Viktiga funktioner i Maya

Från fantastiska varelser och svepande landskap till sekvenser med explosiva fältslag. Den Oscarsvinnande verktygsuppsättningen från Maya är det självklara valet när du ska skapa realistiska karaktärer och världar.

Skådespelare från Barbie dansar disco

Modellering

Skapa 3D-rekvisita, miljöer och karaktärer med kraftfulla modelleringsverktyg för polygoner och NURBS.

Riggning och animering

Ge karaktärerna liv med funktioner som keyframing, icke-linjär animering och motion capture-animering.

Simulering och effekter (Bifrost)

Skapa fysiskt korrekta simuleringar och effekter som explosioner och havsytor med Bifrost.

Utveckling av utseende

Skapa procedurella material i flera verktyg med LookdevX, ett plugin-program för materialutveckling.

Rendering

Se scenförändringar i realtid, inklusive belysning och material, med integreringen av Arnold-renderaren.

OpenUSD-arbetsflöden

Förbättra samarbetet med integrerade öppna standarder som OpenUSD (Universal Scene Description).

Pipeline

Effektivisera dina verktyg med skript och plugin-program som Unreal Live Link.

Fler funktioner i Maya

Modellering

Smart extrudering

Extrudera ytor på ett nät på ett flexibelt och förutsägbart sätt som minimerar manuell rensning av den geometri som uppstår.


Polygonmodellering

Skapa 3D-modeller med geometri baserad på hörn, kanter och ytor.


NURBS-modellering

Konstruera 3D-modeller från geometriska primitiver och ritade kurvor.


UV-redigering och verktygsuppsättning

Visa och redigera UV-texturkoordinater för polygoner, NURBS och indelningsytor i en 2D-vy.


Skulpteringsverktyg

Mer intuitiv och konstnärlig skulptering och formning av modeller.


Riggning och animering

Keyframinganimering

Animera objekt eller skelett genom att sätta in markörer (nycklar) för att indikera tid och position.


Deformerare

Lägg till deformeringseffekter till dina karaktärer och objekt för att justera deras utseende och förbättra animeringen.


Motion capture-animering

Skapa animering i Maya med hjälp av system för motion capture (eller ”mocap”).


Skelett

Positionera och animera modeller med hierarkiska, ledade strukturer som kallas skelett.


Skinning

Bind en modellerad yta till ett skelett med mjuk, stel och indirekt skinning.


Retargeting

Med HumanIK kan du enkelt ändra målet för animeringen mellan karaktärer med olika storlek, proportioner och skeletthierarki.


Time Editor

Skapa och redigera animeringssekvenser med valfritt objekt eller attribut i Maya som kan användas för keyframing.


Icke-linjär animering

Montera animering i sekvenser som du kan ordna om och redigera, som filmklipp i en icke-linjär redigerare.


Graph Editor

Se en grafisk representation av interpolation mellan animeringsnycklar som du kan ändra.


Cachad uppspelning

Se ändringar som gjorts av din animering utan behov av att skapa en playblast.


Simulering och effekter (Bifrost)

Simulering och effekter

Leverera effekter med naturligt utseende i form av t.ex. snö, partiklar eller vågor med Aero-, MPM-, Particles- och BOSS-system. (video: 5 sek.)


Spridning och instansiering

Skapa storskalig komplexitet när du bygger världar eller dekorerar scener med uttrycksfulla spridnings- och instansieringsverktyg.


Användningsklara mallar

Få tillgång till en mängd färdiga sammansättningar och grafer att använda som utgångspunkt när du skapar egna effekter.


Geometrinoder

Arbeta på den lägsta nivån av nätskapande, organisera med komponenttaggar och skapa geometri inuti Bifrost Graph.


Procedurell USD

Sammanställ, organisera och redigera USD-element icke-destruktivt med flexibiliteten hos Bifrost Graph.


Utveckling av utseende

LookdevX

Bygg material som fungerar i flera renderare med LookdevX, Autodesks plugin-program för separat framställning för Maya, som stöds av OpenUSD.


LookdevX Graph Editor

Visa, framställ och redigera material i Maya-geometrin i en enda nodbaserad visuell programmeringsmiljö.


Inbyggd framställning av USD- och MaterialX-material

Använd inbyggda USD- och MaterialX-skuggningsgrafer samtidigt i samma Maya-session.


MaterialX-datastrukturer

Automatiska strukturer för MaterialX-stack- och dokumentdata låter dig använda MaterialX på ett bekvämt sätt i ditt dagliga arbete.


Färghantering

Lita på färgernas exakthet med färghanteringsdata som är noggrant inbäddade i USD-filer och styrs av Mayas inställningar för färghantering.


Arnold-integrering

Fördjupa dig i mer avancerad grafik med de integrerade Arnold-skuggningsgraferna.


Rendering

Integrerad Arnold-renderare

Använd Arnold Render View för att visa scenförändringar i realtid, inklusive belysning, material och kameror.


Skuggare

Skapa och använd ett stort urval av material med Arnold-skuggare i Maya som standardyta, distans eller toon shader.


GPU- och CPU-rendering

Använd Arnold för produktionsrendering på både CPU och GPU.


Kameror

Simulera effekten av exponering, brännvidd, bländarstorlek med mera med kameror inklusive cylindrisk och fisheye-kamera.


Ljussättning

Välj bland flera ljusinställningar för att simulera belysning i en scen med effektiva tekniker som global ljusprovtagning.


Avbrusning

Minska bruset snabbt och bevara detaljer i renderade bilder med avbrusningsalternativ som OptiX-funktionen för avbrusning.


Färghantering

Se korrekta förhandsgranskningar av slutliga färger i vyporten och Render View med OpenColorIO v2.


Arnold USD

Använd Arnold inom USD-baserade arbetsflöden i produktionsscenarier för effektivt flöde av 3D-data.


OpenUSD-arbetsflöden

Blixtsnabbt

Läs in och redigera enorma datauppsättningar på några sekunder med OpenUSD i Maya.


Sömlös import och export

Importera USD-data som Maya-data och exportera Maya-data som USD-data.


Snabba förhandsgranskningar

Se snabba förhandsgranskningar av USD-scenstrukturer med hjälp av fönstret för hierarkivyer.


Inbyggt stöd för OpenUSD

Arbeta med USD-data direkt i vanliga Maya-redigerare som Outliner, Attribute Editor och Channel Box.


OpenUSD i vyporten

Se USD-data bredvid Maya-data i vyporten.


Öppen källa och kan anpassas helt

Mayas USD-plugin finns tillgänglig som ett projekt med öppen källkod så att studior kan anpassa den som de vill.


Pipeline

Unreal Live-länkning

Strömma animeringsdata från Maya till Unreal Engine i realtid. Det låter dig arbeta med karaktärselement i Maya medan du ser en förhandsgranskning i Unreal.


Skript

Skapa Maya-skript och skriv plugin-program med Python 3.


Scenmontering

Skapa stora, komplexa världar utan att arbetsflödet blir långsammare.


Anpassning

Anpassa gränssnittet, snabbtangenterna, sökningen och mycket mer för att skräddarsy Maya efter dina preferenser och ditt arbetsflöde.


Hanterare för plugin-program

Identifiera och hantera enkelt plugin-program som lästs in i Maya.


Adobe Live-länkning

Visa och uppdatera scener i Maya och Adobe After Effects samtidigt.


Integration med Flow Production Tracking

Få åtkomst till verktyg för produktionshantering direkt i Maya med en prenumeration på Flow Production Tracking (tidigare ShotGrid).