Klíčové funkce pro studia, která tvoří vizuální efekty

Prozkoumejte nástroje, které máte k dispozici, a tvořte ohromující vizuální efekty, které zanechají trvalý dojem.

Dítě Rocket ze Strážců Galaxie 3

Simulace a efekty

Systémy Aero, MPM a Particles zajistí přirozený vzhled efektů, jako je spalování, sníh nebo částice.

Rozptyl a vytváření instancí

Pomocí nástrojů pro expresivní rozptyl vytvoříte složité velké projekty světových budov.

Nástroj pro příběhy

Přepínání mezi různými animacemi a kombinování různých animací umožňuje vytvářet jednotlivé animace pomocí přechodu mezi oříznutím klipu a nelineární animací.

Editace křivky animace

Křivky animace můžete vytvářet, zobrazovat a upravovat pomocí grafického znázornění animace scény.

Universal Scene Description

Pomocí nativních nástrojů můžete rychle načítat a upravovat velké datové sady a pracovat přímo s daty.

Integrovaný rendrovací modul Arnold

Nástroj Arnold Render View využijete k prohlížení změn scény v reálném čase, a to včetně osvětlení, materiálů a kamer.

Další funkce sady aplikací Media & Entertainment Collection

Modelování

Nástroje retopologie

3DS MAX, MUDBOX

Automatická rekonstrukce dat polygonálních sítí, jako jsou čisté čtyřúhelníkové topologie, s nekompromisní přesností vám pomůže eliminovat složitou práci a práci s daty ve vysokém rozlišení nebo tradiční modelování.


Chytré vysunutí

3DS MAX, MAYA
Modelování polygonů posunete na vyšší úroveň pomocí špičkového chytrého vysunutí, které umožňuje interaktivní vysunutí do sítě nebo ze sítě a tedy rychlé vytvoření expresivního obsahu.


Modelování sítí a povrchu

3DS MAX, MAYA
Vytvářejte efektivně parametrické a organické objekty s polygonem, Subdivision Surface a modelovacími prvky na bázi spline. 


Komplexní sada nástrojů pro úpravy UV

MAYA, 3DS MAX, MUDBOX
Souřadnice UV textur pro polygonové, NURBS a úsekové povrchy zobrazíte a upravíte ve 2D pohledu.


Postup práce s modifikátory

3DS MAX
Pomocí řady robustních modifikátorů, které definují obor a které nejsou destruktivní a naopak se snadno používají, vytvoříte koncepty, použijete iterace a prozkoumáte nápady návrhů. 


Rigování a animace

Vytváření postav

3DS MAX, MAYA
Pro rigované postavy včetně velmi realistických deformací vytvoříte sofistikované systémy pohybů.


Sada nástrojů s modrou tužkou 

MAYA

Umožňuje průběžně vytvářet náčrtky póz, definovat pohybové oblouky, označovat záběry nebo přidávat ke scéně komentáře a poznámky.


Editace křivky animace

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Křivky animace můžete vytvářet, zobrazovat a upravovat pomocí grafického znázornění animace scény.


Nástroj pro příběhy

MOTIONBUILDER

Přepínání mezi různými animacemi a kombinování různých animací umožňuje vytvářet jednotlivé animace pomocí přechodu mezi oříznutím klipu a nelineární animací.


Evaluation Manager

MAYA

Díky paralelnímu vyhodnocování, akcelerovaným deformátorům GPU a ukládání do vyrovnávací mezipaměti na pozadí můžete animace prohlížet rychleji a vytvářet méně náhledových animací.


Podpora modulů plug-in

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX 

Díky podpoře výkonných modulů plug-inů od jiných výrobců rozšíříte své možnosti.


Efekty

Vizuální programovací prostředí Bifrost

MAYA

V jediném vizuálním procedurálním programovacím prostředí můžete vytvářet fyzicky přesné a neuvěřitelně podrobné simulace.


Simulace a efekty

MAYA

Systémy Aero, MPM a Particles zajistí přirozený vzhled efektů, jako je spalování, sníh nebo částice.


Rozptyl a vytváření instancí

MAYA

Pomocí nástrojů pro expresivní rozptyl vytvoříte velmi složité velké projekty pro světové budovy.


Grafy připravené k použití

MAYA

Pomocí přednastavených grafů vytvoříte ihned po vybalení působivé efekty, například výbuchy a prachové bouře.


NanoVTT

MAYA

Pomocí aplikace NanoVTT můžete rendrovat objemy, které přesně odpovídají rendrování v aplikaci Arnold, přímo ve výřezu.


Interaktivní úprava vlasů a srsti

MAYA

Pomocí výkonných interaktivních nástrojů pro úpravu vlasů a srsti můžete vytvářet realistické vlasy a srst pro vaše postavy.


Vývoj vzhledu

LookdevX

MAYA
Tvořte stínovací sítě a materiály pro objekty USD s pomocí graficky přívětivého systému pro vývoj vzhledu.


Rendrování

Arnold GPU

ARNOLD
Můžete bez problémů přepínat mezi vykreslením CPU a GPU.


Standard Surface Shader

ARNOLD

Pomocí tohoto energeticky úsporného a fyzikálně založeného shaderu můžete vytvářet širokou škálu materiálů a vzhledů.


Zobrazovače

ARNOLD
Pomocí zobrazovačů Bloom, Light Mixer, Noice a OptiX můžete ovládat světelné efekty a automaticky odstranit šum po každém rendrování.


Flexibilní a rozšiřitelné rozhraní API

ARNOLD

Software Arnold můžete integrovat do externích aplikací a vytvořit tak vlastní shadery, kamery, světelné filtry a ovladače výstupu.


Podpora Universal Scene Description (USD)

ARNOLD

Maximalizujte výkonnost USD pomocí softwaru Arnold ve scénářích produkce.


Pracovní postupy USD (Universal Scene Description)

Rychlost blesku 

MAYA

Postupy USD umožňují načítat a upravovat obrovské datové sady během několika sekund.


Hladký import/export

3DS MAX, MAYA

Tato funkce umožňuje import dat USD jako nativních dat aplikace Maya a export nativních dat aplikace Maya jako dat USD.


Nenáročné náhledy

MAYA

Pomocí okna pohledu hierarchie si můžete zobrazit rychlé náhledy struktur scén USD.


Open source a úplná přizpůsobitelnost

Moduly plug-in USD pro aplikace Maya, Bifrost a Arnold jsou k dispozici jako projekty s otevřeným zdrojovým kódem, které si mohou studia podle potřeby přizpůsobit.


Integrace do produkčních řetězců

Python 3

3DS MAX, MAYA, MOTIONBUILDER

Nyní je možné vytvářet skripty a programovat moduly plug-in pomocí jazyka Python 3.


Možnosti přizpůsobení

3DS MAX, ARNOLD, MAYA, MOTIONBUILDER, MUDBOX

Vzhled softwaru si přizpůsobíte k práci tak, jak to bude vyhovovat vašemu produkčnímu řetězci. 

 


Nástroje pro sestavy scén

3DS MAX, MAYA

S nimi můžete snadněji vytvářet rozsáhlé, složité světy a spravovat produkční komponenty jako samostatné prvky.


Zabezpečení softwaru

3DS MAX, MAYA

Nástroje pro zabezpečení scény chrání vaši práci před potenciálně škodlivými skripty, které mohou být součástí souborů scén.


Podpora glTF

3DS MAX

Umožňuje publikovat komponenty ze scény aplikace 3ds Max do glTF, aby bylo možné je používat ve webových aplikacích, internetových obchodech, hrách v prohlížeči a dalších internetových kanálech.


Jste připraveni udělat další krok?