NAUKA, SZKOLENIA I CERTYFIKACJA

Dostawcy szkoleń dla członków organizacji

Rozbudzaj swoją ciekawość, zdobywając wiedzę z zaufanego źródła.

Program szkoleń dla członków organizacji stanowi wyraz współpracy między Autodesk a krajowym kierownictwem największych związków zawodowych w Ameryce Północnej. To przedsięwzięcie obejmuje pracowników zarządzających programami szkoleń dla członków organizacji. Program wspiera organizacje członkowskie, które szkolą, egzaminują i certyfikują swoich członków.

Autodesk rozumie potrzebę prowadzenia szkoleń w fizycznych salach wykładowych w ramach pomocy dla przyszłych członków. Szkolenia te pozwolą im zostać wykwalifikowanymi specjalistami w branży. Organizacją członkowską może być związek zawodowy, organizacja szkoleniowa powiązana ze związkiem, stowarzyszenie branżowe lub podobny podmiot. Autodesk zatwierdził uczestnictwo tych organizacji
w programie i prowadzenie przez nie szkoleń dla zarejestrowanych członków.

Aby wziąć udział w programie, organizacja członkowska musi spełniać kryteria określone przez Autodesk. Organizacje muszą zwrócić się o autoryzację do Autodesk lub wyznaczonego partnera. Po uzyskaniu autoryzacji organizacja członkowska może odnieść szereg korzyści związanych z programem, które mogą być przydatne dla uczniów i przyszłych członków. Ten program jest dostępny tylko w Australii, Kanadzie, Irlandii i Stanach Zjednoczonych.

Aby uzyskać więcej informacji, wyślij wiadomość na adres learning.partners@autodesk.com.

Poznaj Erica Poseya

Eric postanowił przerwać studia i powrócić do organizacji UA Local 440 jako stażysta. Dowiedz się więcej na temat programu Autodesk MTP dla związków zawodowych wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Szkolenie w związku zawodowym wykwalifikowanych pracowników fizycznych z zakresu produktów Autodesk

Zobacz, jak Chicago Pipefitters Local 597 szkoli co tydzień ponad 800 praktykantów na platformie Revit. Współpracuje z ponad 400 wykonawcami, w tym z klientem Autodesk — Mechanical Inc.