Autodesk Fusion 360 med PowerInspect: 3D-mätningsprogram för hårdvara avsedd för meterologi

Förbättra komponentkvaliteten och enhetligheten under tillverkningsprocessen

Varför använda Fusion 360 med PowerInspect? 

Öka komponentkvaliteten 

Använd fortlöpande inspektion för att kontrollera tillverkningsprocessen och undvika avvikelser.

Snabba upp produktionstiderna 

Ersätt arbetsintensiva manuella processer med automatiserade arbetsflöden för att slutföra projekt snabbare. 

Undvik flaskhalsar i produktionen 

Använd maskinverifikation på verkstadsgolvet för att frigöra kvalitetskontrollgruppen.

Detta kan du göra med Autodesk Fusion 360 med PowerInspect 

Kombinera inspektion och verifiering i CNC-bearbetning 

Använd omfattande inspektionsverktyg för att mäta komponenter medan de fortfarande är inlästa i maskinen med spindelmonterade prober. Fatta välgrundade beslut snabbt om skrotning eller omarbetning med hjälp av sondering med bearbetningsverktyg.

Integrering av tillverkning (video: 2:27 min.)

Uppnå produktionsmålen och undvik kostsamt arbete 

Minimera långa installationstider som äventyrar maskinproduktiviteten och den totala anläggningskapaciteten. Spara pengar genom att belysa problem tidigt i processen, minska antalet mänskliga fel och få bättre insyn i realtid.

Adaptiv programvarufixtur (video: 2:58 min.)

Vanliga frågor

Vilket operativsystem använder Autodesk Fusion 360 med PowerInspect?

Autodesk Fusion 360 med PowerInspect kan köras i Microsoft® Windows® 10 och Windows® 11. Se systemkrav (engelska) för mer information.

Vad används Autodesk Fusion 360 med PowerInspect till?

Autodesk Fusion 360 med PowerInspect är ett meterologiprogram som används för att mäta komplexa 3D-former med olika typer av hårdvara. PowerInspect fungerar med kontaktbaserad hårdvara, som exempelvis koordinatmätmaskiner, ledade armar eller spindelmonterade prober i CNC-maskiner. PowerInspect fungerar även med icke-kontaktbaserad hårdvara (exempelvis strukturerade ljusskannrar). Vid inspektion jämförs vanligtvis en fysisk komponent med en 3D CAD-modell eller en 2D-ritning.

Vem använder Autodesk Fusion 360 med PowerInspect?

Programmet Autodesk Fusion 360 med PowerInspect används av tillverkare för att övervaka och kontrollera kvaliteten på de komponenter som produceras, samt även av inspektörer och kvalitetskontrolltekniker för att inspektera komponenter. CNC-maskinoperatörer som använder maskinverifiering använder också PowerInspect-programmet för att underlätta konfiguration och mätning av komponenter, vilket säkerställer att komponenterna produceras enligt specifikationer och inom toleransen.

Vad kostar en prenumeration på Autodesk Fusion 360 med PowerInspect?

Kontakta ditt lokala Autodesk-säljteam för att diskutera dina affärsbehov och granska olika prisalternativ för prenumerationer.

Vilka versioner av Autodesk Fusion 360 med PowerInspect kan jag använda om jag prenumererar på den nuvarande versionen?

Inom ramen för din prenumeration på PowerInspect får du även installera och använda de tre tidigare versionerna av programmet. Nedladdningsbara filer blir tillgängliga på ditt Autodesk Account-konto efter att du har tecknat en prenumeration. Se även tidigare versioner som finns tillgängliga för prenumeranter.

Kan jag installera Autodesk Fusion 360 med PowerInspect på flera datorer? 

När du tecknat en prenumeration på programvaran Autodesk Fusion med PowerInspect får du installera programvaran på upp till tre datorer eller andra enheter. Dock kan den namngivna användaren endast logga in och använda programvaran på en dator åt gången. Mer information finns i programvarans licensavtal (engelska).

Visa mer

Hitta artiklar om felsökning och lös ditt problem.