AutoCAD vs. Civil 3D

Sammenlign funktionerne i AutoCAD og Civil 3D, og lær om forskellene mellem de to designprogrammer.

Priser

Månedligt 2.257 kr. 3.094 kr. 3.957 kr.
Årligt 18.050 kr. 24.725 kr. 31.669 kr.
3 år 54.150 kr. 74.175 kr. 95.007 kr.

Oversigt

Software til CAD i 2D og 3D. Abonnementet omfatter AutoCAD, specialiserede værktøjssæt og apps.

Software til byggeteknisk design med integrerede funktioner til forbedring af skitsering, design og konstruktionsdokumentation.

Avancerede BIM- og CAD-værktøjer, der giver adgang til arbejdsgange for designere, ingeniører og entreprenører.

Dokumentation

Xref-sammenligning Checkmark Checkmark Checkmark
Værktøjer til smart noteudarbejdelse Checkmark Checkmark Checkmark
Dimensionering, skravering, revisionsskyer Checkmark Checkmark Checkmark
TrustedDWG™-filvalidering Checkmark Checkmark Checkmark
Udskriv batch af tegninger Checkmark Checkmark Checkmark
Opret genanvendelige blokbiblioteker Checkmark Checkmark Checkmark
Find og overhold CAD-standarder Checkmark Checkmark Checkmark
Registrerede ændringer i tegninger Checkmark Checkmark Checkmark

Arkitektonisk design

Vægge, døre, vinduer Checkmark Checkmark
Plantegninger, tværsnit, opstalter Checkmark Checkmark
Opret geometri ud fra plantegninger Checkmark Checkmark
Automatiser med Architecture-værktøjssættet Checkmark Checkmark
Over 8.500 intelligente arkitektobjekter Checkmark Checkmark
Understøtter lagstandarder i 2. udgaver af AIA Checkmark Checkmark
BS1192 DIN 276, ISYBAU Long Format Checkmark Checkmark
ISYBAU Short Format og STLB Checkmark Checkmark

Maskinkonstruktion

Konstruktionsdele, montager, produkter Checkmark Checkmark
Intelligente værktøjspaletter Checkmark Checkmark
Importér ekstern CAD-geometri Checkmark Checkmark
Automatiser oprettelsen af styklister Checkmark Checkmark
Automatiser opdateringer af dele Checkmark Checkmark
Tildel parametriske begrænsninger til dele Checkmark Checkmark
Objektmaterialer og masseegenskaber Checkmark Checkmark
Over 700.000 intelligente produktionsdele Checkmark Checkmark
ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN og GB-understøttelse Checkmark Checkmark

Map 3D-værktøjssæt

Integrer GIS-topologi Checkmark Checkmark Checkmark
Opret, vedligehold CAD-, GIS-data Checkmark Checkmark Checkmark
GIS-data kan samles med designdata Checkmark Checkmark Checkmark
Få adgang til spatiale data i flere kilder Checkmark Checkmark Checkmark
Elektriske dataskemaer for Nordamerika/Europa Checkmark Checkmark Checkmark
Rapporter om vand, spildevand og gas Checkmark Checkmark Checkmark
Opret geometri ud fra geomapdata Checkmark Checkmark Checkmark
Indsæt geomappingdata Checkmark Checkmark Checkmark

Elektrisk design

Opret panellayout, skematiske diagrammer Checkmark Checkmark
Organiser i en projektbaseret struktur Checkmark Checkmark
Brug ensartede projektstandarder Checkmark Checkmark
Fejlkontrol af ledningsdiagram Checkmark Checkmark
Over 65.000 intelligente elektriske symboler Checkmark Checkmark
AS-, GB-, IEC-, JIC- og IEEE-standarder Checkmark Checkmark

Mekanisk, elektrisk, rørføring

Nøjagtig MEP-dokumentation Checkmark Checkmark
Opret MEP-tegninger Checkmark Checkmark
MEP-, HVAC-symbolbiblioteker Checkmark Checkmark
Over 10.500 intelligente MEP-objekter Checkmark Checkmark
Understøttelse af AIA, 2. udgave, BS1192, beskrivende Checkmark Checkmark
Understøttelse af BS1192 – AUG Version 2-standarder Checkmark Checkmark
Rørkomponentjustering Checkmark Checkmark
Beregn kraftpåvirkninger på dele, objekter Checkmark Checkmark
Materialerapporter Checkmark Checkmark

Plant 3D

Opret skematiske diagrammer, anlægslayouts Checkmark Checkmark
Opret, vedligehold tegninger til anlægsdesign Checkmark Checkmark
Automatiser P& ID'er Checkmark Checkmark
Del isometriske og ortografiske rapporter Checkmark Checkmark
Materialerapporter Checkmark Checkmark
Over 400 intelligente anlægsobjekter Checkmark Checkmark
Omfatter udstyr, supportskabeloner Checkmark Checkmark
Bærende bygningsdele, der understøtter 40 standarder Checkmark Checkmark

Jernbanedesign

Design af linjeføring og profil Checkmark Checkmark
Korridormodellering Checkmark Checkmark
Designautomatisering Checkmark Checkmark
Design af platformkant Checkmark Checkmark
Specialdesign af sporarbejde Checkmark Checkmark
Project Explorer til Civil 3D Checkmark
Sporing af letbanekøretøjer og sporvogne Checkmark

Design af veje og motorveje

Materialer og mængder Checkmark Checkmark
Design af rundkørsler Checkmark Checkmark
Korridormodellering Checkmark Checkmark
Designautomatisering Checkmark Checkmark
Afløbsdesign Checkmark Checkmark
Design af vejkryds Checkmark Checkmark
Vejrenovering Checkmark Checkmark
Project Explorer til Civil 3D Checkmark
Kørebaneanalyse Checkmark

Design af byggepladser

Materialer og mængder Checkmark Checkmark
Parkeringspladslayout Checkmark Checkmark
Design af rundkørsler Checkmark Checkmark
Detaljeret design af afløbsrør og kloakrør Checkmark Checkmark
Korridormodellering Checkmark Checkmark
Designautomatisering Checkmark Checkmark
Tryksatte forsyningsanlæg Checkmark Checkmark
Landmåling Checkmark Checkmark
Terrænmodellering Checkmark Checkmark
Hældning Checkmark Checkmark
Geoteknisk modellering til Civil 3D Checkmark Checkmark
Kørebaneanalyse Checkmark
Grading Optimization til Civil 3D Checkmark
Project Explorer til Civil 3D Checkmark

Brodesign

Brosammenkædning, profil, sektionsmodellering Checkmark Checkmark
Parametrisk bromodellering Checkmark
Regneark til gentagne opgaver Checkmark
Byggeteknisk analyse Checkmark
Bærebjælkeberegninger til valgmulighed Checkmark
Hybridgitterlage/endelige elementmodeller Checkmark
Udgiv bromodel til Revit Checkmark
Detaljering af armeringsjern og udarbejdelse af tegninger Checkmark

Konceptdesign

Konceptdesign til afløbs- og kloakrør Checkmark Checkmark
Vejsidegradering Checkmark Checkmark
Design af rundkørsler Checkmark Checkmark
Temapaletter Checkmark
Krydstværsnit Checkmark
Komponentveje Checkmark
Komponentbaseret brodesign Checkmark

Kontekstmodellering

Model af eksisterende miljø Checkmark Checkmark Checkmark
Importér 3D-modeller Checkmark Checkmark Checkmark
Design af kanalføring Checkmark Checkmark
Revit-modelintegration Checkmark

Analyse og simulering

Materialemængder Checkmark Checkmark
Regnvandsanalyse Checkmark Checkmark
Tilpasning og profiloptimering Checkmark
Sigtelinjealyse Checkmark
Brolinjebjælkeanalyse Checkmark
Oversvømmelsessimulering Checkmark
Mobilitetssimulering Checkmark
Trafiksimulering Checkmark

Visualisering

Animation (eksport til 3ds) Checkmark Checkmark
Atmosfæriske effekter Checkmark
Storyboard og animationer Checkmark

Gengivelse af virkelige scenarier

Generer terræn fra punktskyer Checkmark Checkmark
Generer funktion fra punktskyer Checkmark
Scan-to-mesh Checkmark
Generer punktskyer Checkmark
Fotobehandling Checkmark

Planproduktion og dokumentation

Generering af plan- og profilark Checkmark Checkmark Checkmark
Beregninger af QTO og afgravning Checkmark Checkmark
Konstruktionsdokumentation Checkmark Checkmark

Samarbejde og interoperabilitet

Import og eksport af IFC Checkmark Checkmark Checkmark
Genvej til vejdata (DREF) Checkmark Checkmark
Importér og konverter PDF-filer Checkmark Checkmark Checkmark
Eksportér blokke til Inventor, BIM 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Integrer koordinerede BIM-modeller Checkmark Checkmark Checkmark
Importér/eksportér tegninger til BIM 360, Inventor Checkmark Checkmark Checkmark
Importér/eksportér fra Revit, Fusion 360 Checkmark Checkmark Checkmark
Tilknyt, rediger og vis punktskyer Checkmark Checkmark Checkmark
Konnektor til ArcGIS Checkmark Checkmark
Collaboration for Civil 3D Checkmark Checkmark

API'er og automatisering

Opret brugerdefinerede tastetrykkommandoer Checkmark Checkmark Checkmark
Rediger flere objektegenskaber Checkmark Checkmark Checkmark
AutoLISP-programmering og -automatisering Checkmark Checkmark Checkmark
Visual LISP-funktionalitet Checkmark Checkmark Checkmark
Visual Basic-programmer Checkmark Checkmark Checkmark
Indspil gentagne tastetryksekvenser Checkmark Checkmark Checkmark
Branchespecifikke objektbiblioteker Checkmark Checkmark Checkmark
Makroer Checkmark Checkmark Checkmark

Systemkrav

Processor
Dual Core Intel Core 2 eller tilsvarende AMD; CPU'en skal understøtte SSE 4.1
Minimum: 2,5-2,9 GHz anbefalet: 3+ GHz
Minimum: 2,5-2,9 GHz anbefalet: 3+ GHz
Microsoft Windows
10, 64-bit
10, 64-bit
10, 64-bit
Apple macOS
Linux
Diskplads
16 GB
16+ GB
16-30+ GB
RAM
8-16+ GB
8-16+ GB
8-16+ GB
Grafikkort
DirectX 10.1-kompatibel 2+ GB VRAM
DirectX 12-kompatibel 1-4+ GB VRAM
DirectX 12-kompatibel 1-4+ GB VRAM
Browsere
Chrome, Firefox
Chrome
Chrome