Aplikaci Inventor si můžete rozšířit pomocí integrovaných funkcí pro výrobu

Optimalizace přechodu od konstrukce k výrobě pomocí integrovaných nástrojů pro strategie drah nástrojů a rozvržení výrobních linek.

Proč sadu používat?

Zvýšení kapacity výroby

Vyšší produktivita práce díky simulaci a optimalizaci dostupnosti strojů, výkonu linky a toku materiálu vám pomůže zlepšit ekonomické výsledky.

Zlepšení doby uvedení na trh

Budete si moci včas naplánovat instalaci a uvedení rozvržení výrobní linky do provozu. Ušetříte si tím čas i náklady.

Optimalizace návrhů výrobních linek

Díky tomu budete schopni při optimalizaci výrobních procesů pro efektivní výrobu produktu vždy dodržet termíny i rozpočet.

Použití sady Product Design & Manufacturing Collection pro konstruktéry

Přehled Inventor CAM (video: 1:41 min)


4osé a 5osé frézování (video: 1:56 min)


Přehled funkce Inventor Nesting (video: 1:59 min)


Přehled Inventor CAM (video: 1:41 min)


4osé a 5osé frézování (video: 1:56 min)


Přehled funkce Inventor Nesting (video: 1:59 min)


Jak mohou konstruktéři používat sadu Product Design & Manufacturing Collection

Rozvržení a plánování výrobní linky (video: 2:22 min)


Instalace a uvedení do provozu (video: 2:35 min)


Analýza toku materiálu v aplikaci AutoCAD (video: 2:42 min)


Rozvržení a plánování výrobní linky (video: 2:22 min)


Instalace a uvedení do provozu (video: 2:35 min)


Analýza toku materiálu v aplikaci AutoCAD (video: 2:42 min)


Zlepšení spolupráce na rozsáhlých sestavách

Na tomto webináři se dozvíte o nejlepších metodách spolupráce na projektech rozsáhlých návrhů v aplikacích Inventor a Navisworks.

Jste připraveni udělat další krok?