Autodeskin aloitteesta

TYÖN TULEVAISUUS

Autodesk on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan, yhteisöjä ja työntekijöitä menestymään automaation aikakaudella. 

Automaatio ja työn tulevaisuus

Autodesk uskoo, että automaatiotekniikoita ja tekoälyä tarvitaan, jotta yritykset ja yhteiskunnat voivat vastata kasvavan ja kaupungistuvan väestön tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Tiedämme, että teknologinen murros aiheuttaa myös haasteita – ja Autodeskille on tärkeää voida auttaa työntekijöitä sopeutumaan ja menestymään. Uskomme, että työntekijät onnistuvat omaksumalla jatkuvan oppimisen periaatteen, hankkimalla kysytyimmät taidot ja hakeutumalla mielenkiintoisimpiin tehtäviin.

Tulevaisuuden työtapoihin valmistautuminen

Autodesk investoi asiakkaisiinsa kehittämällä koulutuksia ja tekniikoita, joiden avulla työntekijät voivat oppia uusia taitoja, pätevöityä ammattialallaan ja edistää uriaan käyttämällä automaatiotyökaluja uusilla ja mielenkiintoisilla tavoilla.

Autodeskin sertifiointikoulutukset

Toimialat kehittyvät nopeasti, ja Autodesk-koulutusten avulla työntekijät voivat pysyä vauhdissa mukana. Alalla hyväksyttyjen sertifiointiemme kautta työntekijät voivat varmistaa osaamisensa ja työnantajat kilpailukykynsä myös tulevaisuudessa.

Tuotteensisäinen oppiminen

Lupaavat uudet tekniikat yhdistävät algoritmien tehon ja ihmisten ongelmanratkaisutaidot. Autodesk kehittää uusia tapoja yhdistää tekoäly ja inhimillinen älykkyys – tavoitteena auttaa asiakkaitamme menestymään.

Työtä helpottavat tekniikat kaikkien saataville

Autodesk tekee yhteistyötä aloittelevien yritysten sekä kaupan, koulutuksen ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa työvoiman sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Investoimme ratkaisuihin ja käytäntöihin, jotka auttavat työntekijöitä ja työnantajia menestymään työssään.

 • Järjestöt ja aloittelevat yritykset

  Autodesk Foundation tarjoaa rahoitusta, joka auttaa esimerkiksi ISAIC:n ja Zincin kaltaisia organisaatioita ratkaisemaan työnteon rakenteellisia haasteita.

   

 • Opiskelijat ja opettajat

  Autodesk tarjoaa teknologia- ja oppimissisältöjä opiskelijoille ja opettajille, jotta nämä voivat hankkia ja opettaa vaadittuja taitoja. 

 • Ammattialat

  Autodesk tukee ammattiliittojen kanssa toteutettuja ohjelmia jäsenten kouluttamiseksi, testaamiseksi ja sertifioimiseksi nopeasti kasvavilla aloilla kaikkialla Yhdysvalloissa.

 • Julkishallinnon edistävät toimenpiteet

  Vahva talous alkaa osallistavasta työstä. Autodeskin tavoitteena on varmistaa työntekijöiden menestyminen työskentelytapojen kehittyessä.

Suuntausten seuraaminen eri toimialoilla

Teemme yhteistyötä alan analyytikoiden kanssa seurataksemme trendejä, jotka muuttavat toimintatapojamme. Lue viimeisimmät raportit ja auta työntekijöitäsi onnistumaan työssään nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Uusien taitojen kysyntä ja tarjonta

Monitor Deloitte tutkii, miten uusien taitojen kysynnän ja tarjonnan välinen ero voidaan kuroa umpeen jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla.

Onko APAC-alue valmiina tulevaisuuden työskentelytapoihin?

Lue Deloitte Access Economics -raportti ja ota selvää, miten työtavat muuttuvat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja miten voit valmistautua tähän muutokseen.

Työn tulevaisuus EMEA-alueella

Työtä määritellään uudelleen kaikkialla Euroopassa ja Afrikassa, ja RSA kuvailee, mitä työntekijät ja työnantajat voivat tehdä valmistautuakseen.

Automaatio ja muuttuva talous

Selvitä, miten julkinen sektori voi tukea uutta automaatiota: Lue nämä Aspen-instituutin suositukset.

Työntekijöihimme investoiminen

Autodesk edistää osallistavaa työskentelykulttuuria ja työntekijöiden tasapuolista kohtelua sekä tarjoaa monipuoliset ammatillisen ja teknisen kehittymisen mahdollisuudet. Näin voimme auttaa työntekijöitämme sopeutumaan jatkuvaan muutokseen työelämässä. 

Monimuotoisuus ja yhteenkuuluvuus

Autodesk on sitoutunut monimuotoisen ja osallistavan työpaikan kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa. Monimuotoisuus synnyttää uusia ideoita, luovia ratkaisuja ja liiketoiminnan kasvua, ja monimuotoinen työyhteisö merkitsee innovatiivisia tuotteita, ratkaisuja ja kokemuksia asiakkaillemme. 

Oppiminen ja kehittyminen

Investoimme tulevaisuuden työvoimaan. Vuonna 2020 tekemämme ammattitaidon arviointi auttoi meitä ymmärtämään sekä teknisen että työskentelytapoihin liittyvän osaamisen aukkoja yrityksessämme.

Kiinnostavaa pohdintaa ja johtajien näkemyksiä tulevaisuuden työskentelytavoista

Kuule alan tärkeimmistä suuntauksista suoraan Autodeskin johtajilta ja opi, kuinka Autodesk tukee työntekijöitä, yrityksiä ja yhteisöjä.

Autodeskin pääjohtaja Andrew Anagnost haastattelee MIT:n Andy McAfeeta laaja-alaisesti niin tekniikoista, kestävistä työelämän toimintatavoista, henkilökohtaisten taitojen merkityksestä kuin nykypäivän teknologiayritysten toimintakentästä ja McAfeen kirjasta More from Less.

Katso haastattelu (englanniksi)

Autodeskin markkinointijohtaja Lisa Campbell kertoo, kuinka yrityksen uusi sertifiointiohjelma auttaa nykypäivän työntekijöitä valmistautumaan automaation aikakauteen.

Lue artikkeli

Fortune India -lehden haastattelussa Autodeskin Intian toimintojen johtaja Rajeev Mittal puhuu teknologiakentän ja automaation tulevaisuudesta sekä siitä, miten Intia voi tässä asiassa olla omavarainen.

Lue artikkeli

Autodeskin innovaatiojohtaja Joe Speicher tutkii uusia valmistus- ja rakennusteollisuuden osaamisvajeita korjaavia tapoja, jotka ovat perinteisiä uudelleenkouluttamismenetelmiä mielekkäämpiä.

Katso video