Autodesk Formas miljöpåverkansanalys för arkitekter

 Tillgänglig för prenumeranter på AEC Collection eller Autodesk Forma.

Upptäck Autodesk Formas analysverktyg

Autodesk Forma underlättar för arkitekter med omfattande och lättanvända analyser av miljöpåverkan för sannolikhetsstudier och konceptdesign. Utforska koncept och optimera livskvalitet och hållbarhet.

Översikt över analyser i Forma

Områdesanalys

Förstå hur områdesmått som är relevanta för din arbetsplats fungerar och utvärdera hur beslut påverkar ditt projekts omfattning.

 


Analys av soltimmar

Utvärdera solexponeringen i ditt område genom att utvärdera soltimmar vid olika punkter på marken eller fasaden för olika datum.

 


Analys av potentiellt dagsljus

Se till att ditt projekt uppfyller kraven på dagsljus genom att identifiera och omdesigna områden med otillräckligt eller för mycket dagsljus.

 


Vindanalys

Använd detaljerad eller snabb vindanalys för att utvärdera hur byggnadens massa påverkas av vindförhållandena på platsen.

 


Mikroklimatanalys

Förbättra termisk komfortnivå för utomhusytor med hjälp av analysresultat som bygger på information om sol, vind och lokala väderdata.

 


Inbyggd koldioxidanalys (i den tekniska förhandsgranskningen)

Mät den totala koldioxidpåverkan från byggnader och arbeta för att uppnå koldioxidmål med hjälp av iterativa design- och parameterändringar.  

 


Bulleranalys (beta)

Utvärdera områdets bullerförhållanden från järnväg och väg med snabb eller detaljerad bulleranalys och bedöm hur designbeslut kan påverka bullerminskningen.

 


Solenergianalys (beta)

Identifiera ett områdes årliga solenergipotential och optimala placering av paneler, och förfina designbeslut för att uppfylla hållbarhetsmålen.

 


Analystillägg

Utöka Forma-funktionerna genom att använda Forma API för att skapa egna, anpassade analystillägg.

 


Total koldioxidanalys för arkitekter

Skapa för en mer hållbart byggd miljö

Använd en kombination av verktyg för koldioxidanalys i Forma och Insight for Revit för att optimera koldioxidutsläpp från byggnaden och under drift, från koncept till detaljerad byggnadsdesign. Tillgänglig i AEC Collection.

Spara med Autodesk Forma i AEC Collection*

* Jämfört med köp av medföljande produkter separat

AEC Collection innehåller ett kostnadseffektivt paket med CAD-, BIM- och molnprogram för dem som arbetar med design, konstruktion, byggnation och tillverkning. Spara pengar på Forma, Revit, AutoCAD med flera i AEC Collection jämfört med fristående.



Kom igång med Formas analys idag

Tillgänglig som en del av AEC Collection eller som fristående prenumeration.