Architecture-værktøjssættet medfølger nu i AutoCAD 2025

Architecture-værktøjssættet giver dig alle de værktøjer, du skal bruge for at fuldføre dine projekter hurtigere og skalere din projektkanal. Boost produktiviteten inden for arkitekttegning og -skitsering med op til 61%* takket være tidsbesparende funktioner og opgaveautomatisering:

  • Få adgang til vores bibliotek med over 8.800 arkitekturmæssige komponenter, inklusive blokke med flere niveauer

  • Generer automatisk plantegninger, opstalter, snit og loftsgitre

  • Placer hurtigt vægge, døre og vinduer med virkelighedstro konstruktion


Se systemkrav (engelsk)

Trappemodel designet med Architecture-værktøjssættet

Funktioner i Architecture-værktøjssættet

Opdag specialiserede værktøjer til arkitekter

Over 8.800 arkitekturkomponenter

Brug mere end 8.800 intelligente arkitekturkomponenter, herunder blokke med flere niveauer, til at understøtte forskellige lagstandarder. Hvis en af de allerede eksisterende lagstandarder ikke opfylder behovene i dit projekt, kan du oprette din egen ved at tilpasse en eksisterende standard.


Automatisk objektgenerering

Spar tid, og øg produktiviteten ved automatisk at generere ofte anvendte arkitektobjekter som plantegninger, opstalter, snit og loftsgitre.


Vægge, døre og vinduer

Brug elementer, der opfører sig som rigtige konstruktioner, så du hurtigere kan placere dem i de dokumenter og tegninger, du opretter.


Styring af tegningsversioner

Tjek filer ud og ind for at vedligeholde versionering, forhindre uautoriserede ændringer og sikre tegningens integritet. Gendan nemt til en tidligere version af tegningen med kommentarhistorik, og se tegningens navn sammen med indtjekningstidspunktet.


Understøttelse af lagstandarder

Værktøjssættet opretter flere lag i overensstemmelse med den aktuelle standard ved hjælp af foruddefinerede lagstandarder og matchende lagnøgleformater. Du kan på denne måde automatisk generere lag efter behov, når du føjer objekter til en tegning.


Visningssystem

Med Visningssystemet behøver du kun at tegne et arkitektonisk objekt én gang. Objektets udseende ændres automatisk, så det opfylder kravene til visning for forskellige typer tegninger, visningsretninger og detaljeringsniveauer.


Design med rum- og zoneobjekter

Få flere designmuligheder. Organiser rapporter med rum, og brug zoner til at strukturere rum i forskellige grupper i henhold til forskellige skemaer.


Detaljekomponentstyring

Brug dialogboksen Detaljekomponentstyring til at navigere problemfrit mellem forskellige detaljekomponentdatabaser. En hierarkisk trævisning og en filterfunktion gør det nemt at finde individuelle komponenter i en database.


Arkitekturrenovering

Vis eksisterende, nedrevne og nye konstruktioner på en enkelt tegning. Det betyder, at du kan designe og producere renoveringer hurtigere, samtidig med at du undgår fejl, der typisk skyldes redigering af adskillige tegninger.


Indvendig visning af Autodesk-kontor

Fordele ved Architecture-værktøjssættet

I denne undersøgelse boostede Architecture-værktøjssættet produktiviteten med op til 61%*, hvilket gav markante tidsbesparelser i forbindelse med almindelige AutoCAD-designopgaver inden for arkitektur.

* Ansvarsfraskrivelse

Produktivitetsdata er baseret på en række undersøgelser rekvireret af Autodesk hos en ekstern konsulent. De syv undersøgelser af værktøjssæt sammenlignede basisversionen af AutoCAD med de specialiserede værktøjssæt i AutoCAD ved udførelse af opgaver, der hyppigt varetages af erfarne AutoCAD-brugere. Som det er tilfældet med alle ydelsestests, kan resultaterne variere alt efter maskine, operativsystem, filtre og kildemateriale. Der er gjort en stor indsats for at udføre testene så fair og objektivt som muligt, men vær opmærksom på, at dine egne resultater alligevel kan være anderledes. Produktoplysninger og -specifikationer kan ændres uden varsel. Autodesk stiller disse oplysninger til rådighed "i forhåndenværende stand" uden garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige såvel som stiltiende.