Twórz projekty generatywne w programie Revit — teraz dostępnym w AEC Collection. Dowiedz się więcej

PROJEKTOWANIE I BUDOWANIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU

Modelowanie informacji o budynku (BIM) stanowi fundament transformacji cyfrowej w branżach architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej (AEC). Jako lider tej technologii firma Autodesk jest partnerem, dzięki któremu można stosować lepsze metody pracy i uzyskiwać lepsze rezultaty dla firmy i budowanego świata.

Co to jest technologia BIM? (2:22min)

Co to jest technologia BIM?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym zasobie i zarządzania nimi. Technologia BIM, oparta na inteligentnym modelu i dostępna na platformie w chmurze, integruje uporządkowane wielobranżowe dane, umożliwiając tworzenie szczegółowych reprezentacji cyfrowych zasobu na przestrzeni jego cyklu rozwojowego — od planowania przez projekt po budowę i eksploatację.

Jak w 12 wyjątkowych projektach wykorzystano technologię BIM

Zajrzyj za kulisy

Zgodnie z NBS National BIM Report 2019 „niemal dwie trzecie respondentów, którzy wdrożyli technologię BIM, przyznaje, że odnieśli sukces”. Aby dowiedzieć się więcej, przeprowadziliśmy szczegółową analizę wykorzystania procesów BIM przez naszych klientów do osiągania celów biznesowych, przeglądając ponad 500 projektów ostatnio zgłoszonych do nagród AEC Excellence Awards.

Oprogramowanie BIM dla specjalistów z branży architektury, inżynierii i budownictwa

Porównaj
Dowiedz się więcej

Przewodnik po Twoim pierwszym projekcie BIM

  • Projektowanie budynków

    Dowiedz się, jak automatyzować rutynowe czynności przy użyciu procesów BIM, aby rozwijać kreatywność.

  • Projektowanie infrastruktury

    Wykorzystaj bogaty zestaw narzędzi, aby sprawniej planować, projektować i realizować bardziej skalowalne i ekologiczne obiekty infrastruktury komunalnej.

  • Budownictwo

    Sprawdzaj wizualnie różne opcje realizacji projektu, lepiej kontroluj koszty i trafniej przewiduj wyniki prac.

Często zadawane pytania

BIM to proces — metodologia umożliwiająca zespołom projektowym korzystanie z technologii pozwalającej na realizację lepszych projektów, natomiast program Revit to platforma programowa przeznaczona do ułatwiania tego procesu. Narzędzia programu Revit zostały zaprojektowane tak, aby wspierały modelowanie BIM, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć uporządkowany, inteligentny model z przechowywanymi w nim informacjami.

Mimo że oba procesy zapewniają geometryczną prezentację budynków i infrastruktury, modelowanie BIM wykracza poza geometrię, dzięki czemu pozwala uchwycić zależności, metadane i właściwości charakterystyczne dla rzeczywistych elementów budynków. W połączeniu z technologią ekosystemu BIM dane te umożliwiają uzyskanie lepszych rezultatów w sposób, na który nie pozwala modelowanie 3D.

Zarówno procesy CAD, jak i procesy BIM służą do przechwytywania i przekazywania koncepcji projektu oraz konstrukcji w projektach architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych za pośrednictwem reprezentacji rysunkowej, ułatwiając udziałowcom zrozumienie elementów budynku i sposobu ich tworzenia. Technologia BIM umożliwia zespołom projektowym i konstrukcyjnym wykorzystanie inwestycji technologicznych do uzyskania lepszych rezultatów. Proces BIM wspiera tworzenie informacji i zarządzanie nimi w cyklu rozwojowym projektów z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa, łącząc całą wielobranżową dokumentację projektową i budowlaną we wspólny zestaw danych. Ponieważ dostęp do tych danych można uzyskać w wielu reprezentacjach (2D, 3D i tabele), informacje są znacznie bardziej dostępne i połączone niż osobne źródła danych stosowane w przypadku tradycyjnych metod projektowania komputerowego.