Rozšíření aplikace Inventor pomocí integrovaných funkcí pro návrhy a konstrukce

Proč sadu používat?

Podpora růstu firmy

Díky zvýšení prodeje, ziskovosti a podílu na trhu bude vaše společnost obchodně expandovat a bude stabilní.

Efektivnější tvorba lepších produktů

Díky automatizaci, správě dat a spolupráci dosáhnete lepších ekonomických výsledků a budete na trhu pružnější. To vám poskytne konkurenční výhodu.

Rozvoj inovací

Integrovaný nástroj pomáhá vyvíjet výkonnější produkty a usnadňuje spolupráci v rámci firmy.

Jak konstruktéři a inženýři používají sadu Product Design & Manufacturing Collection

Přehled aplikace Inventor (video: 2:34 min)


Přehled aplikace Inventor Nastran (video: 1:24 min)


Přehled definic založených na modelu (1:27 min)


Přehled aplikace Inventor (video: 2:34 min)


Přehled aplikace Inventor Nastran (video: 1:24 min)


Přehled definic založených na modelu (1:27 min)


Urychlení strojírenské konstrukce pomocí aplikace Inventor

Tento webinář je věnován konstrukčním nástrojům, které poskytují výkonné, integrované a intuitivní pracovní postupy.

Jste připraveni udělat další krok?