Twórz projekty generatywne w programie Revit — teraz dostępnym w AEC Collection. Dowiedz się więcej

ZALETY TECHNOLOGII BIM

JAKIE SĄ ZALETY TECHNOLOGII BIM?

Zalety modelowania informacji o budynku (BIM) to połączenie zespołów, procesów projektowych i danych w całym cyklu rozwojowym projektu — od projektowania i fazy inżynieryjnej po budowę i eksploatację — w celu udoskonalenia pracy i uzyskania lepszych rezultatów.

Obraz za zgodą BNIM

Do czego używa się technologii BIM? (film: 2:51 min)

Do czego używa się technologii BIM?

Technologia BIM służy do tworzenia danych w procesach projektowania, konstrukcji i eksploatacji oraz zarządzania nimi. Integruje wielobranżowe dane, umożliwiając tworzenie szczegółowych reprezentacji cyfrowych zarządzanych w otwartej platformie chmurowej do współpracy w czasie rzeczywistym. Modelowanie informacji o budynku pozwala na lepszy wgląd w dane, podejmowanie trafniejszych decyzji, wybór bardziej zrównoważonych wariantów oraz obniżenie kosztów w projektach z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa.

Na czym polega proces modelowania informacji o budynku (BIM)?

Technologia BIM ułatwia generowanie inteligentnych danych, które dostępne są w całym cyklu życia budynku lub obiektu infrastruktury.

 • Renderowany plan 3D krajobrazu miejskiego z ulicami, drogami wodnymi, budynkami i innymi elementami infrastruktury.

  Planowanie

  Połącz informacje o obiektach i terenie oraz dane z narzędzi do rejestrowania rzeczywistości, aby generować modele kontekstowe istniejących obiektów i elementów terenu ułatwiające planowanie projektu.

 • Renderowany projekt krajobrazu miejskiego z ulicami, drogami wodnymi, budynkami i innymi elementami infrastruktury.

  Projektowanie

  Na tym etapie przygotowuje się projekt koncepcyjny, analizy, detalowanie i dokumentację. W fazie wstępnej budowy dane BIM wspomagają tworzenie harmonogramów i planowanie logistyki.

 • Renderowany projekt 3D tworzonego krajobrazu miejskiego z ulicami, drogami wodnymi, budynkami i innymi elementami infrastruktury.

  Budowanie

  W tej fazie rozpoczynają się prace budowlane oparte na specyfikacjach BIM. Specjaliści i wykonawcy budowlani mają dostęp do informacji o logistyce prac budowlanych, co pozwala optymalizować koordynację czasową i wydajność prac.

 • Renderowany projekt w pełni funkcjonalnego krajobrazu miejskiego z ulicami, drogami wodnymi, budynkami i innymi elementami infrastruktury.

  Eksploatacja

  Dane BIM przekazywane są na potrzeby eksploatacji i konserwacji gotowych obiektów. W późniejszych latach dane BIM mogą wspomagać opłacalną renowację, a ostatecznie również wydajną rozbiórkę.

Dlaczego technologia BIM jest ważna?

Według danych ONZ w 2050 r. będzie na świecie już 9,7 miliarda ludzi. Światowa branża architektury, inżynierii i budownictwa musi wypracować wydajniejsze i bardziej nowoczesne metody projektowania i budowania, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, a przy tym tworzyć bardziej wytrzymałe i inteligentne przestrzenie.

Technologia BIM nie tylko zwiększa wydajność pracy zespołów projektowych i budowlanych, ale pozwala im również rejestrować dane generowane w całym procesie realizacji obiektu. Gromadzone w ten sposób informacje są niezwykle cenne w fazach eksploatacji i konserwacji. Dlatego właśnie klienci na całym świecie coraz częściej wymagają stosowania procesów BIM.

Jak zespoły współpracują przy modelowaniu informacji o budynku (BIM)?

Technologia BIM rewolucjonizuje sposób realizacji projektów w różnych branżach, wzbogacając je o informacje i efektywność, a także łącząc zespoły, dane i procesy projektowe na każdym etapie projektu w chmurze w celu uzyskania lepszych rezultatów.

Co to jest zgodność operacyjna BIM?

Zgodność operacyjna BIM to możliwość międzybranżowej współpracy architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych zespołów projektowych oraz ich płynnego komunikowania się ze sobą niezależnie od preferencji programowych i dostawców. W firmie Autodesk staramy się wspierać otwarty, współdziałający ekosystem oprogramowania z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa oparty na niezakłóconej wymianie danych.

Jak pomyślnie wdrożyć technologię BIM w firmie?

Przejście na technologię BIM może się wydawać trudne. W tym filmie przyglądamy się dwóm strategiom, które pomogą Twojej firmie stworzyć skuteczną wizję wdrożenia modelowania informacji o budynku i zarządzania zmianą w okresie przejścia.

Wdrożenie technologii BIM — przegląd (film: 3:24 min)

Narzędzia BIM w AEC Collection

Używaj wydajnych procesów BIM i CAD, aby korzystać z nowych sposobów projektowania i pewnie tworzyć konstrukcje.

Compare
Dowiedz się więcej

Czy masz pytania dotyczące kolekcji AEC Collection?

Sprawdź, jak wszechstronne oprogramowanie BIM i CAD w AEC Collection zapewnia wszystkim projektantom, inżynierom i wykonawcom potrzebne narzędzia.

Często zadawane pytania

BIM to proces — metodologia umożliwiająca zespołom projektowym korzystanie z technologii pozwalającej na realizację lepszych projektów, natomiast program Revit to platforma programowa przeznaczona do ułatwiania tego procesu. Narzędzia programu Revit zostały zaprojektowane tak, aby wspierały modelowanie BIM, dzięki czemu użytkownicy mogą tworzyć uporządkowany, inteligentny model z przechowywanymi w nim informacjami.

Mimo że oba procesy zapewniają geometryczną prezentację budynków i infrastruktury, modelowanie BIM wykracza poza geometrię, dzięki czemu pozwala uchwycić zależności, metadane i właściwości charakterystyczne dla rzeczywistych elementów budynków. W połączeniu z technologią ekosystemu BIM dane te umożliwiają uzyskanie lepszych rezultatów w sposób, na który nie pozwala modelowanie 3D.

Zarówno procesy CAD, jak i procesy BIM służą do przechwytywania i przekazywania koncepcji projektu oraz konstrukcji w projektach architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych za pośrednictwem reprezentacji rysunkowej, ułatwiając udziałowcom zrozumienie elementów budynku i sposobu ich tworzenia. Technologia BIM umożliwia zespołom projektowym i konstrukcyjnym wykorzystanie inwestycji technologicznych do uzyskania lepszych rezultatów. Proces BIM wspiera tworzenie informacji i zarządzanie nimi w cyklu rozwojowym projektów z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa, łącząc całą wielobranżową dokumentację projektową i budowlaną we wspólny zestaw danych. Ponieważ dostęp do tych danych można uzyskać w wielu reprezentacjach (2D, 3D i tabele), informacje są znacznie bardziej dostępne i połączone niż osobne źródła danych stosowane w przypadku tradycyjnych metod projektowania komputerowego.