Autodesk Fusion Manage

Cloud-baserede PLM-dashboards og KPI'er i Fusion Manage

Centraliserede PLM-processer og -data

Reducer mængden af tidskrævende aktiviteter såsom indtastning af data, e-mails, møder og informationssøgning.

Lancering af nye produkter

Få produktet hurtigere på markedet med projektskabeloner, der kan konfigureres, standardiserede delmål i forskellige faser og automatiserede arbejdsgange, der reducerer forsinkelser.

Kvalitetsstyring

Automatiser arbejdsgange for kvalitetsstyring, spor og registrer ændringer og analysér kvalitetsmål for at forebygge problemer.

Dashboards og KPI'er

Opret skræddersyede, grafisk indholdsrige dashboards og rapporter til overvågning af vigtige metrikker og tendenser i realtid.

Idéstyring

Sæt fart i innovationen ved at indfange idéer og anvende en formel proces til at gennemgå og implementere disse idéer.

Samarbejde med leverandører

Giv interessenter adgang til de data, de har brug for til tilbud, indkøb og produktudvikling i realtid.

Ændringsstyring

Få et klart overblik over de detaljer, du skal bruge for at kunne indsende, spore og godkende ændringsanmodninger og ordreændringer.

Kravstyring

Sørg for, at dine produkter opfylder markedets og kundernes forventninger, ved at styre alle krav i et forbundet miljø.

Omfattende bibliotek med processkabeloner

Øg produktiviteten med en samling gratis forretningsprocesser med forudkonfigurerede arbejdsområder, der reducerer implementeringstiden.

Administration af produktportefølje

Opbyg konkurrencedygtige produktporteføljer med integreret ændringsstyring og sporing af produktudvikling.

Styklister (BOM)

Central administration og deling af styklister, så interessenter arbejder med de mest opdaterede oplysninger.

Åbent API til integrationer

Udbyg værdien af dine data ved at integrere PLM med andre virksomhedssystemer såsom ERP og CRM.

Flere funktioner i Autodesk Fusion Manage

Processtyring

Administration af produktportefølje

Byg konkurrencedygtige produktporteføljer med integreret ændringsstyring og sporing af produktudvikling. Registrer alle produktspecifikationer, og gør dem tilgængelige for alle involverede parter i realtid. Administrer hele produktlevetiden fra idé til udvikling til lancering og tilbagetrækning fra markedet.


Idéstyring

Sæt fart i innovationen ved at indfange idéer og anvende en formel proces til at gennemgå og implementere dem. Denne standardiserede, problemfrie og samtidig fleksible forretningsproces fremmer online-samarbejde, informationsdeling, beslutningstagning og dokumentation af resultater.


Kravstyring

Sørg for, at dine produkter opfylder markedets og kundernes forventninger, ved at styre alle krav i et forbundet miljø. Prioriter krav for at fokusere på relevante og passende anmodninger. Automatiske arbejdsgange styrer bekræftelse af godkendelser, revisionsstyring og sporing af ændringer.


Lancering af nye produkter

Hold produktudviklingsprojekter organiseret ved at administrere interessenter fra forskellige afdelinger. Hold dig opdateret om opgaver og leveringer, der er nødvendige for at definere, udvikle og lancere et nyt produkt. Konfigurerbare projektskabeloner, standardiserede milepæle i forskellige faser og automatiserede arbejdsgange er med til at reducere forsinkelser, så du kan komme hurtigere ud på markedet.


Kvalitetsstyring

Øg produktkvaliteten og sporbarheden med automatiserede processer til håndtering af afvigelser, returvaremærketilladelser (RMA), korrigerende/forebyggende handlinger (CAPA), analyse af fejlfunktion og virkning (FMEA) samt rapporter om leverandørernes kvalitetshandlinger (SCAR). Kvalitetsafdelingen og den tekniske afdeling får en ændringsproces i en lukket sløjfe, der forbedrer produktdesign, identificerer leverandørproblemer og foretager korrektioner.


Styklister

Konfigurer og administrer elementer og strukturerede styklister i et centraliseret system. Revisionskontrol sikrer, at alle arbejder med de nyeste oplysninger. Vedligehold omfattende styklister med oplysninger om køb, montage, produktionsplanlægning, produktion og meget mere.


Ændringsstyring

Administrer ændringer effektivt, herunder ændringsanmodninger, ordreændringer, ændringsopgaver, elektroniske godkendelser og problemrapporter med automatiserede processer. Få fuld sporbarhed for alle aktiviteter, så du kan analysere nøgletal i realtid, registrere grundlæggende årsager til ændringer og levere konstruktionsbeskrivelser til revisioner.


Samarbejde med leverandører

Bevar forbindelsen til din forsyningskæde med adgang til de oplysninger, som alle involverede parter har brug for til tilbud, indkøb og produktudviklingsprocesser, når som helst og hvor som helst. I stedet for at sende dokumenter, der kan gå tabt i en e-mail, kan du direkte anmode om eller dele oplysninger i Fusion Manage. Dynamiske arbejdsgange muliggør sikkert samarbejde og adgang til data i realtid.


Omfattende bibliotek med processkabeloner

Øg produktiviteten med Fusion Manage Template Library, som er en samling af gratis, implementeringsklare forretningsprocesser med forudkonfigurerede arbejdsområder, der reducerer implementeringstiden. Det er let at personliggøre og tilpasse hver forretningsproces, så den opfylder din organisations behov.


Produktivitet

Visuel redigering af arbejdsgangkonfiguration

Kom hurtigt i gang med et brugervenligt konfigurationsprogram, der giver dig skræddersyede arbejdsgange uden brugerdefineret kodning.


Dashboards og KPI'er

Overvåg produktudviklingsprocessen i realtid ved hjælp af grafisk indholdsrige dashboards, der hjælper dig med at registrere problemer og forhindre forsinkelser, før de sker. Eksportér statusrapporter hurtigt med et enkelt klik, og få problemfri statusopdateringer.


Mobil adgang

Arbejd med produktdata på din mobile enhed for at gennemgå design, se styklister, ændre projektforløbstilstande samt oprette og deltage i ændringsordrer.


Integrationer

Åbent API til integrationer

Udbyg værdien af dine data på tværs af afdelinger ved at integrere Fusion Manage med andre virksomhedssystemer såsom ERP og CRM.


Brugerdefinerede integrationer

Programtilpassede løsninger med et avanceret sæt API'er, der er udviklet specielt til at udføre programmerbare tjenester via internettet og opbygge forbindelser ved hjælp af andre virksomhedsprogrammers grænseflader.


Cloud-datastyring med Upchain

Integration med flere CAD-programmer

Arbejd med, del og administrer data uanset CAD-filtype med CAD-integrerede plugins, der sørger for, at teams fortsat kan arbejde i de CAD-programmer og forretningsværktøjer, de allerede kender.


Stykliste

Opret styklister automatisk ud fra CAD-data, opgrader styklister med elementer, der ikke er CAD-elementer, eller opret styklister, der ikke er CAD-styklister. Eksportér styklister til processer til produktudvikling længere fremme i forsyningskæden.


Centraliserede data

Administrer alle filtyper og alle oplysninger, der er relateret til et produkt i et organiseret system, herunder dokumenter, regneark, billeder, PDF-filer, tekniske data og tilknyttede metadata.


Automatiseret nummerering af dele

Nummerér automatisk dele med et konfigurerbart system til identifikation af komponenter, der passer til din virksomhed.


Automatiseret revisionskontrol

Find og genbrug hurtigt filer, spor revisioner, og registrer automatisk den fulde historik over dine ændringer, mens du arbejder med dit foretrukne designværktøj.


Designsamarbejde og -gennemgang

Del data i realtid med andre med intentionen bag 3D-designet. Opnå nem indsamling af feedback via markering og kommentarer uden at skulle tildele CAD-licenser.


Arbejdsgange, der kan tilpasses

Tilpas din tekniske arbejdsgang til udgivelser for alle relaterede CAD-data. Udgivelsesarbejdsgangen kan være enkel eller kompleks, så din virksomhed kan håndhæve organisationsstandarder i forbindelse med dataoprettelse, gennemgang og udgivelsesprocesser.