Novinka od společností Autodesk a Epic Games

Vytvářejte vynikající vizualizace pomocí nástroje Twinmotion pro Revit.

Twinmotion pro Revit je k dispozici v rámci předplatného aplikace Revit a umožňuje do pracovních postupů modelování, vizualizace a výroby BIM přidat rendrování v reálném čase.

Obrázek byl vykreslen v aplikaci Twinmotion a je ve vlastnictví společnosti Epic Games

Přehled nástroje Twinmotion pro Revit (videofilm: 48 s) Animace vykreslená v nástroji Twinmotion.

Vizualizace v reálném čase oživí vaše nápady

Twinmotion pro Revit umožňuje vytvářet scény, animace a prostředí AR/VR, jež vyprávějí příběh vašeho návrhu. Propojení s okamžitou automatickou synchronizací mezi modelem aplikace Revit a nástrojem Twinmotion vám pomůže přidávat graficky dokonalé vizualizace.

Proč používat Twinmotion pro Revit?

Více zakázek

Ohromte klienty nezapomenutelnými návrhy, které prezentují vaši odbornost, značku a praktické zkušenosti.

Spolupracuje efektivněji

Protože jeden obrázek vydá za tisíc slov, nástroj Twinmotion pro Revit může projektovým týmům pomoci s kompletnějším revidováním návrhů.

Budujte svou pověst

Vysoce kvalitní vizualizace a prostředí AR/VR dodají vašim návrhům na odvážnosti, eleganci a inovativnosti.

Vyzkoušejte Twinmotion pro Revit ještě dnes

Zdroje informací o aplikaci Twinmotion pro Revit

Podívejte se na Twinmotion v akci

Vizualizace architektury v aplikaci Revit

Podívejte se na přehled nástrojů aplikace Revit pro architektonické vizualizace včetně ukázky nástroje Twinmotion pro Revit.

 

Vizualizace návrhů stavební infrastruktury v aplikaci Revit

Podívejte se, jak mohou stavební inženýři pomocí nástroje Twinmotion pro Revit lépe prezentovat záměr návrhu a jeho vliv na infrastrukturní projekty.

V tomto kurzu Autodesk University se dozvíte, jak můžete pomocí nástroje Twinmotion pro Revit rychle iterovat a zjednodušovat pracovní postupy vizualizace.

 

Nejčastější dotazy

Co je Twinmotion pro Revit?

Twinmotion pro Revit spojuje funkce fotorealistické vizualizace z nástroje Twinmotion přímo s návrhem z aplikace Revit a prostředím koordinace BIM založeným na 3D modelu. Twinmotion pro Revit lze spustit přímo z pásu karet aplikace Revit a data BIM je možné synchronizovat z aplikace Revit do aplikace Twinmotion, abyste mohli vytvářet vysoce kvalitní vizualizace, statické snímky a animace.

Jak mohu získat Twinmotion pro Revit?

Twinmotion pro Revit je k dispozici v rámci všech předplatných aplikace Revit včetně AEC Collection a předplatných pro vzdělávání, a to prostřednictvím nabídky Autodesk Flex, případně prostřednictvím zkušební verze aplikace Revit. Přejděte na stránku se všemi produkty a službami společnosti Autodesk a přihlaste se. Najděte dlaždici Twinmotion pro Revit. Na dlaždici klikněte na tlačítko Přejít a budete přesměrováni na stránku stažení softwaru. Poté bude nutné přijmout smlouvu EULA a stáhnout instalační program softwaru. Řiďte se uvedeným postupem. Podrobné informace o tom, jak získat nástroj Twinmotion pro Revit, najdete na stránkách podpory společnosti Autodesk (angličtina).

Jak Twinmotion spolupracuje s aplikací Revit?

Twinmotion pro Revit přináší do pracovních postupů BIM vizualizaci v reálném čase. Twinmotion pro Revit umožňuje vytvářet vysoce kvalitní obrázky, panoramata, standardní nebo 360° VR videa a interaktivní prezentace z dat návrhů. Díky funkci Přímé připojení a možnosti otevírat pohledy z aplikace Revit v nástroji Twinmotion se změny provedené v aplikaci Revit v reálném čase projevují v nástroji Twinmotion.

Model aplikace Revit lze odeslat do aplikace Twinmotion pomocí příkazů aplikace Datasmith Exporter pro aplikaci Revit, které jsou součástí aplikace Revit 2024. V navrhování a vizualizaci pak lze pokračovat v aplikaci Twinmotion. V průběhu práce s modelem aplikace Revit lze změny synchronizovat zpět do aplikace Twinmotion a aktualizovat návrh podle nejnovějších změn v aplikaci Revit.

 

Další informace o vizualizaci modelů z aplikace Revit pomocí nástroje Twinmotion naleznete v tématu Vizualizace pomocí nástroje Twinmotion v nápovědě k produktu Revit.

Jak architekti používají Twinmotion pro Revit

Architekti používají Twinmotion pro Revit k tomu, aby svým nápadům a návrhům vdechli život. Díky jednoduché synchronizaci z aplikace Revit do nástroje Twinmotion mohou vytvářet působivý vizuální obsah a scény, které prezentují jejich nápady. Mezi obvyklé způsoby využití nástroje Twinmotion pro Revit v oblasti architektury patří zobrazování a simulace záměru návrhu pomocí vizualizací, statických snímků, imerzivních prostředí AR/VR a animací a dále koordinace zainteresovaných stran a dat návrhu nebo vytváření marketingových materiálů a interaktivních prezentací, které pomáhají získat více zakázek. Architekti používají Twinmotion pro Revit k vizualizaci architektonických návrhů, návrhů v souladu s životním prostředím, urbanistických návrhů, interiérů atd.

Jak se Twinmotion pro Revit používá pro účely infrastrukturních projektů?

Twinmotion pro Revit pomáhá projektantům a inženýrům sdělovat záměr návrhu infrastrukturních projektů. Díky synchronizaci dat BIM infrastrukturních projektů z aplikace Revit do kreativního prostředí nástroje Twinmotion lze vykreslovat a animovat infrastrukturní projekty, jež lépe vizualizují návrhové faktory, jako jsou provoz v dopravních koridorech, pohyb chodců v dopravních centrech, osvětlení a mnohem více. Pokud to chcete vidět v akci, zhlédněte webinář na vyžádání s názvem „Vizualizace návrhu stavební infrastruktury v nástroji Twinmotion“ (angličtina).

Mohu importovat soubor aplikace Revit do nástroje Twinmotion?

Pomocí příkazu Přímé připojení v nástroji Twinmotion pro Revit lze odeslat data souboru z 3D pohledu aplikace Revit přímo do nástroje Twinmotion, abyste je mohli vizualizovat. Tato funkce propojení v reálném čase synchronizuje data aplikace Revit s nástrojem Twinmotion a zajišťuje, že se změny modelu provedené v aplikaci Revit projeví v kreativním prostředí nástroje Twinmotion. Data aplikace Revit lze do nástroje Twinmotion přenášet také pomocí modulu Datasmith Exporter pro Revit, který je součástí nástroje Twinmotion pro Revit verze 2024 a vyšší. Pro starší verze aplikace Revit je Datasmith Exporter pro Revit k dispozici jako modul plug-in a lze jej použít k přesunu dat z aplikace Revit do nástroje Twinmotion verze 2023.1 a 2023.2.

Podporuje Twinmotion 2023 aplikaci Revit 2023?

Twinmotion pro Revit a příkaz Otevřít v aplikaci Twinmotion jsou integrovány do aplikace Revit 2023.1 a vyšší a jsou kompatibilní s nástrojem Twinmotion 2022.2.3 a vyšším. Ve verzích aplikace Revit starších než 2023.1 lze pomocí nástroje Datasmith File Exporter pro Revit integrovat ruční přenos dat aplikace Revit do nástroje Twinmotion. Další informace naleznete v tématu Vizualizace pomocí nástroje Twinmotion v nápovědě k produktu Revit.

Je Twinmotion uživatelům aplikace Revit k dispozici zdarma?

Twinmotion pro Revit je oprávnění zahrnuté ve všech předplatných aplikace Revit a umožňuje předplatitelům používat nástroj Twinmotion bez jakýchkoli dalších poplatků. V závislosti na cenovém modelu nástroje Twinmotion se to může změnit. Nejnovější informace si můžete přečíst zde.

Zobrazit více nejčastějších dotazů