Verktygsuppsättningen Raster Design ingår i AutoCAD 2025 

Använd verktygen för rasterdesign som medföljer den specialiserade verktygsuppsättningen när du vill redigera inskannade ritningar och konvertera rasterbilder till DWG-objekt. Med verktygsuppsättningen Raster Design kan du:

  • Få tillgång till verktyg som förbättrar bildredigering och städning av ritningar  

  • Redigera REM-objekt med standardkommandon i AutoCAD 

  • Förenkla dina arbetsflöden med vektoriseringsverktyg  


Se systemkrav (engelska)

Sidovy från verktygsuppsättningen Raster Design

Funktioner i verktygsuppsättningen Raster Design

Arbeta snabbare med kraftfulla vektorverktyg

Bildredigering och städning av ritningar

Ta bort fläckar, framhäv objekt, spegelvänd motiv och retuschera dina bilder.


REM-funktionalitet (Raster Entity Manipulation)

Använd standardkommandon i AutoCAD för rasterområden och primitiver. Redigera enkelt rastrerade bilder, linjer, bågar och cirklar.


Vektorverktyg

Skapa linjer och polylinjer utifrån rastrerade bilder och konvertera rastrerade bilder till vektorritningar.


Funktioner för bildkonvertering

Visa och analysera geobilder i programvaran Civil 3D för mark-, väg- och VA-projektering samt verktygsuppsättningen för AutoCAD Map 3D.


Rastrerad karta

Fördelar med verktygsuppsättningen Raster Design

Enligt den här studien kan verktygsuppsättningen Raster Design öka produktiviteten med upp till 48 %.* Läs mer om hur Raster Design kan hjälpa dig att spara tid när du arbetar med en AutoCAD-ritning som kräver en rasterbild för att förmedla konstruktionsidén.

*Ansvarsfriskrivning

Dessa produktivitetsdata kommer från en serie studier som utförts av en extern konsult på uppdrag av Autodesk. I de sju studierna jämfördes standardfunktionerna i AutoCAD med de specialiserade verktygsuppsättningarna i AutoCAD i samband med arbetsuppgifter som ofta utförs av rutinerade AutoCAD-användare. Prestandatester kan variera beroende på maskin, operativsystem, filter och ibland även källmaterial. Även om vi har lagt ned stor omsorg på att försäkra oss om att testerna är både rättvisande och objektiva, så kan det hända att du får ett annat resultat. Produktinformation och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning. Autodesk tillhandahåller denna information i befintligt skick och lämnar inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för dess giltighet.