Civil 3D voor weg- en snelwegontwerp

Efficiëntere workflows voor betere projectresultaten

Versnel het ontwerp, de optimalisatie en de documentatie van weg- en snelwegprojecten.

Afbeelding ter beschikking gesteld door WSP

Civil 3D-functies voor weg- en snelwegontwerp

Functies

Landmeetkundig onderzoek

Downloaden, maken, analyseren en aanpassen van landmeetkundige gegevens. Stroomlijn de overdracht van in het veld vastgelegde gegevens naar het kantoor. (Video: 16 sec.)


Modelleren van doorgangen

Maak dynamische en flexibele 3D-modellen van wegdoorgangen. Simuleer het rijden door de doorgang en maak een visuele beoordeling van de zichtafstand en beïnvloedingsanalyse. (Video: 35 sec.)


Kruispuntontwerp

Maak dynamische modellen van driesprongen (T-splitsing) of viersprongen. Modelleer rotondes volgens standaarden die overlopen in bestaande of geplande wegen. (Video: 10 sec.)


Afvoerontwerp

Voer taken uit voor het beheer van overtollig regenwater, waaronder het ontwerpen van regenwaterafvoeren. Definieer de trajecten van pijpleidingen, geoptimaliseerd met hydraulische/hydrologische analyse. (Video: 10 sec.)


Wegherstel

Automatiseer het genereren van assemblages voor uw ontwerpmodel voor het herstellen van een doorgang. Optimaliseer frezen en overlays om kosten en prestaties in evenwicht te brengen. (Video: 57 sec.)


Ontwerpautomatisering

Gebruik visuele programmering om herbruikbare scripts te genereren waarmee u terugkerende en complexe taken kunt automatiseren. (Video: 1:28 min.)


Materialen en hoeveelheden

Gebruik materiaalinformatie om rapporten te maken voor volumes langs een uitlijning, waarbij het ontwerp en bestaande grondoppervlakken worden vergeleken met het materiaalgebruik. (Video: 20 sec.)


Planproductie en documentatie

Maak planproductiebladen waarin automatisch landmeetkundige uitlijningen en profielen worden weergegeven die zijn gebaseerd op vooraf gedefinieerde gebieden langs een uitlijning. (Video: 24 sec.)


Koppel andere Autodesk-producten voor het ontwerpen van wegennetwerken

Lever wegenbouwprojecten van concept tot ontwerp

Ontwerp in-context en versnel detailontwerp met Civil 3D, ReCap Pro, InfraWorks en Dynamo. (Video: 2:42 min.)


Werk met meer verbonden brugworkflows

Koppel Civil 3D-weggeometrie aan parametrische brugmodelleringstools in InfraWorks en aangepaste Revit-constructies. (Video: 2:56 min.)