Nejčastější dotazy

Softwarové pirátství

Co je to softwarové pirátství?

Softwarové pirátství je, když dojde k jedné z následujících situací: 

 • Software je upravený nebo hacknutý.
 • Klíče nebo účty jsou zkopírovány nebo prodány.
 • Používání není v souladu s licenčními podmínkami používání – například je software zkopírován nebo používán ve více počítačích, než kolik licence umožňuje. 

Softwarové pirátství vystavuje firmy a spotřebitele bezpečnostním hrozbám, jako je malware, a může vést ke snížení efektivity v organizacích. Záruka a podpora od společnosti Autodesk se vztahuje pouze na originální a legálně licencovaný software od společnosti Autodesk, v jehož rámci získáte přístup k nejnovějším funkcím, bezpečnostním aktualizacím, předchozím verzím a dalším výhodám. 

Jaká jsou rizika používání neplatného softwaru?

Používání neplatného softwaru přináší rizika pro jednotlivce i organizace. Neplatný software mohl být upraven nebo může obsahovat škodlivý kód. To může vést k různým problémům: 

 • Zvýšené riziko vystavení malwaru, který může zničit nebo ohrozit data včetně vaší práce 
 • Zvýšení šance nesprávného fungování softwaru nebo jeho naprosté selhání, což může vyvolat problémy se zabezpečením, kvalitou nebo integritou vašich projektů, procesů, produktů nebo konstrukcí
 • Omezený přístup k podpoře pro zákazníky, aktualizacím, technické dokumentaci a dalším

Používání neplatného softwaru vás i společnost ohrožuje také z hlediska porušení autorských práv nebo jiných potenciálních zákonných nároků. To může vést k občansko-právní žalobě nebo trestnímu stíhání. 

Co je originální software Autodesk?

Originální software společnosti Autodesk je legálně licencovaný software zakoupený přímo od společnosti Autodesk nebo autorizovaného partnera společnosti Autodesk. Originální software Autodesk bude fungovat dle produktové dokumentace a podmínek používání společnosti Autodesk a nevykazuje zranitelná místa, která se objevují u neplatného softwaru.

Co mám dělat, pokud mám neplatný software?

Společnost Autodesk doporučuje odinstalovat neplatný software a zakoupit originální software přímo od společnosti Autodesk nebo autorizovaného prodejce společnosti Autodesk. Pokud máte informace týkající se prodejce nelegálního softwaru, můžete odeslat hlášení, aby společnost Autodesk mohla přijmout opatření.

Jak se ke mně neplatný software dostal?

Bohužel je snadné nevědomky zakoupit neplatný software. Neautorizovaní prodejci často vystupují jako autorizovaní prodejci a prodávají neplatný software s velkými slevami. Jiní prodejci často prodávají neplatný software spolu s počítačovým hardwarem. Software společnosti Autodesk vždy kupujte přímo ze stránky Autodesk.cz nebo od autorizovaného partnera společnosti Autodesk.

Existují zákonná rizika při používání neplatného softwaru společnosti Autodesk?

Používání neplatného softwaru je projevem porušení autorských práv. To může vést k občansko-právním žalobám nebo trestním postihům. Podmínky používání společnosti Autodesk vyžadují, aby všichni zákazníci používali software Autodesk v souladu se všemi příslušnými zákony, a dále zakazují jakýkoli čin neoprávněného používání, přístupu nebo reprodukce.

Jak mohu zjistit, zda používám originální software? Jak může pomoci společnost Autodesk?

Existuje několik různých možností, jak si mohou jednotliví uživatelé a organizace zkontrolovat legálnost softwaru. Zavedení postupů správy softwaru poskytne přehled o tom, které licence se používají. Kromě toho může společnost Autodesk uživatelům neplatného softwaru zasílat oznámení a v souladu s podmínkami používání společnosti Autodesk může provádět audity.

Je možné verze softwaru Autodesk pro vzdělávací instituce a pro studenty používat ke komerčním účelům?

Ne. Licence na produkty Autodesk pro vzdělávací instituce a studenty nelze používat pro komerční a profesní účely, pro účely komerčního školení ani pro jiné zištné účely. Pokud používáte verze pro vzdělávací instituce nebo studenty ke komerčním účelům, na adrese www.autodesk.com/cz/products najdete informace o tom, jaké jsou možnosti zakoupení příslušného produktu.

Jak mohu nahlásit podezřelé používání neplatného softwaru společnosti Autodesk?

Podezřelé používání nelegálního softwaru můžete nahlásit anonymně zde.

Zobrazit více nejčastějších dotazů

Audity nebo kontroly licence softwaru

Jak společnost Autodesk rozhoduje, kdy provede audit nebo kontrolu licence softwaru?

Každý rok je kontaktováno určité množství předplatitelů společnosti Autodesk, aby bylo zajištěno dodržování podmínek používání společnosti Autodesk. Audity nebo kontroly licence softwaru mohou také pomoci zákazníkům vyhodnotit a maximalizovat využití jejich předplatných od společnosti Autodesk. Zákazníci jsou k auditům nebo ke kontrole licence softwaru vybíráni na základě řady kritérií, včetně informací o registraci a aktivaci předplatného.

Jak mohu zjistit, zda byla moje organizace vybrána pro audit nebo kontrolu licence softwaru?

Společnost Autodesk bude kontaktovat zákazníky, kteří byli vybráni pro audit nebo kontrolu licence softwaru, a zapojí je do celého procesu – od prvotního šetření až po řešení.

Co je to Autodesk Inventory Tool?

Autodesk Inventory Tool (AIT) je autorizovaný nástroj společnosti Autodesk, který projde vaše zařízení a vytvoří inventarizaci všech instalací a používání produktů společnosti Autodesk.

Jaké jsou obecné systémové požadavky pro fungování AIT?

Nástroj AIT funguje v počítači se systémem Windows, ve kterém je nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework v4.5.2 nebo novější, a ke komunikaci se zařízeními se systémem Windows používá rozhraní Microsoft WMI (Windows Management Instrumentation) ke shromažďování inventárních dat.


Nástroj AIT vyžaduje přístup k síti ke každému zařízení systému Windows, které bude skenováno, kromě příslušných pověření k ověření pomocí zařízení a dostatečná oprávnění k dotazování na službu WMI. Brány firewall systému Windows by měly být nakonfigurovány tak, aby umožňovaly komunikaci WMI/SMB. Nástroj AIT lze také nakonfigurovat tak, aby ho bylo možné spouštět v jednotlivých zařízeních, a automatizovat jej pomocí nástrojů inventáře, jako je například Microsoft System Centre.

Jaké informace nástroj AIT shromažďuje?

Nástroj AIT shromažďuje následující informace ze zařízení Windows:  

 • Informace o hardwaru a konfiguraci zařízení 
 • Informace o operačním systému Windows
 • Nainstalovaný software společnosti Autodesk (instalace MSI)
 • Protokol instalace a odinstalace softwaru pro software společnosti Autodesk
 • Licenční data softwaru společnosti Autodesk
 • Naposledy použitá data softwaru společnosti Autodesk 

Co dělá z AIT účinný nástroj?

 • Možnost okamžitého skenování pro komponenty, které nejsou zachyceny aktuálními systémy 
 • Řešení bez agenta 
 • Obohacuje aktuální systémy, které nemohou rozpoznat informace o licenci produktu společnosti Autodesk
 • Možnost úplné konfigurace zajišťující rychlost výsledků s minimálním dopadem na síť
 • Může být plně automatizován pro možnost trvalého nebo jediného skenování
 • Žádné další požadavky na databázi
 • Řešení na místě
 • Před odesláním společnosti Autodesk lze zobrazit všechny výsledky v prostém textovém formátu 
Zobrazit více nejčastějších dotazů

Správa softwaru

Jaké jsou výhody správy softwarových komponent společnosti Autodesk?

Inteligentní postupy pro správu softwaru pomáhají firmám spravovat všechny typy licencí a brání v nedodržování předpisů. Pomáhá zjistit nedostatečné nebo nadměrné nasazení licencí a může tak pomoci ušetřit firemní náklady. Správa softwaru se netýká jen předcházení nedodržování předpisů. Pomáhá chránit vaši práci, zajistit produktivitu a rozumné podnikání.

Jaké jsou běžné chyby při správě softwaru?

 • Myslet si, že všechny softwarové licenční smlouvy a podmínky použití jsou stejné
 • Zaměstnanci stahují neplatný software
 • Opětovné použití počítačů bez předchozího čištění
 • Sdílení přihlášení
 • Umožněte lidem/oddělením, aby si koupili vlastní software

Může mi společnost Autodesk pomoci se správou softwarových komponent?

Ano, další informace naleznete na stránce Správa softwaru. Můžete si také promluvit s některým z našich specialistů zákaznické podpory, kteří vám pomohou s efektivními strategiemi správy softwaru.