Installation för enskilda personer

Installera produkten


Produktinstallationen varierar beroende på vilken metod du använder:

 • Enkel nedladdning från Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 • Anpassa installation från Autodesk Account för att konfigurera installationsprogrammet innan du hämtar och installerar.

Obs! För de flesta produkter för Windows från 2022 och senare kan du konfigurera din produkt i Autodesk Account innan du installerar den. För de flesta produktversioner som kom före 2022 ska du ladda ner installationsprogrammet och sedan anpassa det under installationen.

Enkel nedladdning från Autodesk Account

Efter en enkel nedladdning installeras produkter med den grundläggande konfigurationen.

 1. Logga in på ditt konto på manage.autodesk.com.
 2. Välj en produkt och en metod för nedladdning och installation på fliken Alla produkter och tjänster i Autodesk Account (konto) (se Nedladdningsmetoder).
  • Om du väljer metod för Installering kommer din produkt att laddas ned och installeras i ett enda steg. I den här metoden ingår produktuppdateringar.
  • Om du väljer metoden Ladda ned kör du EXE-filen (Windows), monterar DMG-filen (macOS) eller extraherar TAR-filen (Linux) som är kopplad till din produkt och version. I den här metoden ingår produktuppdateringar.

  Obs! För Windows används Autodesk Create Installer av de flesta produkter från 2022 och senare.


  Skapar förloppsrad i installationsprogrammet

  Kör den lilla exe-filen för att skapa installationsprogrammet i din mapp för nedladdningar.

  • Om du väljer metoden för direktnedladdning:
   • För en Windowsprodukt, kör den självextraherande exekverbara filen som kan extraheras och installeras offline.
   • För macOS eller Linux, använd webbläsarens nedladdningsfunktioner.
  • Obs: För de flesta produkter ingår inga uppdateringar för den här metoden.

 3. Läs igenom och godkänn licensavtalet.
 4. Klicka på Installera.
 5. Om du ser en listmeny för produktspråk väljer du det språk som kunden talar. (Om du inte ser en meny för produktspråk kan du hämta och installera ett språkpaket när produkten har installerats.)
 6. Du kan också ersätta standardsökvägen för installationen med en ny om alternativet finns.
 7. När installationen är klar stänger du installationsprogrammet eller startar produkten.

Obs! Om du använder metoden Installera eller Ladda ned måste installationen av uppdateringarna slutföras innan du kan starta produkten.

Anpassa fristående installation från Autodesk Account

 1. Logga in på ditt konto på manage.autodesk.com.
 2. Välj Anpassa installation i navigeringsrutan.
 3. Välj licenstyp.
 4. I avsnittet Lägg till en produkt väljer du en eller flera produkter som ska läggas till i det anpassade paketet.
 5. När du väljer produkter kan du anpassa dem i den högra panelen. Du kan välja den version som ska inkluderas i paketet. Om du väljer en version kommer installationsprogram för denna att automatiskt inkluderas i paketet. Du kan även lägga till valfria program eller ange en lagringsplats för innehåll, inklusive mallar, material och ritningar.
 6. När du har valt produkterna som du vill använda i det anpassade paketet klickar du på Nästa för att gå till avsnittet Ange paketinformation. (Du kan återgå till det föregående steget genom att klicka på avsnittets rubrik.)
 7. Ange ett paketnamn eller använd standardnamnet i avsnittet Ange paketinformation. Vi rekommenderar att använda ett namn som hjälper dig att identifiera paketet när du tittar på listan, till exempel vem det är avsett för eller vilka produkter som ingår. Använd ett giltigt Windows-filnamn.

 8. Ange paketinställningar

 9. (Valfritt) Ange en paketbeskrivning.
 10. Välj Installera. Då skapas ett produktpaket för att installera på din egen enhet. (Med alternativet Distribuera (Deploy) skapas ett produktpaket som kan installeras på flera enheter. Mer information om distributioner finns i Skapa distributioner från Autodesk Account.
 11. Expandera Avancerade alternativ för att göra andra paketändringar, till exempel ändra standardsökvägen för installationen.
 12. Godkänn användarvillkoren (engelska).
 13. Klicka på Ladda ner för att hämta det anpassade paketet som är körbart till mappen Nedladdningar, eller till en annan mapp som baseras på dina webbläsarinställningar. Paketet sparas automatiskt i biblioteket och sidan återgår till listan med paket. Klicka på Spara för att spara paketet utan att ladda ner det.
 14. Kör det hämtade installationsprogrammet.

Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer