Telepítés rendszergazdák számára

Beállításfájl konfigurálása


A licencekhez való hozzáférést egy beállításfájllal lehet szabályozni, amelyben megadta a használni kívánt beállításokat. A beállításfájl használata nem kötelező, és nincs szükség rá a licencek normál működéséhez. A beállításfájlokkal kapcsolatos további információkért tekintse meg az NLM-mel együtt települt FLEXnet Publisher Licencfelügyeleti útmutató PDF-fájl A beállításfájl kezelése című szakaszát. A PDF-útmutató megtekintéséhez keresse meg a Network License Manager mappát a licenckiszolgálón.

 

A következő szakaszok ismertetik, hogyan hozhat létre beállításfájlt, és hogyan végezhet el vele különféle feladatokat. Az utolsó szakaszban egy minta beállításfájl látható.


Beállításfájl létrehozása

Létrehozhat beállításfájlokat egy vagy több kiszolgálóhoz, és rajtuk keresztül kezelheti a hálózati licenceket. Ha nincs szüksége a beállításfájl képességeire, nem kell beállításfájlt létrehoznia minden kiszolgálóhoz.

 

Ha a beállításfájl termékszolgáltatások alapján határozza meg a vezérlőket, a vezérlők Maintenance Plan követés és többfelhasználós előfizetés esetén ugyanúgy érvényesek lesznek a termékekre. Ha azonban a termékcsomag szintjén határoz meg vezérlőket, elkülönítheti a Maintenance Plan követést használó munkahelyeket a többfelhasználós előfizetésektől.

 

A beállításfájl aktiválásához mentse, majd olvassa be újra a licencfájlt.

 1. Nyisson meg egy szövegszerkesztőt, például a Jegyzettömböt (Windows) vagy a Szövegszerkesztő (macOS) programot. Írja be a parancsokat és paramétereket a jelentésnaplóhoz vagy egyéb műveletekhez megadott módon.
 2. Adja a fájlnak az adskflex.opt nevet, és mentse arra a helyre, ahol a hálózati licencfájl található.
  Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy .opt kiterjesztéssel mentse a fájlt. Az NLM nem ismeri fel a .txt formátumot.
 3. Olvassa be újra a licencfájlt a kiszolgálón.
  • Windows-kiszolgáló esetén használja az NLM-mel telepített LMTOOLS segédprogramot, és válassza a Reread License File (Licencfájl újraolvasása) lehetőséget.
  • macOS- vagy Linux-kiszolgáló esetén nyisson meg egy terminálablakot, lépjen az Autodesk Network License Manager mappára (flexnetserver), és írja be a következő karakterláncot:
   ./lmutil lmreread -c @hostname-all
   
 4. Ellenőrizze a naplófájlban, hogy megtörtént-e a beállításfájl beolvasása. Ha nem, állítsa le és indítsa újra a licenckiszolgálót.

Licenc időtúllépésének beállítása

Beállíthat korlátozást arra vonatkozóan, hogy mennyi időre osztható ki licenc inaktív számítógépnek, mielőtt a kiszolgáló visszavenné. Ha a számítógép ismét aktívvá válik, a kiszolgáló új licencet ad ki. Ha nincs elérhető licenc, a felhasználó figyelmeztetést kap.

 

Nyissa meg a beállításfájlt egy szövegszerkesztőben, és írja be egy külön sorba az alábbi parancsok egyikét.

TIMEOUT feature_code n

A feature_code itt a termék neve, az n pedig az inaktív másodpercek száma, mielőtt a kiszolgáló visszaveszi a licencet. 

TIMEOUT 66800REVIT_F 7200

Ebben a példában a licenc időtúllépése a Revit esetében 7200 másodperc, azaz két óra.

TIMEOUTALL n

Az időtúllépés itt az összes termékre vonatkozik, és az n a másodpercek száma, mielőtt a kiszolgáló visszavesz egy inaktív Autodesk-terméket.

Licenckölcsönzés konfigurálása

Több lehetőség létezik a licenckölcsönzés szabályozására:

 • Elérhető licencekből álló készlet fenntartása
 • A kölcsönzési időszak beállítása
 • Licenckölcsönzés kizárása
 • Licenckölcsönzés hozzáadása

Elérhető licencekből álló készlet fenntartása

A BORROW_LOWWATER meghatározza a nem kölcsönözhető licencek számát. Ez a beállítás biztosítja, hogy a megadott számú licenc mindig benne maradjon a licenckészletben. A kölcsönzés így nem meríti ki teljesen a készletet.

BORROW_LOWWATER [productfeature] [count]

Az alábbi példa meggátolja a licenckölcsönzést öt többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licenc számára:

BORROW_LOWWATER 64300ACD_T_F 5

A kölcsönzési időszak beállítása

Megadhatja a maximális időintervallumot (órákban), amely időtartamra kölcsönözni lehet egy adott licencet. Ez az érték nem haladhatja meg az Autodesk által a terméklicencfájlban meghatározott maximális kölcsönzési időtartamot.

MAX_BORROW_HOURS [productfeature] [hours]

Az alábbi példa 3 napra korlátozza a licenckölcsönzést egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licenc számára:

MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 72

Megjegyzés: Ha a beállításfájl nem tartalmazza ezt a beállítást, a licencek maximális kölcsönzési időtartama 6 hónap vagy a többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetés lejárta, attól függően, hogy melyik történik korábban. Határozottan javasoljuk egy rövidebb kölcsönzési időtartam beállítását.

Licenckölcsönzés kizárása

Meggátolhatja bizonyos licencek kölcsönzését. A nem kifejezetten kizárt felhasználók, állomások és IP-címek továbbra is kölcsönözhetnek licenceket.

EXCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Az alábbi példák meggátolják a többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licencek kölcsönzését egy felhasználó, számítógép, csoport stb. számára:

EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Megjegyzés: Az EXCLUDE és az INCLUDE utasításokhoz hasonlóan az EXCLUDE_BORROW elsőbbséget élvez az ütköző INCLUDE_BORROW utasításokkal szemben.

Licenckölcsönzés hozzáadása

Engedélyezheti bizonyos licencek kölcsönzését. A nem kifejezetten hozzáadott felhasználók, állomások és IP-címek nem kölcsönözhetik a megadott licenceket. Ha csak néhány felhasználó számára szeretné letiltani a licenckölcsönzést, fontolja meg helyette az EXCLUDE_BORROW használatát.

INCLUDE_BORROW [productfeature] [type] [name]

Az alábbi példák engedélyezik egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licenc kölcsönzését egy felhasználó, számítógép, csoport stb. számára:

INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Megjegyzés: Mivel az EXCLUDE_BORROW utasítás mindig elsőbbséget élvez az ütköző INCLUDE_BORROW utasítással szemben, a bevált módszer az, ha csak az egyik utasítást használja egy beállításfájlban.

Csomag- és szolgáltatáskódok használata

Az alábbi példák a beállításfájl paramétereinek beállításait mutatják be egy adott terméknél, a termék csomagkódjával. Például az alábbi utasítás egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD 2016-licenc csomagkódját (64300ACD_T_F) használja ahhoz, hogy lefoglaljon egy AutoCAD 2016-2013 licencet egy adott felhasználó számára:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

A csomagkód használatával a beállításfájl adott paramétere az előfizető korábbi verziók használatára vonatkozó jogainak értelmében a termék összes jogosult verziójára érvényes lesz.

 

Előfordulhat, hogy amikor csomagkódokat használ a beállításfájlban, a licencfájl állandó vagy Maintenance Plan követéssel rendelkező, valamint többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licenceket is tartalmaz ugyanahhoz a termékhez. Ebben az esetben más paramétereket is hozzá kell adnia, hogy belefoglalja a többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licenceket. Az alábbi utasítások lefoglalnak egy AutoCAD 2016-2013-licencet egy adott felhasználó számára, amely egy Maintenance Plan követéssel rendelkező állandó licenc, vagy egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licenc is lehet.

RESERVE 1 64300ACD_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj

Miután hozzáadta a többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licencekre vonatkozó paramétereket, nem kell módosítania a beállításfájlt az előfizetés megújításakor és a verziók kiadásakor.

 

Csak akkor használjon termékszolgáltatás-kódot (például 86445ACD_2016_0F), ha a beállításfájlban megad egy Maintenance Plan követéssel nem rendelkező állandó licencre vonatkozó paramétert. A Maintenance Plan követéssel rendelkező állandó licencek és a többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses licencek mindig a csomagkódot használják. Az alábbi utasítás szolgáltatáskódot használ arra, hogy lefoglaljon egy öt munkahelyes állandó licencet az AutoCAD 2016 programhoz (Maintenance Plan követés nélkül) egy adott csoport számára:

RESERVE 5 86445ACD_2016_0F GROUP EngineeringGroup 

Megjegyzések beírása a beállításfájlba

A licenckezelő figyelmen kívül hagyja a kettőskereszt (#) szimbólum utáni összes szintaxist.

#Ez egy megjegyzés

Csoportok meghatározása

Amikor megadja, hogy ki férhet hozzá és ki nem férhet hozzá a licencekhez, érdemes meghatároznia felhasználókból vagy számítógépekből álló csoportokat is. A csoportok hasznosak a licenchasználat lefoglalásakor vagy korlátozásakor.

 

A csoportokat a Windows bejelentkezési névvel vagy a számítógép nevével határozhatja meg. Alapértelmezés szerint a számítógépnevek és a felhasználónevek megkülönböztetik a kis- és nagybetűket, ha nem adja hozzá a GROUPCASEINSENSITIVE ON utasítást a beállításfájlhoz.

GROUP [groupname] [user1] [user2] [user3]
HOST_GROUP [groupname] [computername1] [computername2] [computername3]

Az alábbi példa meghatároz egy EngineeringGroup nevű, három felhasználóból álló csoportot:

GROUP EngineeringGroup smithj jonesb whitef

Az alábbi példa meghatároz egy DraftingDept nevű, három számítógépből álló csoportot:

HOST_GROUP DraftingDept computer1 computer2 computer3

Egy sok felhasználót tartalmazó csoport létrehozásához határozzon meg több GROUP sort ugyanazzal a csoportnévvel. Mindegyikük legfeljebb 4000 karaktert tartalmazhat. Ha több GROUP sort határoz meg ugyanazzal a csoportnévvel, az összes megadott felhasználót hozzáadhatja egy csoporthoz.

Kis- és nagybetűk megkülönböztetése a felhasználó- és számítógépneveknél

A GROUP vagy a HOST_GROUP parancsokkal engedélyezheti/letilthatja a kis- és nagybetűk megkülönböztetését a felhasználóneveknél és a számítógépneveknél. A felhasználó- és számítógépnevek alapértelmezés szerint megkülönböztetik a kis- és nagybetűket.

 

A GROUPCASEINSENSITIVE utasítás letiltja (ON) és engedélyezi (OFF) a kis- és nagybetűk megkülönböztetését a felhasználó- és számítógépneveknél:

GROUPCASEINSENSITIVE ON
GROUPCASEINSENSITIVE OFF

Licencek lefoglalása

Lefoglalhat bizonyos számú licencet, hogy biztosan legyenek rendelkezésre álló terméklicencek, amikor szükség van rájuk. (A lefoglalt licencek nem érhetők el a többi felhasználó számára.) Például lefoglalhat licenceket a sürgős projekten dolgozó felhasználók számára.

RESERVE [count] [productfeature] [type] [name]

Az alábbi példák egy vagy öt munkahelyet foglalnak le egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licenchez egy felhasználó, számítógép, csoport stb. számára:

RESERVE 1 64300ACD_T_F USER smithj 
RESERVE 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
RESERVE 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
RESERVE 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
RESERVE 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
RESERVE 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
RESERVE 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Maximális licenchasználat korlátozása

A licencek rendelkezésre állásának maximalizálása érdekében korlátozhatja a licencek használatát úgy, hogy rögzített számú licencet tesz elérhetővé a megadott termékekhez.

MAX [count] [productfeature] [type] [name]

Az alábbi példák egy vagy öt munkahelyes korlátot állítanak be egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licenchez egy felhasználó, számítógép, csoport stb. számára.

MAX 1 64300ACD_T_F USER smithj 
MAX 1 64300ACD_T_F HOST computer1 
MAX 5 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
MAX 1 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
MAX 5 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
MAX 5 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject 

Licenchasználat kizárása

Meggátolhatja a hozzáférést a megadott licencekhez. A nem kifejezetten kizárt felhasználók, állomások és IP-címek hozzáférhetnek ezekhez a licencekhez.

EXCLUDE [productfeature] [type] [name]

Az alábbi példák meggátolják a hozzáférést egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licenchez egy felhasználó, számítógép, csoport stb. számára:

EXCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
EXCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
EXCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
EXCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT CivilProject

Megjegyzés: Az EXCLUDE utasítások mindig hatálytalanítják az ütköző INCLUDE utasításokat. Ütközés esetén az EXCLUDE utasítás élvez elsőbbséget.

Licenchasználat hozzáadása

Hozzáférést biztosíthat a megadott licencekhez. Ez a beállítás az összes nem kifejezetten kizárt felhasználót, állomást és IP-címet blokkolja. Ha csak néhány felhasználót szeretne blokkolni, fontolja meg helyette az EXCLUDE használatát.

INCLUDE [productfeature] [type] [name]

Az alábbi példák hozzáférést biztosítanak egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező előfizetéses AutoCAD-licenchez a megadott felhasználó, számítógép, csoport stb. számára:

INCLUDE 64300ACD_T_F USER smithj 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST computer1 
INCLUDE 64300ACD_T_F GROUP EngineeringGroup 
INCLUDE 64300ACD_T_F HOST_GROUP DraftingDept 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.100 
INCLUDE 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
INCLUDE 64300ACD_T_F PROJECT Civil Project

Megjegyzés: Mivel az EXCLUDE utasítás mindig elsőbbséget élvez az ütköző INCLUDE utasítással szemben, a bevált módszer az, ha csak az egyik utasítást használja egy beállításfájlban.

Jelentésnapló készítése

A jelentés naplófájl egy tömörített, titkosított fájl, amely használati jelentéseket hoz létre a licencekkel kapcsolatos tevékenységekről.

REPORTLOG [+]report_log_path

Windows példa: A C:\My Documents mappában található report.rl nevű jelentésnapló.

REPORTLOG +"C:\My Documents\report.rl"

macOS vagy Linux példa: A /Users//NLM mappában található report.rl nevű jelentésnapló.

REPORTLOG +"/Users//NLM/report.rl"

Megjegyzés: A szóközöket tartalmazó útvonalakat idézőjelek közé kell tenni. Az útvonalnak már léteznie kell. A licenckezelő nem tudja létrehozni ezt a helyet.

 

A REPORTLOG szintaxisban a [+] azt jelenti, hogy a naplófájl új bejegyzései hozzá lesznek fűzve a korábbi bejegyzésekhez ahelyett, hogy felülírnák őket a Network License Manager licenckezelő újraindításakor. A naplóbejegyzések előzményeinek megtartására bevált módszer a [+] lehetőség használata.

Terméktársítás meghatározása

Meghatározhat bizonyos számítógépeket a projekt részeként, ha konfigurál egy környezeti változót az adott ügyfélgépeken. Ezt a projektmegjelölést ezután felhasználhatja a licenchozzáférés beállításfájlon keresztüli szabályozásához. A projekt környezeti változója opcionális. Nem kell megadnia, ha közvetlenül a beállításfájlban határozza meg a csoportokat.

 

Számítógép projekttagként való megjelölése:

 1. A Start menüben (Windows) kattintson a Beállítások > Vezérlőpult lehetőségre.
 2. A Vezérlőpulton kattintson duplán a Rendszer elemre.
 3. A Rendszer tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson Speciális lapra.
 4. A Speciális lapon kattintson a Környezeti változók elemre.
 5. A Rendszerváltozók területen kattintson az Új lehetőségre.
 6. Az Új rendszerváltozó párbeszédpanelen a Változó neve mezőjébe írja be az LM_PROJECT nevet, a Változó értéke mezőbe pedig a projekt nevét.
 7. Kattintson az OK gombra az egyes párbeszédpanelek bezárásához.

Sikeresen meghatározta a projektet. A beállítások érvénybe léptetéséhez nem kell újraindítania a számítógépet.

Példa a beállításfájlra

# A Vállalat - Beállításfájl 
# 
# Utolsó frissítés: 2021. január 5., John Smith 

# 90 perces tétlenségi időtúllépést állít be az összes termékhez: 
TIMEOUTALL 5400 

# 10 napos maximális kölcsönzési időt állít be egy többfelhasználós hozzáféréssel rendelkező AutoCAD-előfizetéshez: 
MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 

# Meghatároz egy jelentésnaplót: 
REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` 

# Letiltja a kis- és nagybetűk megkülönböztetését a csoportok/állomáscsoportok meghatározásakor: 
GROUPCASEINSENSITIVE ON 

# Meghatároz egy Civil Eng csoportot, és szabályozza a licenchasználatot: 
GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef 
MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam 
RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam 
INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam 

# Meghatároz egy Mech Eng csoportot számítógépnév alapján, és szabályozza a licenchasználatot: 
HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC 
MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam 
INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam

# Szabályozza az általános rajzolók licenchasználatát a 192.168.0 alhálózaton.* 
RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.*
EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* 
EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*

Segítségre van szüksége? Az Autodesk Assistant a rendelkezésére áll!

Az Assistant segít válaszokat találni a kérdéseire, vagy felvenni a kapcsolatot egy ügyfélszolgálati munkatárssal.


Milyen támogatási szinttel rendelkezik?

A különböző előfizetési csomagok különböző támogatási kategóriákat kínálnak. Ismerje meg, hogy milyen szintű támogatás elérhető a csomaghoz.

Támogatási szintek megtekintése