MEP-værktøjssættet medfølger nu i AutoCAD 2025 

HVAC- og bygningssystemer er nemme at bruge med et branchespecifikt værktøjssæt til ventilations-, el- og VVS-systemer, som øger produktiviteten med op til 85%.* Med MEP-værktøjssættet kan du:

  • Få adgang til vores bibliotek med over 10.500 intelligente MEP-objekter

  • Optimere udførelsen af dine arbejdsopgaver med individuelle paletter og domænespecifikke bånd

  • Automatisk opdatere tegninger, ark og tidsplaner, når der sker ændringer


Se systemkrav (engelsk)

Funktioner i MEP-værktøjssættet

Opdag specialiserede værktøjer til MEP

Over 10.500 intelligente MEP-objekter

Gør brug af et omfattende bibliotek med objekter, der repræsenterer komponenter fra den virkelige verden i ventilations-, el- og VVS-systemer, som hjælp til dine designbehov.


MEP-arbejdsområder

MEP-specifikke arbejdsområdemiljøer omfatter individuelle paletter og domænespecifikke bånd, der optimerer dine arbejdsgange med dine opgaver og sparer tid.


Automatiske objektopdateringer

Tegninger, ark og tidsplaner kan opdateres automatisk, når der sker ændringer, hvilket gør det let at minimere fejl. Du kan også matche egenskaberne fra andre objekter. Aktivér eller deaktiver denne funktion alt efter dine præferencer og projektbehov.


Styring af tegningsversioner

Tjek filer ud og ind for at vedligeholde versionering, forhindre uautoriserede ændringer og sikre tegningens integritet. Det er nemt at vende tilbage til en tidligere version af tegningen når som helst.


Design med rum- og zoneobjekter

Du kan forbedre designmulighederne ved at bruge rum til at organisere rapporter og zoner, så rum kan struktureres i forskellige grupper i overensstemmelse med de forskellige skemaer.


Understøttelse af lagstandarder

Indarbejd almindelige lagstandarder i dine projektstandarder, tilpas dem – eller opret dine egne.


Visningssystem

Med Visningssystemet behøver du kun at tegne et objekt én gang. Objektets udseende ændres automatisk, så det opfylder kravene til visning for forskellige typer tegninger, visningsretninger og detaljeringsniveauer.


Detaljekomponentstyring

Brug dialogboksen Detaljekomponentstyring til at navigere problemfrit mellem forskellige detaljekomponentdatabaser. En hierarkisk trævisning og en filterfunktion gør det nemt at finde individuelle komponenter i en database.


Indvendig visning af Dublins Autodesk-kontor

Fordele ved MEP-værktøjssættet

I denne undersøgelse boostede MEP-værktøjssættet produktiviteten med op til 85%*, hvilket gav markante tidsbesparelser i forbindelse med almindelige designopgaver i AutoCAD MEP.

* Ansvarsfraskrivelse

Produktivitetsdata er baseret på en række undersøgelser rekvireret af Autodesk hos en ekstern konsulent. De syv undersøgelser af værktøjssæt sammenlignede basisversionen af AutoCAD med de specialiserede værktøjssæt i AutoCAD ved udførelse af opgaver, der hyppigt varetages af erfarne AutoCAD-brugere. Som det er tilfældet med alle ydelsestests, kan resultaterne variere alt efter maskine, operativsystem, filtre og kildemateriale. Der er gjort en stor indsats for at udføre testene så fair og objektivt som muligt, men vær opmærksom på, at dine egne resultater alligevel kan være anderledes. Produktoplysninger og -specifikationer kan ændres uden varsel. Autodesk stiller disse oplysninger til rådighed "i forhåndenværende stand" uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige såvel som stiltiende.