Revit jämfört med Revit LT

Jämför funktionerna i Revit och Revit LT och se vilket BIM-program som passar bäst i ditt designarbetsflöde.

Prissättning

Månadsvis 1.000 kr 4.919 kr 6.013 kr
Årsvis 8.019 kr 39.357 kr 48.119 kr
3 år 24.057 kr 118.069 kr 144.357 kr

Översikt

Förenklat 3D BIM-verktyg för framställning av byggnadsdesign i 3D och dokumentation.

Planera, designa, konstruera och hantera byggnader med kraftfulla verktyg för byggnadsinformationsmodellering.

Kraftfulla BIM- och CAD-verktyg som hjälper designers, ingenjörer och entreprenörer att låsa upp arbetsflöden.

Byggnadsmodellering

Väggar, golv, tak, innertak, plintar Checkmark Checkmark Checkmark
Komponentfamiljer: dörrar, fönster osv. Checkmark Checkmark Checkmark
Designalternativ Checkmark Checkmark Checkmark
Rum och ytor Checkmark Checkmark Checkmark
Platsmodellering Checkmark Checkmark Checkmark
Trappor och ramper Checkmark Checkmark Checkmark
Räcken Checkmark Checkmark Checkmark
Mängdberäkningsstudier Checkmark Checkmark

Konstruktionsmodellering

Väggar och grundplattor Checkmark Checkmark Checkmark
Väggfundament och isolerade Checkmark Checkmark Checkmark
Kolumner, balkar och stag Checkmark Checkmark Checkmark
Vinklade kolumner Checkmark Checkmark
Takstolar Checkmark Checkmark
Stålförband Checkmark Checkmark
Förstärkning, armeringsmodellering Checkmark Checkmark

Ventilations-, el- och vvs-modellering (MEP)

VVS-kanalsystem Checkmark Checkmark
Mekanisk utrustning Checkmark Checkmark
Rör- och VVS-system Checkmark Checkmark
Tillverkningsdelar Checkmark Checkmark
Elektriska- och belysningssystem Checkmark Checkmark

Konstruktionsmodellering

Komponenter Checkmark Checkmark
Sammanställningar Checkmark Checkmark

Avancerad modellering

Skapa grupper för upprepning av element Checkmark Checkmark Checkmark
Redigeringsmiljö för familj Checkmark Checkmark Checkmark
Skicka Revit-innehåll till FormIt Pro Checkmark Checkmark
Modellering på plats Checkmark Checkmark
Formredigerade golv och tak Checkmark Checkmark
Globala parametrar Checkmark Checkmark
Konceptuella mängdberäkningar, adaptiva komponenter Checkmark Checkmark

Samarbete

Molnmodeller för Revit Checkmark Checkmark Checkmark
Arbetsdelning (fleranvändarmiljö) Checkmark Checkmark
Kollisionskontroll, kopiera/övervaka Checkmark Checkmark
Delade koordinater mellan projekt Checkmark Checkmark
Revit Server Checkmark Checkmark
Delad vy Checkmark Checkmark

Simulering och analys

Områdesanalys Checkmark Checkmark
Flödesanalys Checkmark Checkmark
Analys av ventilations-, el- och vvs-system Checkmark Checkmark
Energioptimering för Revit Checkmark Checkmark
Ljusanalys med Autodesk-rendering Checkmark Checkmark
Solljusanalys Checkmark Checkmark
Ljusinsläpp- och skuggstudier Checkmark Checkmark
Analytisk konstruktionsmodell Checkmark Checkmark
Utforska resultat av konstruktionsanalys Checkmark Checkmark
Konstruktionsanalys Checkmark

Presentation och visualisering

Skissartade linjer Checkmark Checkmark Checkmark
Skuggor och omgivande skuggor Checkmark Checkmark Checkmark
Arkitektonisk höjdkurva Checkmark Checkmark Checkmark
Förskjutna element Checkmark Checkmark Checkmark
Realistiska vystilar Checkmark Checkmark Checkmark
Ortografiska vyer/perspektivvyer, genomgångar Checkmark Checkmark Checkmark
Mjuka linjer med kantutjämning Checkmark Checkmark Checkmark
Utjämningstillämpning Checkmark Checkmark Checkmark
Molnrendering Checkmark Checkmark Checkmark
Fotorealistiska material Checkmark Checkmark Checkmark
Rendering i produkten Checkmark Checkmark
Dekaler Checkmark Checkmark

Stöd och stabilitet

Automatisera uppdateringar och meddelanden Checkmark Checkmark Checkmark
Inkluderar servicepack, uppdateringar Checkmark Checkmark Checkmark
Certifierad maskinvarusupport Checkmark Checkmark Checkmark
Tillgänglig dedikerad telefonsupport Checkmark Checkmark Checkmark
Omfattande användarforum Checkmark Checkmark Checkmark
Handböcker, självstudier och utbildningscenter Checkmark Checkmark Checkmark
Tillgång till tidigare versioner Checkmark Checkmark Checkmark
Anpassade installationer för ditt företag Checkmark Checkmark Checkmark
Nätverksanvändning Checkmark Checkmark

Användargränssnitt

Anpassa meny- och menyfliksområdet Checkmark Checkmark Checkmark
Kontextkänsliga menyfliksområden Checkmark Checkmark Checkmark
Familjebibliotek Checkmark Checkmark Checkmark
Redigera, skriv ut logiska ritningsuppsättningar Checkmark Checkmark Checkmark
Läs in webbläsaren för Autodesk Family Checkmark Checkmark Checkmark
Skräddarsydd användarupplevelse Checkmark Checkmark

Dokumentation

2D-detaljlinjer, 2D-detaljkomponenter Checkmark Checkmark Checkmark
Ändringsspårning Checkmark Checkmark Checkmark
Måttsättning, märkning, attributinformation och text Checkmark Checkmark Checkmark
Fasning Checkmark Checkmark Checkmark
Planeringar, materialuttag Checkmark Checkmark Checkmark
Bilder med armeringsformer Checkmark Checkmark
Integrerad planering Checkmark Checkmark
Panelförteckningar Checkmark Checkmark
Tryckfallsrapporter för kanaler och rör Checkmark Checkmark
Vyfilter Checkmark Checkmark
Grafiska plintscheman Checkmark Checkmark

Interoperabilitet

DWG-, DXF-filformat Checkmark Checkmark Checkmark
Bilder (JPG, JPEG, BMP, PNG, TIFF) Checkmark Checkmark Checkmark
IFC Checkmark Checkmark Checkmark
DWG, DXF, DGN, DWF, DWFx Checkmark Checkmark Checkmark
Visualiseringar och bilder, FBX, NWC Checkmark Checkmark Checkmark
Rums-/ytrapporter, scheman Checkmark Checkmark Checkmark
Länkade Rhino 3DM- och FormIt AXM-filer Checkmark Checkmark
Importera, exportera PDF-filer Checkmark Checkmark
DGN, SketchUp, DWF-markering Checkmark Checkmark
Punktmoln Checkmark Checkmark
SAT, ADSK, gbXML, ODBC, familjetyper Checkmark Checkmark

Datahantering

Öppna och redigera alla Revit-filtyper Checkmark Checkmark Checkmark
Länka Revit-filer Checkmark Checkmark Checkmark
Markera och schemalägg element i länkade filer Checkmark Checkmark Checkmark
Kopiera/klistra in element från länkar Checkmark Checkmark Checkmark
Anpassa synligheten för länkade modeller Checkmark Checkmark
Arbeta med extern data Checkmark Checkmark

API:er och automatisering

Skapande design i Revit Checkmark Checkmark
Åtkomst till Autodesk App Store Checkmark Checkmark
Programvaruutvecklingspaket (SDK) Checkmark Checkmark
Tredje parts API-tilläggsprogram Checkmark Checkmark
Makron Checkmark Checkmark
Dynamo för Revit Checkmark Checkmark

Systemkrav

Processor
2,5–3 GHz
2,5–3 GHz
2,5–3 GHz
Microsoft Windows
10, 64-bitars
10, 64-bitars
10, 64-bitars
Apple macOS
Linux
Diskutrymme
30 GB
30 GB
30 GB
RAM
8–32 GB
8–32 GB
8–32 GB
Grafikkort
DirectX 11-kompatibel, Shader Model 5, min. 4 GB videominne
DirectX 11-kompatibel, Shader Model 5, min. 4 GB videominne
DirectX 11-kompatibel, Shader Model 5, min. 4 GB videominne
Webbläsare
Chrome
Chrome
Chrome