flera
datorer?
Operativ
system
Beskrivning Produkt
uppdateringar?
Utbildningsändamål
Installera Nej Windows Nedladdning och installation
sker på en och samma gång
Ja Studenter och lärare
Ladda ned Ja Linux,
macOS och
Windows
Använder webbläsarens
nedladdningsfunktioner

Använder Autodesk Create
Installer för de flesta
Windows-produkter från 2022 och senare

Inkluderar senaste uppdateringar

 

Ja Studenter, lärare och institutioner
Direkt nedladdning Ja

Linux, macOS


Windows

Använder webbläsarens nedladdningsfunktion


Laddar ned en enda installation där de flesta produkter ej omfattas av uppdateringar

Nej—för produkter som har små patchuppdateringar


Ja—för produkter som har uppdateringar som kompletta installationer

Studenter, lärare och institutioner
Anpassad installation Ja Windows Laddar ned ett anpassat installationsprogram för flera produkter Nej Labbinstallationer för institutioner och studenter

Obs! Se till att godkänna popup-fönster innan du använder någon av dessa metoder.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer