Proměňte týmovou spolupráci k nepoznání

Propojte lidi, projekty i data s digitální realizací projektů – udržíte krok s děním v oboru a podpoříte hybridní formu práce.

Co je digitální realizace projektů?

Digitální realizace projektů tkví v interaktivním způsobu práce – jde o další krok na cestě k plné digitální transformaci. Spočívá v propojení lidí, dat a procesů v celém životním cyklu projektu pomocí společného datového prostředí v cloudu.

 

Při digitální realizaci projektů se živá data od různých profesí (např. BIM či GIS data) průběžně ukládají do jednoho centrálního úložiště. Plánování, spolupráce na návrzích, řízení projektu a výstavby, provoz – všichni zúčastnění mají k projektu přístup v reálném čase a mohou odkudkoliv spolupracovat s ostatními.

 

Centrální zdroj dat otevírá dveře automatizaci a mezioborové spolupráci, čímž zvyšuje přesnost, propojuje globální týmy a šetří čas.

 

A to nejlepší? Metoda je ozkoušená, přináší výsledky a můžete s ní začít hned teď.

 

Propojte všechny zúčastněné skrze centrální zdroj dat

Při digitální realizaci se veškerá projektová data ukládají do interaktivních 3D modelů a integrované dokumentace. Všichni tak mají dokonalý přehled o stavu projektu a jednotlivé profese v každé fázi vycházejí z totožných podkladů.

Software pro společné vytváření, spolupráci a koordinaci návrhů v cloudu určený architektonickým, konstruktérským a stavebním týmům. Verze Pro umožňuje spolupráci v aplikacích Revit, Civil 3D a AutoCAD Plant 3D kdykoli a odkudkoli.


Správa projektových informací ve společném cloudovém datovém prostředí


Výkonné nástroje BIM a CAD pro projektanty, konstruktéry a dodavatele, včetně aplikací Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma a dalších produktů


Komplexní software pro správu terénu a projektů, který poskytuje širokou, bohatou a propojenou sadu nástrojů pro stavitele.


Digitální realizace projektů je pro každého

Posouváme obor kupředu

S lepšími nástroji lépe udržíte krok s děním v oboru. Digitální realizace projektů přináší architektonickým firmám lepší koordinaci, sledovatelnou historii projektu, spokojenost klientů a hmatatelnou návratnost investic.

Image courtesy of Orms Designers & Architects

people

Nové možnosti v reálném čase

Efektivní spolupráce je klíčem k úspěchu projektu – a to znamená mít přístup ke správným datům ve správný čas. Digitální realizace projektů umožňuje MEP a stavebním inženýrům spolupracovat v reálném čase. Propojená data, procesy a týmy znamenají lepší koordinaci, méně konfliktů a přepracování a lepší prostředí.

city

Propojte všechny zúčastněné skrze centrální zdroj dat

Digitalní realizace projektů umožňuje stavebním inženýrům upřednostňovat kvalitu návrhu, spolupracovat napříč týmy a funkcemi a zvyšovat spokojenost zainteresovaných stran. Inženýři mohou navrhovat a přijímat informovaná rozhodnutí odkudkoli a spolupracovat v reálném čase prostřednictvím cloudových řešení. Získejte přístup ke správným datům ve správný čas, to vše díky digitálnímu realizaci projektu.

tube

Cesta k odolnosti a udržitelnosti infrastruktury

Péče o odolnou a udržitelnou infrastrukturu začíná převzetím odpovědnosti za účelné vlastnictví. Zavedení digitálních projektů přináší inteligentnější koordinaci, sledovatelný a transparentní vývoj projektu a lepší zapojení zúčastněných stran v cloudovém společném datovém prostředí v průběhu celého životního cyklu.

Objevte výhody digitální realizace projektů

Propojení týmů

Všichni zúčastnění spojí síly a spolupracují v reálném čase – zefektivní se tak revize i realizace projektu obecně.

 

Řízení projektových rizik

Sofistikované nástroje pro analýzu změn pomáhají minimalizovat chyby při navrhování, které by vedly k drahým a časově náročným opravám.

 

Standardizace dat a procesů

Dosáhnete skutečné interoperability: sdílený pracovní prostor zajišťuje konzistentnost a umožňuje výměnu dat mezi profesemi i soulad procesů s ISO normami.

 

Digitální realizace projektů v praxi

Webinář: Přeneste realizaci projektů do cloudu

Poslechněte si, jak nástroje pro digitální realizaci projektů pomáhají lépe komunikovat a informovaněji se rozhodovat při spolupráci na dálku.

Nejčastější dotazy k digitální realizaci projektů

Co je digitální realizace projektů?

Digitálně realizovaný projekt se koncipuje, plánuje, navrhuje, staví a provozuje v interaktivním sdíleném prostředí v cloudu. Při digitální realizaci se živá data od různých profesí a z různých aplikací (např. BIM či GIS data) průběžně ukládají do jednoho centrálního úložiště. Tam k nim mají přístup všichni zúčastnění: investoři, architekti, projektanti, generální dodavatelé i řemeslníci. Propojením týmů, pracovních postupů a dat vám digitální realizace projektů pomůže zvýšit efektivitu, automatizovat repetitivní práci a zlepšit kvalitu dodávaných projektů.

Jak se digitální realizace projektu liší od integrovaného dodávky projektu?

Integrovaná dodávka projektu (IPD, z anglického integrated project delivery) je smluvní vztah mezi investorem, generálním dodavatelem a projekční firmou. Všichni zúčastnění při něm nesou a řídí rizika spojená s projektováním a výstavbou jako tým. IPD propojuje tým, který za realizaci projektu odpovídá.

 

Digitální realizace projektu je metoda spolupráce. Data z celého životního cyklu se při ní agregují ve sdíleném datovém prostředí v cloudu, kde mohou všichni zúčastnění spolupracovat v reálném čase. Digitální realizaci projektu lze využít mj. při IPD, má ale mnohem širší záběr.

Lze digitální realizaci projektů využít i při jiných metodách dodání?

Digitální realizaci projektů lze zavést v podstatě u libovolného projekčního či stavebního projektu, ať už je metoda realizace jakákoliv. Po předání projektu poslouží 3D modely a dokumentace k lepší správě a provozu objektu. 

 

Nástroje používané při digitální realizaci nejsou preskriptivní a poskytují velkou míru flexibility. Je jen na vás, jaké pracovní postupy, integraci dat, procesy a dokumentaci si podle potřeb konkrétního projektu či zakázky zvolíte.

Jak se liší integrovaná dodávka projektu a přístup design-build?

Jak integrovaná dodávka projektu (IPD), tak dodavatelský systém design-build patří mezi smluvní dohody, které definují odpovědnost za realizaci projektu a řízení rizik. Při metodě design-build uzavírá investor smlouvu s jediným subjektem vytvořeným projekční firmou a generálním dodavatelem. Tento subjekt přebírá odpovědnost za splnění požadavků smlouvy – musí též odhalit nesrovnalosti mezi předepsanými požadavky a standardy výkonnosti a nahlásit je vlastníkovi a dalším zúčastněným.

 

Při IPD uzavřou investor, architekt a generální dodavatel jedinou smlouvu, která rozděluje odpovědnost mezi všechny zúčastněné strany. Díky vymezení smluvního vztahu před zahájením projektu všichni dodavatelé, subdodavatelé a řemeslníci od počátku komunikují s vlastníkem. Mnohé smlouvy na integrovanou dodávku projektu zahrnují pobídky pro projekční a stavební týmy, které mají podpořit spolupráci, sladění cílů a štíhlé řízení výstavby.

 

Digitální realizace projektů dovede flexibilně podpořit integrovanou dodávku projektu, přístup design-build i další přístupy. 

Jaké jsou výhody integrované dodávky projektu oproti tradičním metodám zadávání zakázek?

Při tradiční realizaci projektu obvykle jednotlivé profese fungují odděleně – a stejně tak se zpracovávají i jednotlivé úkoly. Architekti pracují ve vlastním softwaru, konstruktéři ve svém. Poté data ve formě několika „vodopádů“ dotečou ke stavařům a řemeslníkům, kteří plány proměňují v realitu. Chyby, které se neodhalí při plánování, ale až na stavbě, zastaví práci a způsobí kaskádu změn a předělávek. Odděleně se řeší i revize, schvalování a správa dokumentace.

 

Integrovaná dodávka projektu se oproti tradičnímu přístupu mnohem více zaměřuje na spolupráci a efektivitu. Všichni zúčastnění si vyjasní, jak vypadá úspěšný projekt, společně přistupují k rizikům a odměnám a pracují paralelně, nikoliv postupně.

Který software od Autodesku digitální realizaci projektů podporuje?

Naším hlavním nástrojem pro digitální realizaci projektů je Autodesk BIM Collaborate Pro, který běží na platformě Autodesk Construction Cloud. Společně propojují ucelenou řadu aplikací pro architekturu, projektování, modelování a výstavbu do integrovaného interaktivního prostředí.

 

Zde je neúplný výčet nástrojů od Autodesku, které lze pro digitální realizaci projektů použít:

 

Které řešení pro realizaci projektů je pro mou organizaci ideální?

V architektuře a stavebnictví lze projekty řídit mnoha způsoby: od tabulek, e-mailů a sdílených disků až po cloudové služby, jako je Autodesk BIM Collaborate Pro, který agreguje data z pracovních nástrojů, systémů pro správu dokumentů a harmonogramů do jediného cloudového prostředí. Zajímá vás srovnání? Přečtěte si.

Čím se liší Autodesk Construction Cloud a Autodesk BIM Collaborate Pro?

Autodesk Construction Cloud je komplexní digitální platforma pro realizaci projektů, která spojuje několik modulů pro projektování a výstavbu do integrovaného řešení. Funguje jako centrální úložiště všech projektových dat a zefektivňuje pracovní postupy, čímž umožňuje spolupráci během celého životního cyklu projektu. Platforma obsahuje moduly pro projektové řízení, správu návrhů, plánování výstavby, řízení výstavby, řízení nákladů a další.

 

Autodesk BIM Collaborate Pro je cloudový nástroj, který se zaměřuje přímo na spolupráci a koordinaci při práci s BIM modely. BIM Collaborate Pro je balík modulů přístupných na platformě Autodesk Construction Cloud. Zahrnuje moduly Docs, Design Collaboration a Model Coordination. BIM Collaborate Pro umožňuje v reálném čase a ve společném datovém prostředí sdílet informace o projektu, což snižuje počet chyb a oprav a zajišťuje, že všichni pracují se skutečně aktuálními daty. BIM Collaborate Pro je řešení pro digitální realizaci projektů, které zlepšuje spolupráci a zajišťuje tak včasné dokončení projektů.

 

Sečteno a podtrženo: Autodesk Construction Cloud představuje komplexní řešení pro projektování a výstavbu v celém životním cyklu projektu, zatímco BIM Collaborate Pro se zaměřuje konkrétně na spolupráci a koordinaci při práci s BIM modely.

zobrazit více

Zanechte nám svůj kontakt a my se vám ozveme

Zástupce společnosti Autodesk vás bude kontaktovat, aby prodiskutoval vaši současnou technologii a jak vám můžeme pomoci. Výsledkem bude lepší správa návrhů, flexibilní využívání zdrojů, méně chyb a oprav a rychlejší realizace projektů.