REVIT PRO VÝSTAVBU

Nástroje BIM pro obecné a specializované dodavatele

Aplikaci Revit můžete používat v každé fázi stavebního projektu – od návrhu až po slavnostní přestřihnutí pásky.

Proč používat aplikaci Revit?

Optimalizace navrhování

Zefektivněte práci společným navrhováním v cloudu.

Synchronizovaná práce

Modely aplikace Revit lze snadno sdílet, aby mohly stavební týmy pracovat synchronizovaně.

Dodávání kvalitních projektů

Používejte špičkový nástroj pro navrhování, který je hladce propojený s platformou Autodesk Construction Cloud.

Možnosti

Klíčové funkce aplikace Revit pro výstavbu

Informovanější rozhodování

Datově bohaté 3D modely vám pomohou dříve se rozhodovat o plánování a přípravné fázi stavby. Správný postup při konstrukčním modelování usnadní následné fáze projektu.


Propojení návrhů s detaily

Modelujte ocelové přípoje s vyšší úrovní detailů. Využijte nástroje k lepšímu propojení konstrukčních návrhů s tvorbou detailů a pomozte tak zkrátit dobu výroby.


Příprava pro výrobu

Získejte přístup k datům a specifikacím produktů v modelech aplikace Revit, které vám pomohou vyjasnit záměr návrhu a přejít na výrobu a instalaci.


Zlepšení komunikace

Pomocí modelů aplikace Revit můžete koordinovat lidi na pracovišti, detekovat kolize, sekvenovat fáze a zlepšit efektivitu práce v kanceláři i na staveništi. Zajišťujte a kontrolujte kvalitu.