Audity

Pochopte své licenční prostředí a identifikujte potenciální bezpečnostní rizika.

Přehled auditů

Přehled

Tým pro dodržování licenčních podmínek vyžaduje dodržování Podmínek použití společnosti Autodesk a pomáhá zákazníkům vyřešit všechny případy neodpovídající instalace a použití softwaru. Chceme všem našim zákazníkům pomoci optimalizovat jejich software a zmírnit rizika spojená s dodržováním předpisů. Proto může být vaše společnost vybrána k provedení auditu, který se také nazývá Kontrola softwarové licence. 
 
Pro tento proces může být vybrán jakýkoli zákazník společnosti Autodesk s produktem společnosti Autodesk – neznamená to, že společnost Autodesk podezřívá vaši společnost z nedodržování předpisů. Pokud je vybrána tato možnost, obdržíte e-mail nebo dopis s vysvětlením tohoto procesu.

Nedodržení předpisů zjištěné při auditu

Existují 4 hlavní typy nedodržení předpisů, které lze identifikovat během auditu nebo kontroly softwarové licence. Pokud budete identifikováni, budete odpovědní za vyřešení problémů s dodržováním předpisů v souladu s podmínkami používání společnosti Autodesk. 

Neplatný software

Neplatný software nebyl vyroben společností Autodesk, nebo byl pozměněn či cracknut neoprávněnou stranou. Instalace a používání neplatného softwaru není povoleno a představuje pro vaši společnost riziko malwaru, virů, phishingu a dalších softwarových útoků.

Nadměrné používání trvalých licencí

Trvalá licence společnosti Autodesk vám umožňuje používat produkt pouze na tolika zařízeních, pro která jste zakoupili trvalé licence.

Nadměrné používání licencí předplatného

Předplatné společnosti Autodesk s přístupem pro jednoho uživatele opravňuje jednoho uživatele k instalaci produktu společnosti Autodesk na tři zařízení současně, pokud tento uživatel přistupuje k produktu nebo jej používá v jednu chvíli pouze na jednom zařízení. Každý uživatel by měl mít licenci předplatného pro jednoho uživatele. Všichni uživatelé musí mít vlastní ID uživatele společnosti Autodesk a nesmí sdílet přihlašovací údaje s žádným jiným uživatelem.

Nekomerční licence – vzdělávací

Společnost Autodesk vytváří specifické licence pro použití pouze studenty a učiteli v kvalifikovaných vzdělávacích institucích, pro nasazení ve vzdělávacích institucích a na hardwaru vlastněném studenty. Tyto vzdělávací licence nelze použít pro komerční účely.

Zobrazit více

Jak proces auditu vypadá?

Krok 1

Obdržíte poštovní obsílku nebo e-mail od společnosti Autodesk

 

Krok 2

Nainstalujte AIT a spusťte skenování svého prostředí.

 

Krok 3

Odešlete společnosti Autodesk zprávu o inventáři.

 

Krok 4

Jakékoli nedodržování předpisů vyřešte se zástupcem pro dodržování licenčních podmínek.

 

Použití nástroje Autodesk Inventor Tool

Nástroj Autodesk Inventory Tool (AIT) je schválený nástroj společnosti Autodesk, který se používá ke skenování vašich zařízení při provádění auditu nebo kontroly softwarové licence. S dotazy ohledně používání AIT se obraťte na zástupce pro dodržování licenčních podmínek.

Odesílání zprávy o inventáři

Odeslání zprávy o inventáři je krok 3 procesu auditu nebo kontroly licence softwaru. Zprávu zde můžete odeslat pouze podle pokynů zástupce pro dodržování licenčních podmínek. Tento portál obvykle využívají menší firmy.