Inicjatywa firmy Autodesk

PRZYSZŁOŚĆ PRACY

Firma Autodesk dokłada starań, aby pomagać klientom, społecznościom i pracownikom odnosić sukcesy w dobie automatyzacji.

Automatyzacja i przyszłość pracy

Firma Autodesk uważa, że technologia automatyzacji, w tym sztuczna inteligencja, jest potrzebna firmom i społeczeństwom do sprostania wymaganiom rosnącej i coraz bardziej zurbanizowanej populacji świata. Zmiany technologiczne niosą niepewność — firma Autodesk chce pomóc pracownikom dostosować się do nowych warunków i rozwijać się w nich. Uważamy, że pracownicy odnoszą sukces, przyjmując postawę ciągłego uczenia się oraz zdobywania najbardziej pożądanych umiejętności i najbardziej przydatnych stanowisk.

Przygotowanie się na nadejście przyszłości pracy

Firma Autodesk inwestuje w klientów, prowadząc szkolenia i opracowując technologie, aby pomóc pracownikom zdobywać nowe kwalifikacje i poświadczenia zawodowe, współpracować przy użyciu narzędzi do automatyzacji oraz rozwijać kariery z wykorzystaniem nowych, ekscytujących metod.

Poświadczenia Autodesk

Branże szybko ewoluują — szkolenia firmy Autodesk umożliwiają pracownikom dotrzymanie im kroku. Dzięki naszym sprawdzonym w branży certyfikatom pracownicy zdobywają kwalifikacje zapewniające im stabilność zatrudnienia, a pracodawcy są zawsze o krok przed konkurencją.

Nauka wewnątrzproduktowa

Nowe technologie przyszłości to połączenie mocy algorytmów z rozwiązującymi problemy spostrzeżeniami użytkowników. Firma Autodesk opracowuje nowe sposoby łączenia sztucznej i ludzkiej inteligencji — dla sukcesu klientów.

Technologia przyszłości pracy dla wszystkich

Firma Autodesk współpracuje ze start-upami oraz organizacjami handlowymi, edukacyjnymi i rządowymi, aby zwiększyć zdolność adaptacyjną pracowników. Inwestujemy w rozwiązania i zasady, które pomagają prosperować pracownikom i pracodawcom.

 • Organizacje non profit i start-upy

  Autodesk Foundation zapewnia finansowanie takim organizacjom jak ISAIC i Zinc oraz wspiera je w pokonywaniu wyzwań systemowych związanych z kadrą pracowniczą.

 • Studenci i wykładowcy

  Firma Autodesk zapewnia dostęp do technologii i materiałów szkoleniowych, które pomagają studentom i wykładowcom w zdobywaniu i nauczaniu pożądanych umiejętności.

 • Wykwalifikowane związki

  Firma Autodesk wspiera programy wykwalifikowanych związków zawodowych obejmujące szkolenie, testowanie i certyfikowanie członków w szybko rozwijających się obszarach w Stanach Zjednoczonych.

 • Wsparcie organizacji rządowych

  Solidna ekonomia zaczyna się od integracji pracy. Polityka firmy Autodesk skupia się na zapewnieniu pracownikom rozwoju w obliczu ewolucji pracy.

Monitorowanie trendów międzybranżowych

Współpracujemy z analitykami branżowymi, aby obserwować trendy, które na nowo kształtują sposób pracy. Przeczytaj najnowsze raporty, aby Twoi pracownicy mogli odnosić sukcesy na szybko zmieniającym się rynku.

Wypełnienie luki w kwalifikacjach

Firma Monitor Deloitte analizuje, jak wypełnić lukę między podażą a popytem na nowe kwalifikacje na wciąż ewoluującym rynku.

Czy region Azji i Pacyfiku jest gotowy na przyszłość pracy?

Dowiedz się, jak zmienia się rynek pracy w regionie Azji i Pacyfiku oraz jak się przygotować na nowe, z raportu firmy Deloitte Access Economics.

Przyszłość pracy w krajach Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu

W Europie i Afryce trwa przedefiniowywanie pracy — RPA rzuca światło na to, jak pracownicy i pracodawcy mogą przygotować się na nowe.

Automatyzacja i zmieniająca się gospodarka

Dowiedz się, jak polityka i sektor publiczny mogą wspierać nową erę automatyzacji: przeczytaj poniższe zalecenia Aspen Institute.

Inwestowanie w pracowników

Wspierając integracyjną kulturę oddziaływania i godziwej pracy, firma Autodesk oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego i technicznego, które pomagają naszym pracownikom dostosować się do wciąż ewoluujących miejsc pracy.

Różnorodność i poczucie przynależności

Firma Autodesk dokłada starań, aby tworzyć zróżnicowane i integracyjne miejsca pracy — tak będzie i w przyszłości. Różnorodność jest źródłem pomysłowości, kreatywności i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw. Im bardziej zróżnicowani pracownicy, tym większa innowacyjność produktów i rozwiązań dla naszych klientów.

Nauka i rozwój

Inwestujemy w pracowników przyszłości. Nasza ocena umiejętności z 2020 roku pomogła nam zrozumieć luki w zakresie umiejętności technicznych i behawioralnych — wytyczyła ścieżkę rozwoju kwalifikacji naszych pracowników umożliwiających im budowanie znaczącej kariery w firmie Autodesk.

Spostrzeżenia i prognozy kierownictwa dotyczące przyszłości pracy

Poznaj bezpośrednie opinie przedstawicieli kadry kierowniczej firmy Autodesk dotyczące najważniejszych trendów branżowych i dowiedz się, jak wspieramy pracowników, biznes oraz społeczeństwo.

Dyrektor generalny firmy Autodesk Andrew Anagnost rozmawia z Andym McAfee'm z uniwersytetu MIT o technologii, zrównoważonym rozwoju, talencie, dzisiejszym pejzażu firm technologicznych i książce McAfee'ego pt. Więcej za mniej.

Obejrzyj rozmowę (angielski)

Dyrektorka marketingu firmy Autodesk Lisa Campbell wyjaśnia, jak nowy program certyfikacyjny firmy pomaga obecnym pracownikom przygotować się na nadejście ery automatyzacji.

Przeczytaj artykuł

Podczas rozmowy z magazynem Fortune India Rajeev Mittal, dyrektor zarządzający firmy Autodesk w Indiach, omawia przyszłość technologii, automatyzacji i niezależności Indii.

Przeczytaj artykuł

Starszy dyrektor firmy Autodesk odpowiadający za innowacje Joe Speicher analizuje nowe sposoby wypełniania luk w kwalifikacjach w branżach wytwórczej i budowlanej wykraczające daleko poza typowe przekwalifikowywanie pracowników.

Obejrzyj film