Funktioner i Navisworks 2023

Navisworks® Simulate och Manage hjälper projektteamen att leverera projekt på ett effektivt sätt. Navisworks Manage innehåller verktyg för identifiering av kollisioner och hantering av störningar. I programmet ingår även kärnfunktionerna i Navisworks Simulate, som kan användas för modellgranskning, kvantifiering och samordning.

Samordning

Upptäck kollisioner och samordna modeller

ENDAST NAVISWORKS MANAGE
Se kollisioner i sitt sammanhang med Clash Detective i Navisworks. Granska, inspektera och rapportera störningar (kollisioner) i en 3D-projektmodell med felintegrering i Autodesk Construction Cloud, Revit med mera.


Integrering av samordningsärenden

Identifiera och lös kostsamma byggbarhetsproblem snabbare. Visa, skapa och åtgärda fel i Modellsamordning i såväl Autodesk Construction Cloud som Autodesk BIM Collaborate Pro. (video: 3:24 min.)


Uppdaterad IFC-filläsare

Använd samma öppna källkod som i Revit för att hantera IFC-filer med förbättringar av hierarki-, Pset- och datafunktioner.


Stöd för fler än 60 filformat

Öppna och arbeta med en mängd olika CAD-filformat i ett enda program med omfattande funktionalitet.


Samordning med andra Autodesk-produkter

Öppna Navisworks-filer i Autodesk AutoCAD, Revit och ReCap Pro.


Navisworks + Point Layout

Lägg automatiskt till layoutpunkter i samordnade modeller. Importera, exportera och jämför direkt i Navisworks. (video: 1:03 min.)


Modellgranskning

Sammanställ data till en enda modell

Kombinera design- och konstruktionsdata i en och samma modell.


Modellsimulering och animering

Länka animerade modellobjekt till dina byggplaner för att skapa projektsimuleringar av hög kvalitet. Animera slutförandet av arbetsuppgifter, påfyllning och användning av lagervaror samt infarter till byggarbetsplatsen.


Projektgranskning av hela teamet

Sammanställ data som skapats av team från olika branscher för att kunna utforska och granska komplexa modeller i realtid.


Publicera och dela NWD- och DWF-filer

Publicera modeller i distribuerbara filformat med detaljerad designinformation.


Mätverktyg

Gör snabba mätningar mellan punkter med hjälp av ytor, fästbeteenden, axellåsningar och snabbzoomning.


Verktyg för rödlinjemarkering

Få mer kontroll och ökad precision när du lägger till rödlinjemarkeringar.


Kvantifiering

Integrerad kvantifiering av uttag

Mät upp linjer, områden och antal med 2D- eller 3D-uttag istället för att utföra manuella beräkningar.


Kvantifiering utifrån PDF-dokument

Spåra befintlig geometri i ett PDF-dokument i 2D (till exempel en planritning) och skapa uttag automatiskt.


Navisworks + Assemble

Hämta modeller från Navisworks till Assemble för användning vid beräkning, projektering eller andra arbetsflöden. (video: 53 sek.)


Modellsimulering och visning

5D-projektschemaläggning

Simulera byggplaner och logistik i 5D.


Funktioner för verklighetstrogen återgivning

Arbeta med förbättrad punktmolnsintegrering för att upptäcka och verifiera kollisioner och byggnationer. Använd Autodesk ReCap Pro tillsammans med utrustning för bild- och laserskanning för att göra fältmätningar och identifiera fysiska föremål och befintliga förhållanden på byggarbetsplatsen.


Fotorealistisk modellrendering

Skapa snygga 3D-animationer och -bilder.


Molnrendering

Skapa renderingar av hela projektmodeller som sedan kan lagras och delas via molnet.


Navigering i realtid

Utforska en integrerad projektmodell medan den byggs.


Appearance Profiler

För ökad tydlighet kan du färglägga projektmodellerna baserat på deras egenskaper och sedan tillämpa dessa på hela projektet.