Klíčové funkce aplikace Autodesk Revit

Neustále vyvíjené funkce a víceoborové sady nástrojů v aplikaci Revit mohou pomoci každému odborníkovi v oblasti architektury, konstruktérství a stavebnictví odvádět tu nejlepší práci – samostatně i v týmech.

Rozhraní aplikace Autodesk Revit

Parametrické komponenty

Umisťujte stěny, dveře a okna do otevřeného grafického systému se spoustou parametrů pro tvorbu návrhů a tvarů.

Interoperabilita

Aplikace Revit importuje, exportuje a propojuje soubory s běžně používanými formáty BIM a CAD, včetně formátů IFC, 3DM, SKP, OBJ a STEP.

Vývojářské nástroje, řešení a kombinovaný ekosystém

Funkce aplikace Revit můžete rozšířit pomocí aplikace Dynamo, přístupu k rozhraní API, řešení pro vývojáře a obsahu BIM ve službě Autodesk App Store.

Twinmotion pro Revit

Nástroj Twinmotion lze spustit přímo z aplikace Revit. Synchronizujte data návrhů a ponořte se do intuitivního prostředí, ve kterém můžete oživit své návrhy pomocí fotorealistických statických snímků, scén či animací.

Dokumentace

Vytvářejte projektové výkresy a přidávejte do nich vlastní výkresy a výkazy. Přizpůsobujte rohová razítka a spravujte revize.

Sdílení práce

Ukládejte, synchronizujte, kontrolujte a aktualizujte práci na centrálně sdíleném modelu v prostředí spolupráce na projektu aplikace Revit.

Poznámky a detailování

Efektivně prezentujte záměr návrhu pomocí nástrojů pro označování, kótování a ilustraci ve 2D a 3D.

Víceoborové sady nástrojů

Navrhujte a dokumentujte projekty napříč obory pomocí mezioborových nástrojů aplikace Revit. Zkrátíte dobu tím potřebnou k přepracování a podpoříte spolupráci.

Revize

Sledujte změny a revize v modelu budovy po vydání výkresů.

Výkazy

Pomocí tabulek zlepšete zachycování, filtrování, třídění, zobrazování a sdílení projektových dat.

Nastavení viditelnosti a přepsání

Viditelnost můžete ovládat skrytím, zobrazením či zvýrazněním stavebních prvků. Pomocí přepsání můžete přizpůsobovat vzhled.

Fázování

Definujte fáze projektu (včetně demolice a rekonstrukce) a na pohledy a výkazy použijte filtry fází, abyste si projekt zobrazili během různých fází práce.

Víceoborové sady nástrojů v aplikaci Autodesk Revit

Architektonický návrh

Nástroje pro koncepční navrhování

Pomocí nástrojů pro tvorbu volných tvarů umožňujících profilování a práci s objemy vyjadřujte v objemovém prostředí aplikace Revit libovolné formy. Parametricky upřesňujte geometrii v projektovém prostředí.


Analýza s aplikací Insight

Pomocí pokročilých simulačních modulů a dat o výkonnosti budovy integrovaných v aplikaci Revit můžete posuzovat denní osvětlení, energii celé budovy, zátěže vytápění a chlazení a mnohem více.


Vázaný uhlík

Pomocí doplňku aplikace Revit pro Insight dokážete pochopit uhlíkovou stopu projektů od návrhu konceptu. Přeneste energetický analytický model z aplikace Revit do aplikace Insight a zhodnoťte kompromisy ohledně výkonnosti budovy. Spouštějte scénáře snížení emisí uhlíku a přijímejte informovaná rozhodnutí, na jejichž základě budou v návrhu použity materiály s nízkou uhlíkovou stopou.


Architektonické modelování

Přidejte do modelu budovy architektonické prvky (včetně stěn, dveří a oken) nebo definujte vlastní komponenty a rodiny tak, aby dodržovaly všechny požadavky modelování a úroveň detailů.


Nástroje pro mračna bodů

Pomocí nástrojů pro skenování můžete zachycovat existující a integrované podmínky a importovat je do aplikace Revit jako mračna bodů.


Vizuální styly

Vizuálně zkoumejte, ověřujte a prezentujte rozhodnutí o návrhu. Aplikace Revit díky vykreslovacímu modulu Autodesk Raytracer vykresluje s vysokou kvalitou a přesností.


Vícepodlažní schodiště

Rychle vytvářejte a upravujte vícepodlažní budovy připojením schodiště k podlažím ve svém projektu.


NOVINKA

Navrhování pozemků

Pomocí nových funkcí modelování v aplikaci Revit můžete vytvářet terénní útvary a prvky pozemků. Pomocí přichycení ke 3D bodům podkladové geometrie (včetně propojených souborů DWG) lze zajistit přesné zarovnání.


Projektování konstrukcí a výroba

NOVINKA

Analyticky řízené modelování

Využívejte během vývoje modelu přesné a všestranné nástroje konstrukční analýzy k posuzování a přizpůsobování záměru návrhu. Automatizujte analytickou reprezentaci, provádějte více analýz na základě jednoho inteligentního modelu, vytvářejte výkazy dat pro dokumentaci a zajišťujte kontrolu kvality konstrukčního návrhu. Novinka v aplikaci Revit 2023.


Tvorba detailů výztuží

Vytvářejte 3D návrhy výztuže pro konstrukce z monolitického nebo prefabrikovaného betonu. Vytvářejte dokumentaci obsahující dílenské výkresy výztuží s výkazy výztuží.


Modelování konstrukční oceli

Vytvářejte v aplikaci Revit modely s vyšší úrovní detailů pomocí různých parametrických ocelových spojů nebo vytvořením uživatelských ocelových spojů.


Obousměrná propojení s analýzou 

Integrujte výsledky analýzy do procesu BIM a používejte opakovatelný pracovní postup navrhování.


Dynamo pro projektování konstrukcí

Výpočetní návrh poskytuje stavebním inženýrům, návrhářům a kresličům nástroje k efektivnímu vytváření konstrukcí a vlastních návrhových nástrojů.


Propojení s výrobou ocelových konstrukcí

Vzájemná spolupráce mezi aplikacemi Revit a Advance Steel umožňuje plynulý pracovní postup BIM od návrhu po výrobu ocelových konstrukcí.


Projekce a výroba TZB

NOVINKA

Analýza předběžného elektrického zatížení

Elektrotechnici a projektanti pracující v aplikaci Revit nyní mohou využívat soubor PDF, výkres DWG nebo geometrii aplikace Revit od architekta k provádění předběžných výpočtů zatížení v rané fázi procesu návrhu – tedy před modelováním elektroinstalace.


Analýza systémů TZB

Analýza systémů optimalizuje navrhování a modelování systémů vzduchotechniky a umožňuje rozhodovat se na základě dat.


Návrh a dokumentace HVAC

Vyjádřete svůj záměr návrhem složitého potrubí a potrubního systému a vytvářejte modely potrubí a potrubních systémů pomocí strojírenského obsahu.


Návrh a dokumentace elektroinstalace

Navrhujte a modelujte elektrické systémy a vytvářejte příslušnou dokumentaci. Sledujte elektrické zatížení v celém distribučním systému.


Návrh a dokumentace domovních instalací

Navrhujte a dokumentujte záměr definováním domovní sanitární instalace využívající potrubí se sklonem a vytvořením rozvržení potrubních systémů.


Tvorba výrobních detailů TZB

Vytvářejte v aplikaci Revit modely připravené k výrobě. Modelujte a koordinujte komponenty TZB s úrovní detailů LOD 400.


Integrace s aplikací Insight

Aplikace Insight umožňuje provádět optimalizaci výkonnosti budovy pomocí centralizovaného přístupu k údajům o výkonu a modulů pokročilé analýzy.


Převod pomocí služby výroby

Pomocí nástroje Převést na díly výroby můžete převést prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni konstrukce.


Dokumentace výroby

Vytvářejte efektivněji dokumentaci k rozvržení modelu. Vytvářejte dokumentaci, výkazy a popisky prvků výroby.


Výstavba

Konstrukční modelování

Celkovou představu o stavbě můžete získat podle modelů návrhu. Rozdělujte vrstvy stěn a litého betonu a manipulujte s nimi nebo připravujte dílenské výkresy pro výrobu.


NOVINKA

Informované navrhování v aplikaci Revit

Přizpůsobte si šablony přesných a vyrobitelných stavebních produktů a přidejte je do svých návrhů, abyste je mohli okamžitě ověřit a urychlit tak cykly navrhování. Opakovaně používejte stejné předem ověřené produkty v celém projektu návrhu (nebo v několika projektech), abyste ušetřili čas a zvýšili kapacitu svého týmu.

Více informací (angličtina)


Interoperabilita s aplikací Navisworks

Model koordinace aplikace Navisworks můžete otevřít přímo v aplikaci Revit a můžete tak koordinovat svůj návrh s prací týmů používajících jiný software.


Import/export 2D listů

Přenášejte soubory aplikace AutoCAD do nebo z aplikace Revit a připravujte sady listů pro export určené pro výrobce, subdodavatele nebo jiné účastníky projektu ve formátu, který požadují.


Detaily proveditelnosti

Doplňte své modely záměru návrhu o detaily potřebné pro splnění požadavků stavebních týmů.


Sledování problémů

Pomocí doplňku Revit Vady sledujte problémy s proveditelností návrhu, zatímco váš tým provádí změny.


Mobilní aplikace

Synchronizujte data s mobilní aplikací Autodesk Construction Cloud a zajistěte tak, aby členové týmu mohli plnit úkoly odkudkoli na pracovišti a měli přístup k projektovým datům, i když jsou offline.


Výpočetní nástroje pro navrhování a vývoj

Generativní návrh

Rychle vytvářejte alternativy návrhu na základě definovaných cílů a omezení. K dispozici předplatitelům aplikace Revit 2025. (videofilm: 2:46 min)


Dynamo pro aplikaci Revit

Automatizujte a optimalizujte pracovní postupy BIM pomocí grafického programovacího rozhraní s otevřeným zdrojovým kódem, které se instaluje spolu s aplikací Revit.


Rozhraní API aplikace Revit

Získejte přístup k základním funkcím aplikace Autodesk Revit, které vám umožní automatizovat úlohy, rozšiřovat funkce a vytvářet vlastní pracovní postupy, abyste mohli navrhovat a modelovat budovy jednodušeji.