REVIT PRO ARCHITEKTY

Nástroje informačního modelování budov (BIM) pro architekty

Navrhujte, dokumentujte, koordinujte, spravujte a dodávejte architektonické projekty pomocí aplikace Revit.

Budovy s ulicí vykreslené v aplikaci Twinmotion pro Revit

Proč používat aplikaci Revit?

Mezioborová spolupráce

Efektivně propojte týmy z různých oborů. Bezpečně sdílejte výkresy a opatřujte je poznámkami pomocí aplikace Revit.

Souběžné modelování a dokumentace

Navrhujte projekt a snadno k němu vytvářejte výkresy a dokumentaci.

Analýza a vizualizace

Analyzujte výkonnost budovy pomocí aplikace Insight. Vytvářejte vysoce kvalitní vizualizace pomocí nástroje Twinmotion pro Revit.

Možnosti

Klíčové funkce aplikace Revit pro architekty

Od návrhu až po dokumentaci

Umisťujte stěny, dveře a okna. Rychle a přesně vytvářejte půdorysy podlaží, bokorysy, řezy, výkazy, 2D a 3D pohledy a vykreslení.


Analýza

Optimalizujte výkonnost budovy v rané fázi návrhu, odhadujte náklady a sledujte výkonnost v průběhu projektování a výstavby.


Vizualizace

Generujte fotorealistické rendery. Vytvářejte dokumentaci s řezy, 3D pohledy a stereo panoramaty, která váš návrh posunou do virtuální reality.


Koordinace a spolupráce

Při spolupráci s inženýry a dodavateli sdílejte, synchronizujte a opakujte návrhy v jednotném projektovém prostředí aplikace Revit.


Pracovní postupy

Podívejte se, jak aplikace Revit spolupracuje s jiným softwarem společnosti Autodesk.

Videofilm: Přehled funkcí aplikace Autodesk Forma

Forma + Revit

Pomocí automatizací můžete zjednodušit navrhování od konceptu až po schematický návrh.


Videofilm: Ukázka celkové analýzy uhlíku pomocí aplikace Insight pro Revit

Revit + Insight

Provádějte analýzy v zájmu informovaných rozhodnutí ohledně udržitelného návrhu budov.


Revit + Dynamo

Automatizujte rutinní pracovní postupy.