Verktygsuppsättningen Map 3D ingår i AutoCAD 2025

Vår modellbaserade programvara för GIS- och karthantering ger åtkomst till CAD- och GIS-data för planering, projektering och hantering. Med verktygsuppsättningen Map 3D kan du:

  • Få direkt åtkomst till rumsliga data med hjälp av Feature Data Objects (FDO)-teknik

  • Redigera geospatial data direkt

  • Hantera infrastruktursystem med branschanpassade industrimodeller för företag


Se systemkrav (engelska)

CAD-ritning skapad med verktygsuppsättningen Map 3D

Funktioner i verktygsuppsättningen Map 3D

Smidig sammanställning av CAD- och GIS-data

Använd FDO-teknik (Feature Data Objects)

Arbete med rumsdata i olika CAD- och GIS-format och -koordinatsystem.


Anslut till ArcGIS

Effektivisera dataflödet mellan ArcGIS och Map 3D och håll funktionsinformationen uppdaterad.


Konvertering av data mellan DWG och GIS-format

Utför datakonverteringar med hög noggrannhet i MapImport och MapExport.


Skapa ritningar och redigera data med hög precision

Redigera geospatial data direkt

Redigera data mot GIS-datakällor, t.ex. ESRI SHP, MapInfo och Oracle med AutoCAD-standardkommandon.


Tillämpning av koordinatgeometri

Använd inkommandon för koordinatgeometri (COGO) för skapande av objekt med korrekt geometri.


Körning av rengöringsåtgärder för ritning

Använd ritningsrengöring för automatisering av tidsödande korrektioner för vanliga skiss- och digitaliseringsfel.


Effektiv design och hantering av infrastrukturtillgångar

Använd branschanpassade moduler

Använd intelligenta moduler för att effektivt hantera olika infrastruktursystem.


Konvertering av data till intelligenta branschmodeller

Utformning och hantering av intelligenta branschanpassade industrimodeller genom konvertering av GIS-data.


Avancerad utformning, analys och visualisering av kartor

Tillämpning av stilar och teman

Uppdatera enkelt stilar med hjälp av stilredigeraren och använd teman för att tydliggöra data med olika värden.


Skapande av topologier

Skapa topologier för användbara beräkningar, t.ex. identifiering av kunder nedströms från en defekt pump.


Dataanalys med verktyg

Använd robusta funktioner, inklusive buffertar, överlägg och rumsfrågor, för analysering av data.


Flygfoto av byggarbetsplats

Fördelar med verktygsuppsättningen Map 3D

Enligt den här studien kan verktygsuppsättningen Map 3D öka produktiviteten med upp till 60 %*, en betydande tidsbesparing i det rutinmässiga designarbetet med AutoCAD.

*Ansvarsfriskrivning

Dessa produktivitetsdata kommer från en serie studier som utförts av en extern konsult på uppdrag av Autodesk. I de sju studierna jämfördes standardfunktionerna i AutoCAD med de specialiserade verktygsuppsättningarna i AutoCAD i samband med arbetsuppgifter som ofta utförs av rutinerade AutoCAD-användare. Prestandatester kan variera beroende på maskin, operativsystem, filter och ibland även källmaterial. Även om vi har lagt ned stor omsorg på att försäkra oss om att testerna är både rättvisande och objektiva, så kan det hända att du får ett annat resultat. Produktinformation och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning. Autodesk tillhandahåller denna information i befintligt skick och lämnar inga som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, för dess giltighet.